Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Постановление Кабинета Министров Украины от 15.06.2006830
Документ 830-2006-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.04.2012, основание - 295-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 2006 р. N 830
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 295 ( 295-2012-п ) від 11.04.2012 }
Про внесення змін до Правил надання
та отримання телекомунікаційних послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
9 серпня 2005 р. N 720 ( 720-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 32, ст. 1935), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 830
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг ( 720-2005-п )

1. Абзац десятий пункту 31 викласти у такій редакції:
"безоплатне отримання від оператора, провайдера рахунків за
надані телекомунікаційні послуги. За особистим зверненням
споживача з урахуванням технічної можливості обладнання
телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані
послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий
період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера
абонента, якого викликав споживач, виду послуги, початку і
закінчення її надання, обсягу, суми коштів до сплати.
Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно),
розшифруванню не підлягають".
2. Пункт 34 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на
умовах договору або без договору за готівкову оплату (чи за
допомогою телекомунікаційних карток тощо) в разі одержання
споживачем замовленої за попередньою (авансованою) оплатою
послуги".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. Пункт 37 доповнити абзацом такого змісту:
"Списання оператором або провайдером залишку суми коштів
абонента, в тому числі на свою користь, забороняється".
4. Абзац чотирнадцятий пункту 107, пункти 182 та 238 викласти
у такій редакції:
"За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної
можливості обладнання телекомунікаційної мережі оператор,
провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що відбулися,
відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил";
"182. За особистим зверненням споживача з урахуванням
технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі
оператор, провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що
відбулися, відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил";
"238. За особистим зверненням споживача з урахуванням
технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі
оператор, провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що
відбулися, відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил".вверх