Документ 801/97-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.10.2001, основание - 2766-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2766-III ( 2766-14 ) від 18.10.2001, ВВР, 2001, N 51-52,
ст. 265 )
Про внесення змін до Закону України
"Про вибори народних депутатів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 5, ст.19 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 541/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 43, ст.280) такі зміни:
1. Пункт 18 статті 11 викласти в такій редакції: "18) встановлює результати голосування та виборів по
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу і публікує
їх; публікує списки депутатів, обраних по одномандатних і
багатомандатному виборчих округах, із зазначенням даних,
передбачених частиною четвертою статті 44 цього Закону".
2. У статті 12:
а) пункти 8 і 14 викласти в такій редакції: "8) повідомляє населення про результати голосування та
виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації"; "14) контролює достовірність підписів, зібраних на підтримку
кандидатів у депутати по одномандатному виборчому округу";
б) доповнити статтю після пункту 14 новим пунктом 15 такого
змісту: "15) за дорученням Центральної виборчої комісії контролює
достовірність підписів, зібраних на підтримку виборчих списків
політичних партій, виборчих блоків партій".
У зв'язку з цим пункти 15, 16, 17, 18, 19 вважати відповідно
пунктами 16, 17, 18, 19, 20.
3. Частину третю статті 15 викласти в такій редакції: "3. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої
комісії можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до
суду".
4. Частину третю статті 16 після слів "за межі України"
доповнити словами "припинення громадянства України".
5. Останнє речення частини одинадцятої статті 18 після слів
"Це рішення" доповнити словами "або невнесення змін до списку
виборців".
6. Частину третю статті 24 викласти в такій редакції: "3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день
після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку
кандидатів у депутати, про що представнику політичної партії,
виборчого блоку партій видається копія відповідного рішення, і у
разі реєстрації списку кандидатів у депутати від політичної
партії, виборчого блоку партій публікує відповідне рішення та
такий список кандидатів у депутати з відомостями про них.
Зареєстрований список кандидатів у депутати від політичної партії,
виборчого блоку партій (з відомостями про них) надсилається
Центральною виборчою комісією до окружних виборчих комісій не
пізніш як на другий день після їх утворення".
7. У пункті 2 частини першої статті 25 слова "не менш як
півтори тисячі підписів виборців" замінити словами "не менш як
дев'ятсот підписів виборців".
8. Частини п'яту та шосту статті 39 викласти в такій
редакції: "5. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів у
депутати зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів у
депутати" (в бюлетенях для виборів по одномандатних виборчих
округах) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат
або "Не підтримую виборчого списку жодної політичної партії,
виборчого блоку партій" (в бюлетенях для виборів по
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу) і праворуч
від цих слів розташовується порожній квадрат.
6. Виборчі бюлетені мають контрольні талони, відокремлені від
бюлетеня лінією для відриву, що містять назву органу, до якого
відбуваються вибори, номер виборчого округу чи означення
багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, номер
виборчої дільниці, а також позначені місця для підписів виборця та
члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме бюлетень".
9. Частину десяту статті 40 викласти в такій редакції: "10. У виборчому бюлетені для голосування по виборах у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі виборець
робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення
виборця, у квадраті проти назви політичної партії, виборчого блоку
партій, за виборчий список якої (якого) він голосує. Виборець може
голосувати за виборчий список тільки однієї політичної партії,
виборчого блоку партій. У разі непідтримання виборчого списку
жодної політичної партії, виборчого блоку партій виборець робить
позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця,
в квадраті проти слів: "Не підтримую виборчого списку жодної
політичної партії, виборчого блоку партій".
10. Частину третю статті 47 викласти в такій редакції: "3. Рішення Центральної виборчої комісії про визнання виборів
недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або
неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в
установленому законом порядку".
11. Частину першу статті 49 викласти в такій редакції: "1. У разі коли депутат, якого обрано у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі, втратив депутатський мандат
або його повноваження достроково припинені на підставах і в
порядку, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і
законами України, за рішенням Центральної виборчої комісії обраним
народним депутатом України визнається перший за черговістю
кандидат, включений до списку тієї ж політичної партії, виборчого
блоку партій, який не був визнаний обраним народним депутатом
України відповідно до статті 42 цього Закону. Якщо в списку
кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку
партій не залишилося кандидатів для заміщення вакантного мандата,
такий мандат залишається вакантним до чергових або позачергових
виборів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1997 року
N 801/97-ВРвверх