Документ 821-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 01.08.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.08.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2011 р. N 821
Київ
Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 4,
ст. 204, N 27, ст. 1130, N 39, ст. 1605) такі зміни:
абзац другий доповнити реченнями такого змісту: "У складі
департаменту Міністерства внутрішніх справ з чисельністю
працівників понад 150 одиниць можуть утворюватися головні
управління з чисельністю працівників не менш як 70 одиниць.
Головне управління департаменту Міністерства внутрішніх справ
очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. У
головному управлінні можуть утворюватися управління, відділи,
сектори, відділення.";
абзац сьомий доповнити реченнями такого змісту: "У складі
департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів
Міністерства внутрішніх справ можуть утворюватися відділення
чисельністю не менш як три працівники. Відділення очолює
начальник.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вверх