Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Постановление Кабинета Министров Украины от 11.07.2001802
Документ 802-2001-п, предыдущая редакция — Редакция от 09.03.2006, основание - 268-2006-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2001 р. N 802
Київ
Деякі питання Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення
{ Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ N 1557
( 1557-2003-п ) від 02.10.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 620 ( 620-2004-п ) від 12.05.2004 }
{ Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481
( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37
( 37-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 524 ( 524-2005-п ) від 30.06.2005
N 90 ( 90-2006-п ) від 01.02.2006
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та статті 15 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
віднести посади керівних працівників і спеціалістів апарату
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до
відповідних категорій посад державних службовців згідно з
додатком 1.
2. Установити, що за умовами матеріально-побутового
забезпечення, медичного, санаторно-курортного та транспортного
обслуговування відповідальний секретар, члени Національної ради
прирівнюються до голів державних комітетів, працівники апарату -
до відповідних категорій працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 620 ( 620-2004-п ) від 12.05.2004 )

3. { Абзац перший пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

{ Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Умови оплати праці та розміри місячних окладів (тарифних
ставок) робітників, які обслуговують Національну раду,
визначаються в порядку, встановленому для робітників, які
обслуговують органи виконавчої влади.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р.
N 844 ( 844-95-п ) "Питання забезпечення діяльності Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня
1996 р. N 192 ( 192-96-р );
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2000 р. N 786 ( 786-2000-п ) "Про умови оплати праці працівників
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 20, ст. 825).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. N 802

КАТЕГОРІЇ ПОСАД
державних службовців апарату Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення

Друга категорія - посади керівника апарату Національної
ради, директора департаменту, керівника секретаріату, начальника
управління, самостійного відділу.
Третя категорія - посади заступника начальника управління,
начальника відділу в складі управління, прес-секретаря голови
Національної ради, керівника прес-служби, заступника начальника
відділу, завідуючого сектором, представника Національної ради в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
головного спеціаліста, помічника голови Національної ради,
помічника-консультанта члена Національної ради, керівника
секретаріату представника Національної ради в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Четверта категорія - посади провідного спеціаліста,
спеціаліста I категорії, спеціаліста II категорії, спеціаліста,
радника.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 620
( 620-2004-п ) від 12.05.2004, N 90 ( 90-2006-п ) від 01.02.2006 )

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }вверх