Документ 795-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 24.12.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.01.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 16, ст.221 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення абзацу другого частини дванадцятої статті 20
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити словами "у порядку,
визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із
Національним банком України та центральним органом виконавчої
влади у сфері праці та соціальної політики".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 грудня 2008 року
N 795-VIвверх