Документ 797-XII, текущая редакция — Принятие от 28.02.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 201 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з 1 квітня 1991 року.
2. Доручити Раді Міністрів Української РСР: - розробити механізм впровадження Закону і вжити невідкладних
заходів щодо його виконання; - підготувати необхідні зміни і доповнення до чинних
законодавчих актів та нормативних документів. Передбачити при цьому механізм реалізації компенсацій
громадянам, які евакуйовані та відселені з території
радіоактивного забруднення до прийняття Закону і не могли
скористатися визначеними ним положеннями; - увійти з пропозицією до Кабінету Міністрів СРСР про повне
фінансування з союзного бюджету комплексу робіт і заходів по
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У разі відмови в реалізації даної пропозиції зменшити з
1 квітня 1991 року відрахування до союзного бюджету коштів,
необхідних для фінансування комплексу робіт і заходів по
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; - про хід виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді
Української РСР у червні і листопаді 1991 року.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради Української РСР з питань Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 лютого 1991 року
N 797-XIIвверх