Документ 828-2003-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.05.2015, основание - 301-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 червня 2003 р. № 828
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 218 від 30.03.2005
№ 1436 від 18.10.2006
№ 1145 від 27.12.2008
№ 287 від 05.04.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 218 від 30.03.2005}

3. Внести до Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137), зміни, що додаються.

Перший віце-прем'єр міністр України


М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. № 828

ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

{В тексті Порядку слова "Національна академія внутрішніх справ" в усіх відмінках замінено словами "Київський національний університет внутрішніх справ" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1436 від 18.10.2006}

{Текст Порядку після слів "Київський національний університет внутрішніх справ" в усіх відмінках доповнено словами "та Академія управління МВС" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1145 від 27.12.2008}

{У тексті Порядку слова “Київський національний університет внутрішніх справ та Академія управління МВС” у всіх відмінках замінено словами “Національна академія внутрішніх справ” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, що займають посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування першої - сьомої категорій, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (далі - працівники), з питань боротьби з корупцією в Національній академії внутрішніх справ.

2. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за навчальними програми підвищення кваліфікації працівників з питань боротьби з корупцією (далі - програми підвищення кваліфікації) з метою розвитку та поглиблення знань, необхідних для ефективного виконання завдань професійної діяльності.

Підвищення кваліфікації працівників може здійснюватися з відривом від роботи (із збереженням заробітної плати) і без відриву від роботи.

3. Програми підвищення кваліфікації розробляються і затверджуються Національною академією внутрішніх справ з урахуванням сучасних вимог, що пред'являються до підготовки працівників з питань боротьби з корупцією.

4. Строк підвищення кваліфікації з відривом від роботи (із збереженням заробітної плати) не повинен перевищувати чотирьох тижнів, без відриву від роботи - шести місяців.

5. Формування державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників та його фінансове забезпечення здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57; 1998 р., № 28, ст. 1045; 2002 р., № 20, ст. 979) та від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р. № 47, ст. 2137).

6. Для проведення у Національній академії внутрішніх справ занять з підвищення кваліфікації працівників залучаються в установленому порядку спеціалісти інших навчальних закладів та наукових установ, а також працівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. № 828

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією є Головдержслужба".

2. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань боротьби з корупцією вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Головдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономіки".

3. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Головдержслужба після затвердження Мінекономіки розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань боротьби з корупцією в Національній академії внутрішніх справ".вверх