Документ 815-2009-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.11.2018, основание - 960-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 2009 р. N 815
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 960 ( 960-2018-п ) від 24.10.2018 }
Про внесення змін
до Порядку митного оформлення товарів,
що ввозяться на митну територію України
та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації
в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 травня 2008 р. N 446 ( 446-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 35, ст. 1171; 2009 р., N 38, ст. 1280), зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 815
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку митного оформлення товарів,
що ввозяться на митну територію України та підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні ( 446-2008-п )

1. У пункті 4:
після слів "Митне оформлення контрольованих товарів"
доповнити словами і цифрою "(крім товарів, зазначених у додатку
3)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Митне оформлення з метою вільного обігу на митній території
України зазначених в додатку 3 контрольованих товарів, що не були
у користуванні та ввозяться суб'єктами господарювання,
завершується за наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній
системі Держмитслужби інформації про те, що назва, тип, вид, марка
та виробник товарів (незалежно від їх власника або одержувача)
включені до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.".
2. Доповнити Порядок ( 446-2008-п ) додатком 3 такого змісту:

"Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК
категорій контрольованих відповідно до переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
в Україні, товарів, митне оформлення яких завершується
за наявності інформації про них в Єдиній автоматизованій
інформаційній системі Держмитслужби

------------------------------------------------------------------ | Категорія продукції |Товарні позиції згідно з УКТЗЕД | | |( 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )| |-------------------------------+--------------------------------| |Електропобутове та аналогічне |8413, 8414, 8415, 8418, 8419, | |обладнання і комплектувальні |8421, 8422, 8424, 8433, 8434, | |вироби |8436, 8450, 8451, 8452, 8467, | | |8504, 8509, 8510, 8515, 8516, | | |8536, 8544, 9105, 9503 | |-------------------------------+--------------------------------| |Апаратура радіоелектронна |8504, 8518, 8519, 8520, 8521, | |побутова |8527, 8528, 8543, 9023, 9207, | | |9504 | |-------------------------------+--------------------------------| |Засоби обчислювальної техніки |8471, 8473, 8504, 9008 | |-------------------------------+--------------------------------| |Трактори малогабаритні |8701 | |-------------------------------+--------------------------------| |Засоби зв'язку |8517 | |-------------------------------+--------------------------------| |Побутова апаратура, що працює |7321, 8403, 8419, 8516 | |на твердому, рідкому та | | |газоподібному паливі | | |-------------------------------+--------------------------------| |Техніка сільськогосподарська |8418, 8421, 8424, 8427, 8428, | | |8432, 8433, 8434, 8436, 8437, | | |8716" | |-------------------------------+--------------------------------| |Дорожні транспортні засоби, їх |4009, 4011, 4016, 7007, 8407, | |складові частини та приладдя |8408, 8409, 8413, 8421, 8483, | | |8511, 8512, | | |8701, 8702, 8703, 8704, 8705, | | |8706, 8707, 8708, 8711, 8716, | | |9401 | |-------------------------------+--------------------------------| |Медична техніка |3005, 5208, 9018, 9019, 9022, | | |9402". | ------------------------------------------------------------------вверх