Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, Паспорт, Мероприятия от 02.10.2013793
Документ 793-2013-п, предыдущая редакция — Редакция от 25.04.2014, основание - 117-2014-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р. № 793
Київ

Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 117 від 23.04.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів разом з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання Програми, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській міській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській обласним державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2004 р., № 13, ст. 891, № 36, ст. 2403; 2007 р., № 41, ст. 1624; 2010 р., № 7, ст. 333, № 39, ст. 1307, № 86, ст. 3017, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 42, ст. 1723, № 71, ст. 2684, № 79, ст. 2909, № 97, ст. 3545, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 12, ст. 454, № 32, ст. 1180, № 60, ст. 2435, № 67, ст. 2740, № 77, ст. 3123, № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417), від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752; 2008 р., № 9, ст. 220, № 63, ст. 2146, № 81, ст. 2737; 2009 р., № 79, ст. 2679; 2010 р., № 39, ст. 1307; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 97, ст. 3545, № 99, ст. 3632, № 101, ст. 3713; 2012 р., № 40, ст. 1532, № 62, ст. 2528, № 95, ст. 3853, № 99 ст. 4014; 2013 р., № 52, ст. 1883) і від 27 лютого 2013 р. № 187 “Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 807, № 51, ст. 1835, № 66, ст. 2380, ст. 2382) зміни, що додаються.

5. Внести зміну до Концепції Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1801), замінивши в абзаці четвертому розділу “Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності” слово “шість” словом “сім”.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській міській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській обласним державним адміністраціям подавати щороку до 15 січня Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 793

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

Мета Програми

Метою Програми є розвиток спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення для забезпечення проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - чемпіонат) та розвитку баскетболу.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Виконання Програми здійснюється шляхом:

удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

створення у мм. Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові (далі - приймаючі міста) та на території відповідних областей сучасних багатофункціональних спортивних арен для проведення чемпіонату із забезпеченням розвитку спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

залучення інвесторів до реалізації проектів, спрямованих на розвиток спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

модернізації та створення в приймаючих містах об’єктів інфраструктури для занять баскетболом та проведення змагань з баскетболу різного рівня відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалення транспортної інфраструктури (аеропорти, автомобільні дороги);

забезпечення безпеки, охорони громадського порядку в приймаючих містах;

створення системи надання допомоги спортсменам та туристам у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення надання спортсменам та туристам необхідної медичної допомоги;

забезпечення проведення чемпіонату.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів з виконання Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, наведені у додатку 2, спрямовано на створення правових, соціальних, економічних і організаційних умов для розвитку спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення для забезпечення проведення чемпіонату, розвитку баскетболу та сформовано з урахуванням рекомендацій Європейської федерації баскетболу.

Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємопов’язаність, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.

Під час виконання завдань і заходів ураховуються потреби осіб з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення і залучаються, зокрема, громадські організації інвалідів та їх підприємства.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість отримати вагомі соціальні і спортивні результати, наведені у додатку 3.

У результаті виконання Програми передбачається:

створити протягом 2013-2015 років інфраструктуру для занять баскетболом;

забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог Європейської федерації баскетболу, що сприятиме покращенню іміджу України як європейської держави;

збудувати, реконструювати, провести капітальний ремонт спортивних об’єктів, зокрема побудувати в приймаючих містах сім сучасних багатофункціональних спортивних арен, реконструювати та провести капітальний ремонт двох палаців спорту у мм. Києві та Дніпропетровську відповідно до вимог Європейської федерації баскетболу, що сприятиме проведенню змагань різного рівня, збільшенню кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;

збудувати три сучасні універсальні центри олімпійської підготовки з баскетболу (тренувальні комплекси для підготовки національної збірної команди), що забезпечить створення умов для проведення тренувань, навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань з баскетболу;

забезпечити покращення матеріально-технічної бази для занять баскетболом шляхом будівництва шести сучасних тренувальних баз;

забезпечити розвиток транспортної інфраструктури приймаючих міст та відповідних областей, у тому числі аеропортів у мм. Одесі та Дніпропетровську;

збільшити на 10 відсотків чисельність осіб, які займаються баскетболом, у тому числі з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, з метою зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, інтеграції в суспільство, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

створити в результаті здійснення заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення близько 10000 нових робочих місць;

проводити в Україні починаючи з 2015 року міжнародні змагання з баскетболу різного рівня;

створити умови для стимулювання інвестиційної діяльності, розвитку сфери туризму та покращення іміджу України як європейської держави.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел, у тому числі коштів, що залучаються під державні гарантії.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів з виконання Програми становить 13351,85 млн. гривень, з них 2297,76 млн. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 3790,54 млн. - за рахунок інших джерел, у тому числі коштів, що залучаються під державні гарантії, 25,49 млн. - за рахунок коштів місцевих бюджетів, 1752,3 млн. - за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, у тому числі коштів, що залучаються під державні гарантії, 5485,76 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного і місцевих бюджетів та інших джерел.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1801).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 793.

3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), суб’єкти господарювання.

6. Строк виконання Програми - 2013-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Державний бюджет

2297,76

200

1645,76

452

Інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

3790,54

402,2

2182,18

1206,16

Місцеві бюджети

25,49

0,5

9,86

15,13

Місцеві бюджети, інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

1752,3


1414,86

337,44

Інші джерела

5485,76

1254,6

3544,4

686,76

Усього

13351,85

1857,3

8797,06

2697,49
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу


Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування,
млн. гривень

усього

за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1. Проектування, будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт існуючих багатофункціональних спортивних споруд (арен) для проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - чемпіонат)

кількість місць на арені

1500015000

1) проектування та будівництво багатофункціонального спортивно-розважального комплексу по просп. 40-річчя Жовтня, 6, у Голосіївському районі м. Києва

ТОВ "Юнайтед Баскетбол Інвестментс"

інші джерела

878,3

130

608,3

140

-"-

1740217402

2) проектування та будівництво комплексу з надання послуг населенню (спортивного комплексу) з багатоповерховим паркінгом по вул. Академіка Заболотного, 37, у Голосіївському районі м. Києва

ТОВ "Девіжн Ентертеймент"

-"-

1066,76

200

700

166,76

кількість місць у паркінгу

20002000

кількість місць на арені

68486848

3) проектування та капітальний ремонт (друга черга) будівлі Палацу спорту на Спортивній площі, 1, у м. Києві, у тому числі підготовчі роботи

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

200

44

156


-"-

1000010000

4) проектування та будівництво багатофункціональної арени по вул. Набережній Перемоги, 3-10, у м. Дніпропетровську

ТОВ "Юнайтед Баскетбол Інвестментс"

інші джерела

410

70

270

70

кількість місць на арені

60206020

5) проектування та реконструкція будівлі Універсально-видовищного спортивного палацу "Метеор" по вул. Макарова, 27а, у м. Дніпропетровську, в тому числі підготовчі роботи

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

200

46,4

153,6


-"-

1320013200

6) проектування та будівництво багатофункціональної арени по просп. Дзержинського, 24а, у м. Донецьку

ТОВ "Кальміус Арена"

інші джерела

650,25

130

400,25

120

-"-

1000010000

7) проектування та будівництво багатофункціональної арени по вул. Чорноморського Козацтва, 72, у м. Одесі

ТОВ "Юнайтед Баскетбол Інвестментс"

-"-

410

70

270

70

-"-

1000010000

8) проектування та будівництво багатофункціональної арени по вул. Кульпарківській, 226г, у м. Львові (на проектованій вул. Ряшівській)

-"-

-"-

410

70

270

70


9) розроблення містобудівної документації (детального плану території у межах проектованої вул. Ряшівської)

Львівська облдержадміністрація Львівська міська рада (за згодою)

місцеві бюджети

0,4

0,4
10) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Кульпарківській, 226г, у м. Львові (на проектованій вул. Ряшівській)

-"-

-"-

0,1

0,1кількість місць на арені

61846184

11) проектування та будівництво багатофункціональної спортивної арени по просп. Маршала Жукова, 2б, у м. Харкові з реконструкцією нежитлової будівлі літер Г-2 по просп. Маршала Жукова, 2а, під допоміжні приміщення

ТОВ "Харків Арена"

інші джерела

350,15

60

240,15

50

Разом за завданням 1


4575,96

820,9

3068,3

686,76

у тому числі

державний бюджет

400

90,4

309,6


місцеві бюджети

0,5

0,5інші джерела

4175,46

730

2758,7

686,76

2. Проектування, будівництво та реконструкція сучасних універсальних центрів олімпійської підготовки (тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди) та тренувальних баз з баскетболу

кількість збудованих об'єктів

6


6


1) проектування та будівництво тренувальних баз з баскетболу у мм. Києві, Дніпродзержинську Дніпропетровської області, Макіївці Донецької області, Львові, Одесі, Харкові, у тому числі підготовчі роботи

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

364,46

68,9

295,56


-"-

3


3


2) проектування та будівництво тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди у Київській та Львівській областях, м. Феодосії Автономної Республіки Крим, у тому числі підготовчі роботи

-"-

-"-

441

31,87

409,13


кількість реконструйованих об'єктів

1


1


3) реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи "Країна Баскетболія"

-"-

-"-

30


30


Разом за завданням 2


835,46

100,77

734,69


у тому числі

державний бюджет

835,46

100,77

734,69


3. Проектування та будівництво аеропортів у мм. Одесі та Дніпропетровську

загальна площа аеродромного покриття, тис. кв. метрів

569,4569,4

1) проектування та реконструкція аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

Укрєвроінфрапроект

інші джерела,
в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

2110,6

152,2

1247,8

710,6

-"-

423,8423,8

2) проектування, реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса"

Мінінфраструктури

-"-

1679,94

250

934,38

495,56

пропускна спроможність, пасажирів на годину

1000


1000


3) проектування та будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

інвестор

інші джерела

560

224

336


-"-

1000


1000


4) проектування та будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Одеса"

-"-

-"-

747,7

298

449,7


Разом за завданням 3


5098,24

924,2

2967,88

1206,16

у тому числі

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

3790,54

402,2

2182,18

1206,16

інші джерела

1307,7

522

785,7


4. Забезпечення розвитку інфраструктури, необхідної для проведення чемпіонату

кількість відремонтованих ділянок колектора дощової каналізації

1


1


1) проектування та капітальний ремонт колектора дощової каналізації "Прозорівський" на ділянці під будівлею Палацу спорту на Спортивній площі, 1, у м. Києві

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

23,5


23,5


протяжність побудованих, реконструйованих, відремонтованих автомобільних доріг, кілометрів кількість розроблених переліків робіт

103,513103,513

2) проектування, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема у:1


1

м. Києві, Київській області

Київська міська та обласна держадміністрації Київська міська та обласна ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

450


317

133


ТОВ "Девіжн Ентертейнмент"

інші джерела

2,6

2,6м. Донецьку, Донецькій області

Донецька облдержадміністрація Донецька обласна та міська ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


250


м. Дніпропетровську, Дніпропетровській області

Дніпропетровська облдержадміністрація Дніпропетровська обласна та міська ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

-"-

250

200

50

м. Одесі

Одеська облдержадміністрація Одеська обласна та міська ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250

200

50

м. Харкові

Харківська облдержадміністрація Харківська обласна та міська ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

-"-

250


165,56

84,44

м. Львові, Львівській області

Львівська облдержадміністрація Львівська обласна та міська ради (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

-"-

250


230

20

м. Феодосії Автономної Республіки Крим

Рада міністрів Автономної Республіки Крим Феодосійська міська рада (за згодою)
Укрєвроінфрапроект

-"-

52,3


52,3


Разом за завданням 4


1778,4

2,6

1438,36

337,44

у тому числі

державний бюджет

23,5


23,5


місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

1752,3


1414,86

337,44

інші джерела

2,6

2,65. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій для популяризації України як європейської держави, відкритої для зарубіжних гостей

кількість розроблених планів рекламної кампанії

1


1


1) проведення широкої інформаційної кампанії, розміщення замовлення та виробництво, розповсюдження в Україні і за кордоном рекламних та популяризаційних теле- і радіопрограм, статей в друкованих засобах масової інформації, Інтернеті про підготовку України до чемпіонату

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

75,5


43,7

31,8

кількість візитів

11

2) організація візитів до м. Києва іноземних журналістів

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

0,72


0,42

0,3

кількість розроблених планів заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України

1


1


3) формування позитивного міжнародного іміджу України

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

58,8


36

22,8

кількість виготовлених рекламних роликів

1


1


4) виготовлення рекламних роликів про м. Київ як місто, що приймає чемпіонат

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

0,3


0,3


кількість виготовленої сувенірної продукції для популяризації чемпіонату

18000


12000

6000

5) виготовлення сувенірної продукції для популяризації чемпіонату

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

4,5


3

1,5

кількість виготовленої сувенірної продукції про м. Київ

2000


2000


6) виготовлення сувенірної продукції про м. Київ

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

0,5


0,5


кількість розроблених планів рекламної кампанії

11

7) створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури, створення веб-сайту, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, географічних карт іноземними мовами та їх розповсюдження

Дніпропетровська облдержадміністрація Дніпропетровська міська рада (за згодою)

місцеві бюджети

0,70,7

-"-

11

Донецька облдержадміністрація Донецька міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

-"-

11

Київська міськдержадміністрація

-"-

0,70,7

-"-

11

Львівська облдержадміністрація Львівська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

-"-

11

Одеська облдержадміністрація Одеська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

-"-

11

Харківська облдержадміністрація Харківська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

кількість проведених заходів

7

7

8) проведення рекламних заходів, відеотрансляції для створення атмосфери свята у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові (далі - приймаючі міста)

Дніпропетровська облдержадміністрація Дніпропетровська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

-"-

77

Донецька облдержадміністрація Донецька міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

-"-

77

Київська міськдержадміністрація

-"-

0,70,7

-"-

77

Львівська облдержадміністрація Львівська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

кількість проведених заходів

77

Одеська облдержадміністрація Одеська міська рада (за згодою)

місцеві бюджети

0,70,7

-"-

77

Харківська облдержадміністрація Харківська міська рада (за згодою)

-"-

0,70,7

кількість розроблених планів рекламної кампанії

11

9) створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів шляхом впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій

Дніпропетровська облдержадміністрація Дніпропетровська міська рада (за згодою)

-"-

0,40,4

-"-

11

Донецька облдержадміністрація Донецька міська рада (за згодою)

-"-

0,40,4

-"-

11

Київська міськдержадміністрація

-"-

0,40,4

-"-

11

Львівська облдержадміністрація Львівська міська рада (за згодою)

-"-

0,40,4

-"-

11

Одеська облдержадміністрація Одеська міська рада (за згодою)

-"-

0,40,4

-"-

11

Харківська облдержадміністрація Харківська міська рада (за згодою)

-"-

0,40,4

кількість утворених інформаційних центрів "Євробаскет Інформ"

1


1


10) утворення та забезпечення функціонування інформаційного центру "Євробаскет Інформ", створення і популяризація в Інтернеті багатомовного веб-порталу

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

41,8


27,8

14

кількість створених веб-порталів

1


1
Разом за завданням 5


192,92


111,72

81,2

у тому числі

державний бюджет

180,6


110,5

70,1

місцеві бюджети

12,32


1,22

11,1

6. Забезпечення випуску і розповсюдження інформаційних матеріалів іноземними мовами, участі у виставкових заходах з метою пропагування України як країни, що приймає чемпіонат

кількість проведених заходів

18


9

9

1) участь у проведенні міжнародних виставково-ярмаркових заходів щодо пропагування України за кордоном

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

14,7


7,5

7,2

кількість організованих рекламних турів у рамках популяризації чемпіонату

2


1

1

2) організація рекламних турів у рамках популяризації чемпіонату

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

1


0,5

0,5

кількість комплектів туристичного путівника по Україні

18


9

9

3) розроблення, виготовлення і розповсюдження туристичного путівника по Україні українською та основними європейськими мовами

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

9


4,5

4,5

кількість виготовленої рекламно-інформаційної продукції про м. Київ

3000


1500

1500

4) виготовлення рекламно-інформаційної продукції про м. Київ (буклети, каталоги, путівники, географічні карти) основними європейськими мовами

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

1


0,5

0,5

кількість створених національних туристичних порталів іноземними мовами "Завітайте в Україну"

11

5) створення та забезпечення належного функціонування національного туристичного порталу іноземними мовами "Завітайте в Україну"

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

0,7


0,5

0,2

кількість встановлених туристично-інформаційних стендів у м. Києві

50


25

25

6) встановлення туристично-інформаційних стендів у м. Києві

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

0,95


0,48

0,47

кількість встановлених вказівників

50


25

25

7) встановлення вказівників

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

0,74


0,37

0,37

кількість придбаних, виготовлених та встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху та покажчиків напрямків руху

600


450

150

8) придбання, виготовлення та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та покажчиків напрямків руху в м. Києві на територіях, прилеглих до об'єктів чемпіонату

-"-

-"-

8,98

6,79

2,19

Разом за завданням 6


37,07


21,14

15,93

у тому числі

державний бюджет

24,4


12,5

11,9

місцеві бюджети

12,67


8,64

4,03

7. Забезпечення надання необхідної медичної допомоги належної якості та її максимальної доступності

рівень надання необхідної медичної допомоги спортсменам та туристам, відсотків

100100

надання необхідної медичної допомоги в рамках підготовки та проведення чемпіонату

Укрєвроінфрапроект (МОЗ)

державний бюджет

25


20

5

Разом за завданням 7


25


20

5

у тому числі

-"-

25


20

5

8. Забезпечення громадського порядку, безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату, протидія терористичній діяльності

рівень забезпечення безпеки, охорони громадського порядку, відсотків

100100

забезпечення безпеки, охорони громадського порядку в приймаючих містах, у тому числі здійснення відповідних заходів з підготовки

Укрєвроінфрапроект (МВС)

-"-

25


20

5

Разом за завданням 8


25


20

5

у тому числі

-"-

25


20

5

9. Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій

кількість придбаної спеціальної підйомної пожежної техніки, одиниць

6


6


придбання спеціальної підйомної пожежної техніки для забезпечення пожежної та техногенної безпеки в приймаючих містах

Укрєвроінфрапроект (ДСНС)

державний бюджет

13,8


13,8


Разом за завданням 9


13,8


13,8


у тому числі

-"-

13,8


13,8


10. Часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен), передбачених пунктом 1 цього додатка

кількість спортивних споруд (арен), під час будівництва яких здійснюється часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями


7

7

7

часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен) у приймаючих містах

Укрєвроінфрапроект

-"-

770

8,83

401,17

360

Разом за завданням 10


770

8,83

401,17

360

у тому числі

-"-

770

8,83

401,17

360

Усього за Програмою


13351,85

1857,3

8797,06

2697,49

у тому числі

державний бюджет

2297,76

200

1645,76

452

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

3790,54

402,2

2182,18

1206,16

місцеві бюджети

25,49

0,5

9,86

15,13

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

1752,3


1414,86

337,44

інші джерела

5485,76

1254,6

3544,4

686,76


Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

2297,76

200

1645,76

452інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

2110,6

152,2

1247,8

710,6


Мінінфраструктури

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

1679,94

250

934,38

495,56


Рада міністрів Автономної Республіки Крим Феодосійська міська рада (за згодою)

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

52,3


52,3Дніпропетровська облдержадміністрація Дніпропетровська обласна та міська ради (за згодою)

місцеві бюджети

1,81,8

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


200

50


Донецька облдержадміністрація Донецька обласна та міська ради (за згодою)

місцеві бюджети

1,81,8

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


250Львівська облдержадміністрація Львівська обласна та міська ради (за згодою)

місцеві бюджети

2,3

0,5


1,8

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


230

20


Київська міська та обласна держадміністрації
Київська міська та обласна ради (за згодою)

місцеві бюджети

15,99


9,86

6,13

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

450


317

133


Одеська облдержадміністрація
Одеська обласна та міська ради (за згодою)

місцеві бюджети

1,81,8

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


200

50


Харківська облдержадміністрація Харківська обласна та міська ради (за згодою)

місцеві бюджети

1,81,8

місцеві бюджети,
інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

250


165,56

84,44інші джерела

5485,76

1254,6

3544,4

686,76
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу

Найменування завдання

Найменування показників

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

1. Проектування, будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт існуючих багатофункціональних спортивних споруд (арен) для проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - чемпіонат)

кількість місць на аренах

9665496654

кількість місць у паркінгу

20002000

кількість збережених та створених нових робочих місць під час експлуатації об’єктів

20222022

кількість створених нових робочих місць під час будівництва об’єктів

6585

1975

3950

660

2. Проектування, будівництво та реконструкція сучасних універсальних центрів олімпійської підготовки (тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди) та тренувальних баз з баскетболу

кількість збудованих об’єктів

9


9


кількість реконструйованих об’єктів

1


1


кількість збережених та створених нових робочих місць під час експлуатації об’єктів

276


276


кількість створених нових робочих місць під час будівництва об’єктів

639

128

511


3. Проектування та будівництво аеропортів у мм. Одесі та Дніпропетровську

загальна площа аеродромного покриття, тис. кв. метрів

993,2993,2

пропускна спроможність аеровокзального комплексу аеропорту (пасажирів на годину):

Дніпропетровськ

1000


1000


Одеса

1000


1000


кількість збережених та створених нових робочих місць під час експлуатації об’єктів

308308

кількість створених нових робочих місць під час будівництва об’єктів

1921

274

1098

549

4. Забезпечення розвитку інфраструктури, необхідної для проведення чемпіонату

кількість відремонтованих дільниць колектору дощової каналізації

1


1


кількість розроблених переліків робіт з проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту інженерно-транспортної інфраструктури в мм. Києві, Дніпропетровську, Одесі, Харкові, Львові, Феодосії Автономної Республіки Крим, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях

1


1


протяжність побудованих, реконструйованих, відремонтованих автомобільних доріг, кілометрів

103,513103,513

5. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів шляхом впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій для популяризації України як європейської держави

кількість розроблених планів рекламної кампанії з інформаційного забезпечення підготовки та проведення чемпіонату

7


7


кількість візитів до м. Києва

11

кількість розроблених планів заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України

1


1


кількість виготовлених рекламних роликів про м. Київ

1


1


кількість виготовленої сувенірної продукції для популяризації чемпіонату

18000


12000

6000

кількість виготовленої сувенірної продукції про м. Київ

2000


2000


кількість проведених заходів

4242

кількість утворених інформаційних центрів “Євробаскет Інформ”

1


1


кількість створених веб-порталів

1


1


6. Забезпечення випуску і розповсюдження інформаційних матеріалів іноземними мовами, участі у виставкових заходах з метою пропагування України як країни, що приймає чемпіонат

кількість проведених міжнародних виставково-ярмаркових заходів щодо пропагування України за кордоном

18


9

9

кількість організованих рекламних турів у рамках популяризації чемпіонату

2


1

1

кількість комплектів туристичного путівника по Україні

18


9

9

кількість виготовленої рекламно-інформаційної продукції про м. Київ у рамках чемпіонату (буклети, каталоги, путівники, географічні карти) основними європейськими мовами

3000


1500

1500

кількість створених національних туристичних порталів іноземними мовами “Завітайте в Україну”

11

кількість встановлених туристично-інформаційних стендів у м. Києві

50


25

25

кількість встановлених вказівників

50


25

25

кількість придбаних, виготовлених та встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху та покажчиків напрямків руху в м. Києві на територіях, прилеглих до об’єктів чемпіонату

600


450

150

7. Забезпечення надання необхідної медичної допомоги належної якості та її максимальної доступності

рівень надання необхідної медичної допомоги спортсменам та туристам, відсотків

100100

8. Забезпечення громадського порядку, безпеки осіб, діяльність яких пов’язана з проведенням чемпіонату, протидія терористичній діяльності

рівень забезпечення безпеки, охорони громадського порядку, відсотків

100100

9. Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій

кількість придбаної спеціальної підйомної пожежної техніки для забезпечення пожежної та техногенної безпеки, одиниць

6


6


10. Відшкодування процентних витрат за запозиченнями, залученими для будівництва багатофункціональних спортивних споруд (арен), передбачених пунктом 1 цього додатка

кількість спортивних споруд (арен), під час будівництва яких здійснюється часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями


7

7

7
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 793

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, від 9 жовтня 2006 р. № 1404 і від 27 лютого 2013 р. № 187

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, доповнити абзацом такого змісту:

“Для підготовки об’єктів, передбачених пунктами 1-4 додатка 2 до Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, замовники можуть здійснювати попередню оплату (авансові платежі) в розмірі, що не перевищує 50 відсотків вартості робіт за договором (контрактом), на строк не більш як шість місяців. Строк здійснення авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устатковання іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 117 від 23.04.2014}

3. У додатку до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187:

1) у розділі “Структурні реформи у стратегічних секторах”:

підпункти 1 і 2 пункту 39 викласти у такій редакції:


“1) розвиток Міжнародного аеропорту “Одеса” шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 23 відсотки;
економічний ефект становитиме близько 17,6 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 762 млн. гривень

Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої владирозроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу2013 рік

10
10

реконструкції аеродромного комплексу2013 рік

240
2402014 рік

934,38
934,38

будівництва термінального комплексу2013 рік

298
2982014 рік

449,7
449,7

2) розвиток Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” шляхом:

підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків;
економічний ефект становитиме близько
78,4 млн. гривень;
використання імпортозамінної продукції на суму 708 млн. гривень

Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укрєвроінфрапроект
Мінінфраструктури
Державіаслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
місцеві органи виконавчої владирозроблення проекту реконструкції аеродрому2013 рік

11,2
11,2

реконструкції аеродрому2013 рік

141
1412014 рік

1247,8
1247,8

будівництва термінального комплексу2013 рік

224
2242014 рік

336
336”;

позицію “Разом за завданням” викласти у такій редакції:

“Разом за завданням

11466,58

67,6


420

10978,98

у тому числі:


2013 рік

4823,8

33,8


200

4590

2014 рік

6642,78

33,8


220

6388,98”;

підпункт 12 пункту 48 викласти у такій редакції:


“12) підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2015 року з баскетболу

підвищення іміджу України, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом

Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Укрєвроінфрапроект
Мінфін
Мінекономрозвитку

2013 рік

933,1

200

0,5


732,6

2014 рік

5829,18

1645,76

9,86


4173,56”;

позицію “Разом за завданням” викласти у такій редакції:

“Разом за завданням

32437,48

5242,06

349,76


26845,66

у тому числі:


2013 рік

11120,8

1641,9

198,3


9280,6

2014 рік

21316,68

3600,16

151,46


17565,06”;

позицію “Разом за напрямом” викласти у такій редакції:

“Разом за напрямом

337161,95

25277,38

13538,02

20534,05

277812,5

у тому числі:


2013 рік

182326,06

11887,07

8001,13

7143,25

155294,61

2014 рік

154835,89

13390,31

5536,89

13390,8

122517,89”;

2) позицію “Разом за Програмою” викласти у такій редакції:

“Разом за Програмою

463398,95

48943

13932,32

20558,83

379964,8

у тому числі:


2013 рік

253087,59

24309,25

8196,73

7155,64

213425,97

2014 рік

210311,36

24633,75

5735,59

13403,19

166538,83”.
вверх