Документ 834/94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.06.2019, основание - 418/2019

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 418/2019 ( 418/2019 ) від 20.06.2019 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 26 листопада 1994 року N 699

З метою забезпечення інтересів держави в процесі ринкових
перетворень у галузі електроенергетики, враховуючи особливості
функціонування енергосистеми України, п о с т а н о в л я ю:
1. Доповнити статтю 2 Указу Президента України від 26
листопада 1994 року N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо забезпечення
прав громадян на використання приватизаційних майнових
сертифікатів" абзацом п'ятим такого змісту: "на підприємства та об'єднання Міністерства енергетики і
електрифікації України, реорганізація яких здійснюється відповідно
до Указу Президента України від 21 травня 1994 року N 244
( 244/94 ) "Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі
електроенергетики України". У зв'язку з цим абзац п'ятий статті вважати абзацом шостим.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 30 грудня 1994 року
N 834/94вверх