Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2064
Постановление Кабинета Министров Украины от 13.07.2001834
Документ 834-2001-п, текущая редакция — Принятие от 13.07.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2001 р. N 834
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2064

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
10 листопада 1999 р. N 2064 ( 2064-99-п ) "Про умови оплати праці
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників
Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 45, ст. 2239) такі зміни:
1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"посадовий оклад Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини у розмірі 400, представнику Уповноваженого, керівнику
секретаріату - 380, секретарю консультативної ради - 340 гривень
на місяць";
2) пункт 3 визнати таким, що втратив чинність;
3) у пункті 4 слова і цифри "від 21 січня 1993 р. N 35 "Про
умови оплати праці працівників апарату органів державної
виконавчої влади та інших органів" замінити словами і цифрами "від
13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2469, N 51, ст. 2541, ст. 2550).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26вверх