Документ 80/98-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 04.02.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.02.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитку
стосовно діяльності Чорнобильського фонду
"Укриття" в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 24, ст.142 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Рамкову угоду між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського
фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ), підписану 20 листопада
1997 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 лютого 1998 року
N 80/98-ВРвверх