Програма співробітництва між Урядом України і Урядом Турецької Республіки у сфері культури
Кабинет Министров Украины, Туреччина; Программа, Международный документ от 22.12.2011
Документ 792_092, действует, текущая редакция — Утверждение от 14.05.2015, основание - 293-2015-п
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 22.07.2015, основание - v2064321-15. Посмотреть в истории? )

ПРОГРАМА
співробітництва між Урядом України і Урядом Турецької Республіки у сфері культури

{Програму затверджено Постановою КМ № 293 від 14.05.2015}

Дата підписання:

22.12.2011

Дата затвердження Україною:

14.05.2015

Дата набрання чинності для України:

22.07.2015

Уряд України і Уряд Турецької Республіки, далі - «Договірні Сторони»,

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про культурне співробітництво, підписаної в м. Анкарі 27 листопада 1996 року,

Висловлюючи взаємне прагнення до розширення і поглиблення співпраці на основі спільних інтересів і зміцнення дружніх відносин між Турецькою Республікою та Україною,

Будучи переконані, що співробітництво в галузі культури та мистецтва спрямоване на зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами двох держав,

Домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для співробітництва в галузі культури і мистецтва.

Стаття 2

Договірні Сторони взаємно організують дні національної культури (Дні культури Турецької Республіки в Україні та Дні культури України в Турецькій Республіці). Строки та умови проведення Днів культури будуть узгоджені Договірними Сторонами у кожному конкретному випадку в установленому порядку дипломатичними каналами.

Стаття 3

1. Договірні Сторони сприятимуть контактам і співпраці в галузі музики, опери та балету, і підтримуватимуть обмін солістами, групами та ансамблями, композиторами, диригентами, хореографами, художниками-костюмерами і декораторами та іншими фахівцями, творчими працівниками, а також оркестрами, і організовуватимуть програмні тури для артистів опери і балету.

2. Договірні Сторони також сприятимуть участі таких артистів від іншої Договірної Сторони у міжнародних конкурсах і фестивалях, які відбуватимуться у своїй країні.

Стаття 4

1. Договірні Сторони підтримуватимуть контакти і співробітництво між театральними спілками, драматичними, ляльковими та іншими театрами, у тому числі шляхом організації турів та виступів театральних груп і окремих осіб, а також участь у театральних фестивалях на взаємній основі.

2. Договірні Сторони сприятимуть обміну спеціалістами театру, зокрема, акторами/актрисами і режисерами, а також організації театральних досліджень та робочих студій, спрямованих на підвищення підготовки, а також культури у сфері театру.

3. Договірні Сторони направлятимуть запрошення, а також сприятимуть взаємній участі в міжнародних театральних фестивалях, які відбуватимуться у державах Договірних Сторін.

Стаття 5

1. Договірні Сторони сприятимуть прямому співробітництву в галузі кіно- і відеомистецтва, у тому числі шляхом участі у міжнародних кінофестивалях, а також розширюватимуть контакти і співпрацю в області документальних та художніх фільмів, а також обмінюватимуться інформацією, рекламними матеріалами, журналами та іншою друкованою продукцією в цій сфері.

2. Договірні Сторони шукатимуть шляхи організації Днів турецького кіно в Україні та Днів українського кіно в Туреччині. Терміни та умови проведення Днів повинні бути узгоджені s кожному конкретному випадку Договірними Сторонами в установленому порядку дипломатичними каналами.

Стаття 6

1. Договірні Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів і співробітництва між музеями, галереями і художніми центрами у своїх країнах з метою впровадження обміну виставковими матеріалами та музейними фахівцями у сфері виставок (за винятком тих, які зареєстровані як історичні артефакти).

2. Договірні Сторони заохочуватимуть проведення художніх виставок шляхом використання фондів Національного художнього музею України та відповідного музею Турецької Республіки, визначеного турецькою Стороною і узгодженого з українською Стороною у встановленому порядку.

Стаття 7

1. Договірні Сторони сприятимуть безпосереднім контактам і співпраці між громадськими бібліотеками, зокрема, національними бібліотеками держав Договірних Сторін, а саме Національною бібліотекою Туреччини і Національною бібліотекою України.

2. Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі бібліотечних послуг, обмін інформаційними матеріалами, видання каталогів, періодичних видань та матеріалів, пов'язаних з методологією, книжками та іншими публікаціями, а також мікрофільмами, CD та DVD дисками, рукописами, та сприятимуть роботі дослідників, в межах, передбачених національним законодавством держав Договірних Сторін.

3. Договірні Сторони проведуть взаємний обмін одним (1) фахівцем-бібліотекарем з строком на один (1) тиждень кожного року з метою зміцнення співробітництва в галузі бібліотечної справи.

4. Договірні Сторони підтримуватимуть взаємну участь у симпозіумах, конгресах, семінарах та конференціях у сфері бібліотечної справи, які будуть організовані у державах Договірних Сторін.

Стаття 8

Договірні Сторони інформуватимуть одна одну про міжнародні виставки прикладного мистецтва, які будуть організовані у їхніх країнах, і заохочуватимуть взаємну участь у цих заходах.

Стаття 9

Договірні Сторони інформуватимуть одна одну про міжнародні фольклорні фестивалі, а також професійні та самодіяльні мистецькі заходи, які відбуватимуться у їхніх країнах і заохочуватимуть взаємну участь груп іншої Договірної Сторони у такій діяльності.

Стаття 10

1. Договірні Сторони заохочуватимуть обмін науковою інформацією і публікаціями в галузі археології, історії мистецтва, музеєзнавства, реставрації та збереження культурної спадщини і творів мистецтва, а також обмін фахівцями з метою ознайомлення з досвідом роботи іншої Договірної Сторони в цій галузі.

2. Договірні Сторони співпрацюватимуть з метою запобігання незаконному обігу культурних цінностей, вживаючи всіх необхідних заходів, відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін і з дотриманням відповідних конвенцій з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), а також інших міжнародних угод, в яких вони обидві є Договірними Сторонами.

3. Сторони співпрацюватимуть у сприянні виявлення і повернення до законних власників творів мистецтва, артефактів і реліквій іншої Договірної Сторони, незаконної торгівлі на їхніх відповідних територіях.

Стаття 11

1. З метою реалізації цієї Програми Договірні Сторони можуть створити, за необхідності, по черзі в Туреччині і в Україні, Спільну Комісію, яка прийматиме, у разі необхідності, свої власні правила і процедури. Кількість членів та положення про таку Спільну Комісію встановлюються у формі окремого протоколу, погодженого обома Договірними Сторонами.

2. Для реалізації цієї Програми Договірні Сторони у майбутньому можуть укладати Плани заходів.

3. Договірні Сторони реалізують положення цієї Програми згідно з відповідними міжнародними угодами, в яких вони обидві є Договірними Сторонами, а також на підставі національного законодавства держав Договірних Сторін.

4. Ця Програма не виключає можливості проведення, в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про культурне співробітництво, підписаної в м. Анкарі 27.11.1996, будь-якої іншої діяльності, узгодженої Договірними Сторонами дипломатичними каналами.

Стаття 12

1. Обмін виставками здійснюватиметься відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін.

2. Якщо Договірні Сторони не домовились про інше, фінансові умови для проведення виставок та обміну візитами окремих осіб і груп в рамках цієї Програми здійснюється наступним чином:

a) Умови для обміну виставками

Сторона, що направляє, забезпечує:

Інформування Сторони, що приймає, не пізніше ніж за шість (6) місяців про дати і теми виставок, які готуються до проведення, так щоб Сторона, що приймає, змогла зробити належні приготування до них.

Надсилання матеріалів, необхідних для проведення виставки (тексти необхідних концепцій, списки творів мистецтва, матеріали, необхідні для підготовки каталогу і виставкової зали), Стороні що приймає, не пізніше ніж за три (3) місяці до запланованої дати відкриття.

Надсилання Стороні, що приймає, творів мистецтва, які будуть виставлені, не пізніше ніж за десять (10) днів до запланованої дати відкриття.

Покриття витрат на упаковку, фрахт і страхування експонатів в та зі своєї держави (до першого місця проведення виставки та з останнього місця проведення виставки в приймаючій державі).

Покриття витрат на міжнародні перевезення і витрат представників, які супроводжують виставку.

Сторона, що приймає, забезпечує:

В разі будь-якого пошкодження експонатів - безоплатне надання повної документації, яка стосується причини пошкодження, з тим щоб сприяти Стороні, що направляє, у пред'явлені вимог про відшкодування збитків до страхової компанії; Стороні, що приймає, не дозволяється відновлювати пошкоджені експонати до їх оригінального стану без згоди Сторони, що направляє.

Покриття витрат, пов'язаних з організацією виставки, включаючи витрати на оренду залів, безпеку, технічну допомогу, складські приміщення, установлення обладнання, освітлення, опалення, демонтаж, а також публікації та запрошення.

Покриття витрат, які стосуються внутрішніх перевезень, пов'язаних з виставкою (з одного міста в інше), проживанням та іншими витратами.

Сторони узгоджують кількість осіб, які супроводжують виставку і термін їх перебування.

b) Обмін окремими особами та групами

Сторона, що направляє, несе витрати за міжнародний переїзд до і з країни Сторони що приймає.

Сторона, що приймає, несе витрати, пов'язані з проживанням та повним харчуванням і внутрішніми перевезеннями відповідно до програми візиту (періоду перебування) за виключенням міжнародних телефонних дзвінків, алкогольних напоїв та послуг пральні.

c) Загальні положення для обміну особами

Сторона, що направляє, призначає осіб, які будуть брати участь у обміні і повідомляє Сторону, що приймає, про свій вибір щонайменше за один (1) місяць до передбачуваної дати від'їзду.

Сторона, що направляє, забезпечує Сторону, що приймає, усією необхідною інформацією стосовно академічної і професійної кваліфікації кандидатів, а також запропонованої робочої програми та будь-якою іншою інформацією, необхідною Стороні, що приймає.

Стаття 13

Реалізація положень цієї Програми здійснюється відповідно до фінансових можливостей Договірних Сторін.

Стаття 14

1. Ця Програма набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Програмою.

2. Ця Програма залишатиметься чинною протягом 3 (трьох) років. Ця Програма буде автоматично продовжуватися на наступні трирічні періоди, якщо одна з Договірних Сторін не повідомить іншу Договірну Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію Програми за 60 (шістдесят) днів додати закінчення чергового періоду.

Припинення дії цієї Програми не вплине на діяльність і проекти, які знаходяться в процесі реалізації та виконуються.

3. Ця Програма може бути змінена в будь-який час за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін. Зміни набирають чинності відповідно до порядку, встановленого відповідно до пункту 1 цієї статті.

4. Будь-які спори, пов'язані з тлумаченням або виконанням цієї Програми, будуть вирішуватися шляхом прямих переговорів між Договірними Сторонами дипломатичними каналами.

Вчинено в м. Анкара 22 грудня 2011 року, у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Програми, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Уряд
України

(підпис)


За Уряд
Турецької Республіки

(підпис)вверх