Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік
Постановление Кабинета Министров Украины; Бюджет от 11.01.20188
Документ 8-2018-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.12.2018, основание - 1125-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2018 р. № 8
Київ

Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 649 від 22.08.2018
№ 1125 від 27.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 8

БЮДЖЕТ
Пенсійного фонду України на 2018 рік


(тис. гривень)

Залишок власних коштів на початок року

1 772 540,9

Доходи:


власні доходи, усього

206 921 338,8

у тому числі:сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

201 714 781,4


кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України

3 126 330


кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

1 858 754,5


кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи

117 671,4


кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

103 801,5

Усього власних доходів з урахуванням залишку

208 693 879,7

кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі:

150 090 990,1


на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України

129 492 065,5


сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

20 548 924,6


погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

50 000

Усього доходів

358 784 869,8

Видатки:


за рахунок власних доходів, усього

254 230 341,9

у тому числі на:пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

237 174 768,3


виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

6 115 843


пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

5 079 059,3


виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”

81 734,4


пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів

195 653,9


розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги

79 453,8


фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі:

5 503 829,2


на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

1 049 466,4

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат

104 454 672,2

у тому числі погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

50 000

Усього видатків

358 685 014,1

Залишок власних коштів на кінець року

99 855,7

{Бюджет із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 649 від 22.08.2018, № 1125 від 27.12.2018}
вверх