Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин
Туреччина, Кабинет Министров Украины; Соглашение, Перечень, Международный документ от 22.12.2011
Документ 792_082, действует, текущая редакция — Ратификация от 16.10.2012, основание - 5443-VI
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 20.06.2013. Посмотреть в истории? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин

{Угоду ратифіковано Законом № 5443-VI  від 16.10.2012}

Дата підписання:

22.12.2011

Дата ратифікації Україною:

16.10.2012

Дата набрання чинності для України:

20.06.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки, далі - Договірні Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину та захисту рослин і забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної конвенції із захисту рослин (МКЗР) від 6 грудня 1951 року, в редакції 1997 року, а особливо положеннями з МСФЗ № 1 та фітосанітарними термінами з МСФЗ № 5, № 12, № 13, № 15,

виходячи з інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Договірними Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1

У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:

рослини - живі рослини та їх частини, у тому числі насіння і зародкова плазма;

продукти рослинного походження - неперероблені матеріали рослинного походження (у тому числі зерно), а також перероблена продукція, яка за своєю природою або за способом переробки може створювати небезпеку інтродукції та поширення шкідливих організмів;

фітосанітарний контроль - заходи, які вживаються для встановлення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів в рослинах, рослинних продуктах і транспортних заходах;

шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин, тварин або патогенний агент, шкідливий для рослин або рослинних продуктів;

карантинний шкідливий організм - шкідливий організм, який має потенційне економічне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпеці, в якій він поки відсутній або присутній, але не широко розповсюджений, і є об'єктом офіційного контролю;

регульований некарантинний організм - некарантинний шкідливий організм, присутність якого на рослинах, що призначені для посадки, здійснює економічно неприйнятний вплив на заплановане використання цих рослин і внаслідок цього регулюється на території договірної сторони, що імпортує;

об'єкт регулювання - будь-яка рослина, рослинний продукт, склад, пакувальний матеріал, транспортний засіб, контейнер, грунт і будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може слугувати місцем укриття шкідливих організмів або сприяти їхньому поширенню, і стосовно яких вважається необхідним застосування фітосанітарних заходів, особливо у разі міжнародного перевезення;

перелік шкідливих для рослин організмів - перелік шкідливих організмів, які уражують види рослин взагалі або у певній зоні.

Стаття 2

Компетентними органами держав Договірних Сторін, що здійснюють координацію діяльності по реалізації цієї Угоди, є:

від України - Міністерство аграрної політики та продовольства;

від Турецької Республіки - Міністерство продовольства, сільського господарства та тваринництва.

Стаття 3

Договірні Сторони будуть вживати необхідних заходів щодо перевірки вантажів з об'єктами регулювання при імпорті, експорті та транзиті через пункти пропуску на кордонах держав Сторін відповідно до Переліку регульованих шкідливих організмів, що містяться в додатках 1 та 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Усі витрати, пов'язані з перевіркою вантажів з об'єктами регулювання, несе власник вантажу або представник власника згідно з діючими тарифами на територіях держав Договірних Сторін.

Стаття 4

Компетентні Органи Договірних Сторін повинні здійснювати інспектування об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, переробки, перевезення, а також зберігання з метою визначення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів, які завдають шкоди сільськогосподарським культурам і лісу.

Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися затверджених згідно з чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту і транзиту об'єктів регулювання, які перевозяться з однієї держави в іншу.

Стаття 5

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину та захисту рослин Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства своїх держав зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони при імпорті, експорті та транзиті;

- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на територіях держав обох Договірних Сторін заходи щодо карантину та захисту рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження регульованих шкідливих організмів на територіях держав Договірних Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину та захисту рослин;

- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення вибіркової фітосанітарної перевірки вантажів з об'єктами регулювання у місцях виробництва, вирощування, заготівлі та відвантаження, оперативного вирішення питань з карантину та захисту рослин в пунктах пропуску, а також для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину та захисту рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням, локалізацією та ліквідацією шкідливих організмів, знезараження та інше;

- обмінюватись нотифікаційними повідомленнями про невідповідність фітосанітарних заходів та відповідними документами, що підтверджують факти невідповідності.

Стаття 6

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони або які перевозяться транзитом по території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони, або об'єкти регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території держави однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом (оригінал) або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт у відповідності з фітосанітарним вимогами Договірної Сторони - імпортера.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах вказується номер (назва) транспортного засобу, що перевозить партію об'єктів регулювання.

Компетентні органи Договірних Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій об'єктів регулювання виставляти додаткові вимоги до фітосанітарного стану такої продукції.

Моніторинг, який передує відвантаженню, при експорті рослинної продукції може здійснюватись на території країни-експортера спільними зусиллями посадових осіб компетентних органів Договірних Сторін.

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права компетентних органів Договірних Сторін здійснювати фітосанітарний контроль імпортованих об'єктів регулювання у відповідності з законодавством своїх держав.

3. У разі виявлення карантинних шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю компетентні органи Договірної Сторони - імпортера мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру з повідомленням компетентних органів іншої Договірної Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини.

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Договірної Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Договірної Сторони дозволяється тільки після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання).

В усіх випадках здійснення реекспорту об'єктів регулювання Договірні Сторони проводять фітосанітарний контроль і в разі відсутності карантинних шкідливих організмів оформляють фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, який супроводжує об'єкти регулювання до місця призначення вантажу, разом з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера (або його завіреною копією).

Стаття 7

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони використовується нова упаковка (крім дерев'яного пакувального матеріалу), яка вільна від карантинних шкідливих організмів. Упаковка та пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту. Сіно, солома, полова, листя та інші рослинні матеріали не будуть використовуватись в якості упаковки.

Транспортні засоби, які використовуються при перевезенні об'єктів регулювання, повинні бути ретельно очищені, а за потреби - знезаражені.

Стаття 8

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, компетентні органи Договірних Сторін в разі необхідності організують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Договірних Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе компетентний орган приймаючої Договірної Сторони. Порядок оплати витрат по направленню делегацій попередньо погоджується компетентними органами Договірних Сторін.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються компетентними органами Договірних Сторін.

Для обговорення та вирішення питань, пов'язаних з реалізацією передбачених цією Угодою заходів, компетентні органи Договірних Сторін можуть безпосередньо контактувати між собою.

Стаття 9

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

Стаття 10

Ця Угода не впливає на права та обов'язки кожної із Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони, а також їхнього членства в міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

Стаття 11

За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін в цю Угоду можуть вноситись зміни та/або доповнення, що оформляються окремими відповідними Протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 12

Усі спірні питання, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, дипломатичними каналами, про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається терміном на 5 років, доки одна із Договірних сторін не повідомить про свій намір припинити дію цієї Угоди, не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного періоду, її дія буде подовжена терміном на 1 рік.

Завершення терміну дії Угоди в жодному разі не вплине на заходи та проекти, які знаходяться в процесі роботи.

У будь-який час до тексту Угоди за взаємною письмовою згодою Договірних сторін можуть вноситись доповнення. Доповнення набувають чинності у відповідності до законодавчих процедур, що прописані в абзаці 1 даної Статті.

Вчинено в м. Анкара 22 грудня 2011 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)


За Уряд Турецької
Республіки

(підпис)Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
29.11.2006 № 716
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 04.08.2010 № 467)

ПЕРЕЛІК
регульованих шкідливих організмів

А-1
Карантинні організми, відсутні в Україні

Кліщі

1.

Aculops fuchsiae Keifer

- галовий кліщ фуксії

2.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker

- ялівцевий кліщ.

Комахи

1.

Acleris gloverana Wals.

- західна чорноголова листокрутка-брунькоїд

2.

Acleris variana Fern.

- східна чорноголова листокрутка-брунькоїд

3.

Aeolesthes sarta Sols.

- узбецький вусач

4.

Aleurocanthus spiniferus Quaint.

- шипувата чорна білокрилка

5.

Aleurocanthus woglumi Ashby

- чорна цитрусова білокрилка

6.

Amauromyza maculosa Mall.

- хризантемний листяний мінер

7.

Anoplophora chinensis Forst.

- вусач китайський

8.

Anoplophora glabripennis Motsh.

- азіатський вусач

9.

Anthonomus bisignifer Schen.

- суничний квіткоїд

10.

Anthonomus signatus Say

- суничний брунькоїд

11.

Bactrocera dorsalis Hend.

- східна фруктова муха

12.

Bactrocera zonata Saund.

- персикова фруктова муха

13.

Bemisia tabaci Gen.

- тютюнова білокрилка

14.

Cacoecimorpha pronubana Hubn.

- гвоздична листокрутка

15.

Callosobruchus chinensis Linn.

- китайський зерноїд

16.

Callosobruchus maculatus Fabr.

- чотирьохплямистий зерноїд

17.

Carposina niponensis Wals.

- персикова плодожерка

18.

Caryedon gonagra Fabr.

- арахісовий зерноїд

19.

Ceratitis capitata Wied.

- середземноморська плодова муха

20.

Ceratitis cosyra Walk.

- мангова фруктова муха

21.

Ceratitis rosa Karch.

- натальська фруктова муха

22.

Choristoneura conflictana Walk.

- велика тополева листокрутка

23.

Choristoneura fumiferana Clem.

- ялинова листокрутка

24.

Choristoneura occidentalis Freem.

- східна ялинова листокрутка

25.

Choristoneura rosaceana Har.

- скошенополоса листокрутка

26.

Conotrachelus nenuphar Herb.

- плодовий довгоносик

27.

Cydia packardi Zell.

- вишнева плодожерка

28.

Cydia prunivora Wals.

- сливова американська плодожерка

29.

Dendrolimus sibiricus Tschetv.

- сибірський шовкопряд

30.

Diabrotica barberi Smith & Lawr.

- північний кукурудзяний жук

31.

Diabrotica speciosa Germ.

- діабротика особлива

32.

Diabrotica undecimpunctata Man.

- південний кукурудзяний жук

33.

Dinoderus bifoveolatus Woll.

- каптурник багатоїдний

34.

Dryocosmus kuriphilus Yas.

- азіатський каштановий галовий пильщик

35.

Epitrix cucumeris Har.

- гарбузова блішка

36.

Epitrix tuberis Gent.

- картопляна блішка

37.

Ips hauseri Reit.

- киргизький гірський короїд

38.

Ips subelongatus Motsch.

- великий модриновий короїд

39.

Lepidosaphes ussuriensis Bork.

- усурійська комоподібна щитівка

40.

Liriomyza huidobrensis Blanc.

- південний американський мінер

41.

Liriomyza sativae Blanc.

- овочевий листяний мінер

42.

Liriomyza trifolii Burg.

- конюшинний або хризантемний мінер

43.

Maconellicoccus hirsutus Green

- жорстковолосий червець

44.

Malacosoma americanum Fabr.

- східно-американський похідний шовкопряд

45.

Malacosoma disstria Hub.

- лісовий похідний шовкопряд

46.

Malacosoma parallella Staud.

- гірський кільчастий шовкопряд

47.

Margarodes vitis Philippi

- виноградний червець

48.

Melanotus communis Gyll.

- ковалик загальний

49.

Monochamus alternatus Hope

- вусач мінливий

50.

Monochamus carolinensis Oliv.

- вусач каролінський

51.

Monochamus marmorator Kirb.

- вусач мармуровий

52.

Monochamus mutator Le Cont.

- вусач змінний

53.

Monochamus nitens Bat.

- вусач сяючий

54.

Monochamus notatus Drury

- вусач помічений

55.

Monochamus obtusus Cas.

- вусач тупий

56.

Monochamus scutellatus Say

- вусач щитовий

57.

Monochamus titillator Fabr.

- вусач дрібний

58.

Naupactus leucoloma Boh.

- білокаймистий жук

59.

Numonia pyrivorella Mats.

- грушева вогнівка

60.

Opogona sacchari Boj.

- бананова міль

61.

Pissodes nemorensis Germ.

- смолівка кедрова

62.

Pissodes strobi Peck.

- смолівка веймутової сосни

63.

Pissodes terminalis Hop.

- смолівка верхівок сосни

64.

Popillia japonica Newm.

- японський жук

65.

Premnotrypes latithorax Pier.

- широкогрудий андійський картопляний довгоносик

66.

Premnotrypes suturicallus Kusch.

- мозолистий картопляний довгоносик

67.

Premnotrypes vorax Hust.

- ненажерливий картопляний довгоносик

68.

Rhagoletis pomonella Walsh.

- яблунева муха

69.

Rhagoletis cingulata Loew.

- східна вишнева муха

70.

Rhagoletis indifferens Cur.

- західна вишнева муха

71.

Rhizoecus hibisci Kaw. & Tak.

- кореневий червець

72.

Scirtothrips aurantii Faure.

- південноафриканський цитрусовий трипс

73.

Scirtothrips citri Moul.

- північний каліфорнійський цитрусовий трипс

74.

Scirtothrips dorsalis Hood.

- чилійський жовтий чайний трипс

75.

Scolytus morawitzi Sem.

- заболонник Моравіца

76.

Sinoxylon conigerum Gers.

- каптурник зубчастий

77.

Sirex ermak Sem

- чорно-блакитний рогохвіст

78.

Spodoptera eridania Cram.

- південна совка

79.

Spodoptera frugiperda Smith

- кукурудзяна листяна совка

80.

Spodoptera littoralis Boisd.

- єгипетська бавовникова совка

81.

Spodoptera litura Fabr.

- азіатська бавовникова совка

82.

Tecia solanivora Pov.

- гватемальська картопляна міль

83.

Tetropium gracilicorne Reit.

- тонковусий вусач

84.

Thrips palmi Karn.

- трипс Пальмі

85.

Toxoptera citricida Kirk.

- тропічна цитрусова попелиця

86.

Trogoderma granarium Ev.

- капровий жук

87.

Tuta absoluta Meyr.

- південноамериканська томатна міль

88.

Unaspis citri Comst.

- апельсинова щитівка

89.

Xylotrechus altaicus Geb.

- алтайський модриновий вусач

90.

Xylotrechus namanganensis Heyd.

- наманганський вусач

91.

Zabrotes subfasciatus Boh.

- бразильська бобова зернівка.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1.

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx

- чорний рак гілок

2.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

- вілт (в'янення) дубу

3.

Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter

- рак, синява деревини платану

4.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

- жовта іржа відьміних мітел ялини

5.

Cronartium coleosporioides J.C. Arthur

- ріжкоподібна іржа

6.

Cronartium comandrae Peck

- іржа командри

7.

Cronartium comptoniae J.C. Arthur

- стовпчаста іржа сосни

8.

Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum.

- веретеноподібна іржа

9.

Cronartium himalayense Bagchee

- пухироподібна іржа сосни

10.

Cronartium kamtschaticum Jorstad

- іржа японської білої сосни

11.

Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex Shirai

- ріжкоподібна іржа букових

12.

Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx.

- аскохітоз хризантем

13.

Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka

- західна галоподібна іржа

14.

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada

- іржа груші і ялівцю

15.

Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck

- бурувата іржа айви

16.

Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow

- іржа американського глоду

17.

Gymnosporangium juniperi-virginianae Schwein

- іржа яблуні і кедру

18.

Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada

- іржа яблуні і ялівцю

19.

Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis

- іржа тцуги

20.

Melampsora medusae

- іржа тополі

21.

Monilinia fructicola (Winter) Honey

- плодова гниль

22.

Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr

- коричневий плямистий опік хвої

23.

Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans

- коричневий опік хвої сосни

24.

Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota

- септоріоз хвої японської модрини

25.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

- септоріоз, плямистість листя, рак, опік тополі

26.

Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington

- почорніння коріння

27.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

- фіалофорне в'янення гвоздики

28.

Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson

- жовта кільцева гниль

29.

Phoma andigena Turkensteen

- чорний опік, фомозна плямистість листя картоплі

30.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

- плямистість яблуні

31.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

- техаська коренева гниль

32.

Phytophthora fragariae Hickman

- фітофтороз коренів суниці

33.

Puccinia horiana P. Hennings

- біла іржа хризантем

34.

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton

- диплодіоз кукурудзи

35.

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton

- диплодіоз кукурудзи

36.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue

- сажка картоплі

37.

Tilletia indica Mitra

- індійська сажка пшениці.

Бактеріальні хвороби

1.

Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.

- бактеріальний вілт гвоздики

2.

Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson

- бактеріальне в'янення кукурудзи

3.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi

- бура гниль картоплі

4.

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson.

- жовта хвороба гіацинтів

5.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al.

- бактеріальний опік рису

6.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al

- бактеріальна строкатість рису

7.

Xylella fastidiosa Wells et al.

- бактеріоз винограду (хвороба Пірса)

8.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

- бактеріальне в'янення винограду

Вірусні хвороби

1.

Cherry little cherry closterovirus (non-European)

- клостеровірус дрібноплідності вишні (черешні)

2.

Cherry rasp leaf nepovirus

- неповірус рашпілеподібності листя черешні

3.

Chrysanthemum stem necrosis tospovirus

- тосповірус некрозу стовбура хризантем

4.

Chrysanthemum stunt pospoviroid

- віроїд уповільнення росту хризантем

5.

Impatiens necrotic spot tospovirus

- тосповірус некротичної плямистості

6.

Peach rosette mosaic nepovirus

- мозаїка розеток персика

7.

Potato Andean mottle comovirus

- комовірус андійської плямистості картоплі

8.

Potato black ringspot nepovirus

- вірусна чорна кільцева плямистість картоплі

9.

Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

- рабдовірус жовтої карликовості картоплі

10.

Potato yellow vein crinivirus

- вірус пожовтіння жилок листя картоплі

11.

Raspberry ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості малини

12.

Strawberry latent C virus

- латентна C-вірусна хвороба суниці

13.

Tobacco ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості тютюну

14.

Tomato ringspot nepovirus

- неповірус кільцевої плямистості томатів.

Нематоди

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

- рисова нематода

2.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle

- соснова стовбурова нематода

3.

Globodera pallida (Stone) Behrens

- бліда картопляна нематода

4.

Heterodera glycines Ichinohe

- соєва нематода

5.

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

- колумбійська галова нематода

6.

Meloidogyne fallax Karssen

- несправжня колумбійська нематода

7.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

- несправжня галова нематода

8.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

- бананова свердлова нематода.

Бур'яни

1.

Ambrosia psilostachya D.C.

- амброзія багаторічна

2.

Ambrosia trifida L.

- амброзія трироздільна

3.

Bidens pilosa L.

- череда волосиста

4.

Bidens bipinnata L.

- череда двічіпірчаста

5.

Helianthus californicus D.C.

- соняшник каліфорнійський

6.

Helianthus ciliaris D.C.

- соняшник війчастий

7.

Ipomea hederaseae L.

- іпомея плющеподібна

8.

Ipomea lacunosa L.

- іпомея ямчаста

9.

Iva axillaris Pursh.

- бузинник пазушний

10.

Polygonum pensylvanicum L.

- гірчак пенсільванський

11.

Raimania laciniata Hill.

- райманія розсічена

12.

Solanum carolinense L.

- паслін каролінський

13.

Solanum elaeagnifolium Cav.

- паслін лінійнолистий

14.

Solanum triflorum Nutt.

- паслін триквітковий

15.

Striga lutea Lour.

- стрига жовта

16.

Striga euphrasioides Benth.

- стрига очанкоподібна

17.

Striga hermontica Benth.

- стрига єгипетська.

А-2
Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

Комахи

1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

- західний кукурудзяний жук

2.

Frankliniella occidentalis Perg.

- західний квітковий трипс

3.

Hyphantria cunea Drury

- американський білий метелик

4.

Phthorimaea operculella Zell.

- картопляна міль.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1.

Mycosphaerella linicola Naumov

- пасмо льону

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

- рак картоплі.

Бактеріальні хвороби

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- бактеріальний опік плодових.

Вірусні хвороби

1.

Beet necrotic yellow vein furovirus

- вірусне некротичне пожовтіння жилок цукрового буряку (ризоманія)

2.

Plum pox potyvirus

- потівірус шарки сливи (віспа).

Нематоди

1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

- золотиста картопляна нематода.

Бур'яни

1.

Acroptilon repens L.

- гірчак повзучий (степовий)

2.

Ambrosia artemisiifolia L.

- амброзія полинолиста

3.

Cenchrus longispinus Fernald.

- ценхрус довгоголковий

4.

Cuscuta alba J. Presl et C. Presl

- повитиця біла

5.

Cuscuta approximata Bab.

- повитиця зближена

6.

Cuscuta australis R. Br.

- повитиця південна

7.

Cuscuta basarabica Buia

- повитиця бесарабська

8.

Cuscuta campestris Yunck.

- повитиця польова

9.

Cuscuta epilinum Weihe

- повитиця льонова

10.

Cuscuta epithymum L.

- повитиця чебрецева

11.

Cuscuta europaea L.

- повитиця європейська

12.

Cuscuta gronovii Willd.

- повитиця Гронова

13.

Cuscuta lupuliformis Krock.

- повитиця хмельовидна

14.

Cuscuta monogyna Vahl.

- повитиця одностовпчикова

15.

Cuscuta suaveolens Ser.

- повитиця запашна

16.

Cuscuta trifolii Bab.

- повитиця конюшинна

17.

Cuscuta viciae Schultz

- повитиця викова

18.

Cuscuta Lehmanniana Bge.

- повитиця Лемана

19.

Sorghum halepense (L.) Pers.

- сорго алепське (гумай)

20.

Solanum rostratum Dunal.

- паслін колючий.

Регульовані некарантинні шкідливі організми

Комахи

1.

Lopholeucaspis japonica Cock.

- японська паличкоподібна щитівка

2.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

- каліфорнійська щитівка

3.

Viteus vitifolii Fitch.

- виноградна філоксера.

Хвороби рослин

Бактеріальні хвороби

1.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff)

- кільцева гниль картоплі

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- бактеріальна плямистість листя кісточкових

3.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

- чорна бактеріальна плямистість пасльонових.

Вірусні хвороби

1.

Potato spindle tuber pospiviroid

- віроїд веретеноподібності бульб картоплі

2.

Tomato spotted wilt tospovirus

- вірус плямистості томату (вілт).

Нематоди

1.

Ditylenchus destructor Thorne

- стеблова нематода картоплі

2.

Ditylenchus dipsaci Filipjev

- стеблова нематода.

Бур'яни

1.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

- айлант найвищий (китайський ясен).

Начальник Головної
державної інспекції
з карантину рослин
України
В.Є. СимоновДодаток 2

ANNEX-1

HARMFUL ORGANISMS
THAT CONSTITUTE AN IMPEDIMENT TO IMPORTATION

A-HARMFUL ORGANISMS THAT ARE KNOWN NOT TO OCCUR IN TURKEY AND CONSTITUTE AN IMPEDIMENT TO IMPORTATION

Insects

Acleris gloverana

Acleris variana

Aeolesthes sarta

Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus woglumi

Aleurolobus marlatti

Amauromyza maculosa

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anoplophora malasiaca

Anthonomus bisignifer

Anthonomus grandis

Anthonomus quadrigibbus

Anthonomus signatus

Arrhenodes minutus

Bactrocera cucumis

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera minax

Bactrocera dorsalis

Bactrocera tryoni

Bactrocera tsuneonis

Blitopertha orientalis

Cacyreus marshalli

-1Carneocephala fulgida

Carposina niponensis

Cerat it is rosa

Choristoneura spp.

Conotrachelus nenuphar

Cydia inopinata

Cydia packardi

Cydia prunivora

Dacus ciliatus

Dacus zonatus

Dendroctonus adjunctus

Dendroctonus brevicomis

Dendroctonus frontalis

Dendroctonus ponderosae

Dendroctonus pseudotsugae

Dendroctonus rufipennis

Dendrolimus sibiricus

Diabrotica balteata

Diabrotica barberi

Diabrotica speciosa

Diabrotica trivittata

Diabrotica undecimpunctata

Diabrotica virgifera

-2Diaphorina cifri

Diaprepes abbreviatus

-1Draeculacephala minerva

Dryocoetes confusus

Epichoristodes acerbella

Epitrix cucumeris

Epitrix tuberis

Epochra canadensis

Erythroneura comes

Euphranta japonica

Gnathotrichus sulcatus

Gonipterus gibberus

Gonipterus scutellatus

-1Graphocephala atropunctata

Helicoverpa zea

Heteronychus arator

Hylurgopinus rujipes

Ips calligraphus

Ips cembrae

Ips confusus

Ips dublicatus

Ips grandicollis

Ips lecontei

Ips paraconfusus

Ips plastographus

Ips pini

Iridomyrmex humilis

Jacobiasca lybica

Limonius californicus

Liriomyza sativae

Listronotus bonariensis

Maconellicoccus hirsitus

Malacosoma americanum

Malacosoma disstria

Margarodes prieskaensis

Margarodes vitis

Margarodes vredendalensis

Matsucoccus feytaudi

Melanotus communis

-3Monochamus spp.

Myndus crudus

Naupactus leucoloma

Nipaecoccus vastator

Numonia pyrivorella

Opogona sacchari

Orgyia pseudotsugata

Parasaissetia nigra

Pardalaspis cyanescens

Pardalaspis quinaria

Paysandisia archon

Pissodes nemorensis

Pissodes strobi

Pissodes terminalis

Popillia japonica

Premnotrypes spp.

Pristiphora abietina

-4Pseudopityophthorusminutissimus

-4Pseudopityophthorus pruinosus

Rhagoletis cingulata

Rhagoletis completa

Rhagoletis fausta

Rhagoletis indijferens

Rhagoletis mendax

Rhagoletis pomonella

Rhagoletis suavis

Rhagoletis ribicola

Rhizoecus hibisci

-5Scaphoideus luteolus

-6Scaphoideus titanus

-7Scaphytopius acutus delongi

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

Scirtothrips dorsalis

Scolytus morawitzi

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Tecia solanivora

Tetropium gracilicorne

Thrips palmi

-8Toxoptera citricida

Trioza erythreae

Tuta absolute (Additional: Official Gazette- 17/10/2009-27379)

Unaspis citri

Unaspis yanonensis

Xylotrechus altaicus

Mites

Aculops fuchsiae

Oligonychus perditus

Nematodes

Bursaphelenchus xylophilus

Heterodera glycines

Hirschmanniella spp.

Longidorus spp.

Nacobbus aberrans

Xiphinema americanum

Xiphinema bricolense

Xiphinema californicum

Xiphinema rivesi

Prokaryotes (Bacteria and Phytoplasma)

Apple proliferation phytoplasma

Elm phloem necrosis phytoplasma

Peach rosette phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Pear decline phytoplasma

Strawberry witches' broom phytoplasma

Xylella fastidiosa

Fungi

Alternarla mali

Anisogramma anomala

Apiosporina morbosa

Ceratocystis fagacearum

Ceratocystis fimbriata f.sp. platini

Cronartium spp.

Endocronartium harknessii

Glomerella gossypii

Guignardia citricarpa

Hypoxylon mammatum

Monilinia fructicola

Phellinus weirii

Phoma andigena

Phoma exiqua var. foveata

Phyllosticta solitaria

Phymatotrichopsis omnivora

Phytophthora fragariae

Septoria lycopersici var. malagutii

Thecaphora solani

Tilletia indica

Venturia nashicola

Viruses, Virus Like Organisms, and Viroids

American plum line pattern ilarvirus

Andean potato latent tymovirus

Andean potato mottle comovirus

Arracacha В nepovirus

Barley stripe mosaic hordeivirus

Bean golden mosaic begomovirus

Blueberry leaf mottle nepovirus

Cherry necrotic rusty mottle disease

Cherry rasp leaf nepovirus

Cowpea mild mottle carlavirus

Euphorbia mosaic begomovirus

Impatiens necrotic spot tospovirus

Lettuce infectious yellows crinivirus

Peach latent mosaic pelamoviroid

Peach mosaic trichovirus

Peach rosette mosaic nepovirus

Pepino mosaic potexvirus

Pepper mild tigre begomovirus

Potato black ringspot nepovirus

Potato spindle tuber pospiviroid

Potato T trichovirus

Potato V potyvirus ( Isolates of non-European origins)

Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus

Potato yellow vein crinivirus

Potato yellowing alfamovirus

Raspberry leaf curl luteovirus

Squash leaf curl begomovirus

Strawberry latent С rhabdovirus

Strawberry vein banding caulimovirus

Tobacco ringspot nepovirus

Tomato mottle begomovirus

Watermelon silver mottle tospovirus

Non-European viruses and virus like organisms of Cydonia Mill, (quince), Malus Mill (apple), Fragaria L. (strawberry), drupes, Pyrus L. (pear), Ribes L (currant), Rubus L. (raspberry) and Vitis L. (grape vine).

Weeds

Arceuthobium spp.

Eichhornia crassipes

__________
1 Vector of Xylella fastidiosa
2 Also the Vector of Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)
3 Vector of Bursaphelenchus xylophilus
4 Also Carries fungus of Ceratocystis fagacearum
5 Vector of Elm Phloem necrosis
6 Vector of Grapevine flavescence doree
7 Vector of virus, virus like and phytoplasma
8 Also Virus vector

B-HARMFUL ORGANISMS THAT ARE LIMITED IN TURKEY AND CONSTITUTE IMPEDIMENT TO IMPORTATION

Insects

Bemicia tabaci

Cacoecimorpha pronubana

Ceratitis capitata (Additional: Official Gazette - 08/12/2009-27426)

Chrysomphalus aonidum

Dendroctonus micans

Frankliniella occidentalis

Helicoverpa armigera

Ips acuminatus

Ips curvidens

Ips sexdentatus

Ips typographus

Liriomyza bryoniae

Liriomyza huidobrensis

Liriomyza trifolii

Lopholeucaspis japonica

Lymantria monacha

Pissodes castaneus

Pammene fasciana

Quadraspidiotus perniciosus

Spodoptera littoralis

Mites

Eutetranychus orientalis

Phytonemus pallidus

Nematodes

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides fragariae

Globodera pallida

Globodera rostochiensis

Meloidogyne spp.

Heterodera fici

Prokaryotes (Bacteria and Phytoplasma)

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum

Fungi

Cryphonectria parasitica

Discula spp. Elsinoe spp.

Gymnosporangium spp.

Phoma tracheiphila

Synchytrium endobioticum

Viruses, Virus like organisms, and Viroids

Apple mosaic ilarvirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Citrus ringspot virus

Tomato ringspot nepovirus

ANNEX-2

HARMFUL ORGANISMS
THAT CONSTITUTE IMPEDIMENT TO IMPORTATION IF FOUND IN SOME PLANTS AND PLANT PRODUCTS

A-HARMFUL ORGANISMS THAT ARE KNOWN NOT TO OCCUR IN TURKEY

Insects

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Rhopalomyia chrysanthemi

Planting material and cut flowers of Chrysanthemum ssp. (Chrysanthemum), except seeds

Nematodes

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Radopholus citrophilus

Araceae, Citrus (citrus), Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana, Poncirus and Strelitziacea that are rooted or contaminated or together with culture medium, except seeds and fruits

Radopholus similis

Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae plants that are rooted or contaminated or together with culture medium

Prokaryotes (Basteria and Phytoplasma)

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Burkholderмa caryophylli

Plants of Dianthus (carnation), intended for planting, except seeds

Citrus variegated chlorosis

Plant species of the genera Citrus L. (citrus), Fortunelli Swingle and Poncirus Raf and their hybrids except fruits and seeds

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

Seeds of Medicago sativa (alfalfa)

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Seeds of Phaseolus spp. (bean) and Dolichos

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

Plants of Dianthus (carnation), intended for planting, except seeds

Grapevine flavescense dorйe phytoplasma

Plants of Vitis L, intended for planting, except fruits and seeds

Liberobacter africanum and L. asiaticum

Plant species of the genera Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle and Poncirus Raf and their hybrids except fruits and seeds

Palm lethal yellowing phytoplasma

Plants of Palmae (palm), except seeds

Pantoea stewartii subsp. Stewartii

Seeds of Zea mays (maize)

Pseudomonas syringae pv. persicae

Plants of Prunus persica (peach) and Prunus persica var. nectarina (nectarine), except seeds

Pseudomonas syringae pv. pisi

Seeds of Pisum sativum (pea) and P. sativum var. arvense

Witches' broom phytoplasma

Plant species of the genera Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle and Poncirus Raf and their hybrids except fruits and seeds

Xanthomonas arbor/cola pv. pruni

Plants of Prunus spp. (peach, plum, almond, cherry, apricot), P. salicina, P. davidiana, P. laurocerasus and P. japonka intended for planting, except seeds

Xanthomonas axonopodis pv. c/tri

Plant species of the genera Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle and Poncirus Raf and their hybrids except seeds

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae

Plants of Anthurium spp., Dieffenbachia Maculata, Philodendron scandens, Sygonium podophyllum intended for planting

Xanthomonas fragaria

Plants of Fragaria (strawberry), intended for planting, except seeds

Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Seeds of Oryza spp. (paddy)

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

Seeds of Oryza spp. (paddy)

Xylophilus ampelinus

Plants of Vitis L. (grape vine), intended for planting, except fruits and seeds

Fungi

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Ciborinia camelliae

Plants of Camellia L. (camellia), intended for planting, except seeds

Claviceps africana

Seeds of Sorghum

Didymella ligulicola

Plants of Chrysanthemum (chrysanthemum), intended for planting, except seeds

Diplodia macrospora and Diplodia zea (=maydis)

Seeds of Zea mays (maize)

Phialophora cinerescens

Plants of Dianthus (carnation), intended for planting, except seed

Phialaophora gregata

Seeds of Glycine max (L.) Merr. (soybean), intended for sowing

Puccinia pitteriana

Plants of Solanaceae including Solanum tuberosum L. (potatoes) tubers, except fruits and seeds

Viruses, Virus Like Organisms, and Viroids

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Banana bunchy top nanovirus

Plants of Musa spp. (banana), intended for propagation, except seeds

Beet curly top curtovirus

Plants of Beta vulgaris L. (beet), intended for planting, except seeds

Black raspberry latent ilarvirus

Plants of Rubus L. (raspberry), intended for planting

Chrysanthemum stunt pospiviroid

Plants of Chrysanthemum (chrysanthemum), intended for planting, except seeds

Citrus blight disease

Plants of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf species and hybrids, intended for planting, except seeds and fruits

Citrus leprosls nucleorhabdovirus

Plants of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf species and hybrids, intended for planting, except seeds and fruits

Citrus mosaic badnavirus

Plants of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf species and hybrids, intended for planting, except seeds and fruits

Citrus tatter leaf capillovirus

Plants of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf species and hybrids, intended for planting, except seeds and fruits

Coconut cadang cadang cocadviroid

Plants of Palmae (palm) (of non-European origin), intended for propagation, except seeds

Little cherry closterovirus

Plants and hybrids of Prunus avium L. (cherry), Prunus cerasus L (sour cherry), Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindi., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum, intended for propagation, except seeds

Potato mop top pomovirus

Plants of Solanum tuberosum L (potato), intended for planting, except seeds

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Plants of Fragaria L. (strawberry), intended for propagation, except seeds

Strawberry mild yellow edge potexvirus

Plants of Fragaria L. (strawberry), intended for propagation, except seeds

Tobacco rattle tobravirus

Plants of Solanum tuberosum L. (potato) and Nicotiana spp. (tobacco), intended for propagation, except seeds

Tobacco streak ilarvirus

Plants of Nicotiana tabacum (tobacco), intended for propagation, except seeds and seeds of Phaseolus vulgaris (bean)

B-HARMFULORGA NISMS OF WHICH PRESENCE IS LIMITED IN TURKEY

Insects

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Balaninus glandium

Fruits of Quercus (oak)

Merodon equestris

Ornamental plants with bulbs, and flower bulbs

Pectinophora gossypiella

Seeds of Gossypium spp. (cotton)

Phthorlmaea operculella

Tubers of Solanum tuberosum (potato) for seed and consumption

Rhynchophorus ferrugineus

Plants of;
Areca catechu (Betel nut palm),
Arenga pinnata,
Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Nut palm),
С. cumingii,
Cocos nucifera (Coconut palm),
Corypha gebang, (Syn.:C, elata, С. utan),
Elaeis guineensis (African oil palm),
Livistona decipiens (Syn: Livistona decora)(Australian ribbon palm),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn.: Roystonea regia) (King palm),
Phoenix canariensis (Canary island date palm),
P. dactylifera (Edible date palm),
P. sylvestris (Silver/sugar date palm),
Sabal umbraculifera (Syn.: Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei (Syn:.Chamaerops excelsa) (Chinese wind mill palm),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
From the family of Palmae (Arecaceae) with a root diameter over 5 cm intended for planting, except seeds

Virachola isocrates

Fruits of Punica granatum (pomegranate)

Viteus vitifolii

Planting material of Vitis (grapevine) except seeds

Nematodes

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Ditylenchus destructor

Flower bulbs and tubers of Solanum tuberosum (potato)

Ditylenchus dipsaci

Plants of Alliums pp., intended for planting and its seeds, flower bulbs, Seeds of Medicago sativa (alfalfa) and tubers of Solanum tuberosum (potato)

Rotylenchulus reniformis

Pome fruit species and Prunus (drupes) plants, intended for planting, except seeds and fruits

Prokaryotes (Bacteria and Phytoplasma):

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Acidovorax avenae subsp. citrulli

Fruits and seeds of Citrullus lanatus (water melon)

Agrobacterim vitis

Plants of Vitis (grapevine) except fruits and seeds

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Plants of Lycopersicon lycopersicum (tomato) and Capsicum (pepper), intended for planting

Erwinia amylovora

Plants of Chaenomeles Lindi., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindi., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L, and Stranvaesia Lindi, species, intended for planting, except seeds

Phytoplasma prunorum

Plants of Prunus L. species, intended for planting, except seeds

Phytoplasma pyri

Plants of Cydonia Mill, and Pyrus L. species, intended for planting, except seeds

Potato stolbur phytoplasma

Plants of Solanaceae family, intended for planting, except seeds

Spiroplasma citri

Plant species of the Citrus, Fortunella Swingle and Poncirus Raf genera and their hybrids, except fruits and seeds

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Plants of Corylus avellana (hazelnut) and С. colurna, C. maxima, C. pontica, including fruits and seeds

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Seeds of Phaseolus (bean)

Xanthomonas translucens pv. translucens

Seeds of Triticum spp. (wheat), Hordeum vulgare (barley), Secale cereale (rye) and Triticum x Secale (triticale), intended for sowing

Xanthomonas vesicatoria

Plants of Lycopersicon lycopersicum (tomato) and Capsicum spp. (pepper), intended for planting

Fungi

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Plasmopara halstedii

Seeds of Helianthus annuus (sunflower)

Puccinia horiana

Plants of Chrysanthemum, intended for planting, except seeds and cut flowers

Sclerotium cepivorum

Plants and shallots of Alliums pp. (Allium сера - including onions for consumption)

Verticillium albo-atrum

Plants of Humulus lupulus L. (hops), intended for planting, except seeds, seeds of Medicago sativa (alfalfa)

Verticillium dahliae

Plants of Humulus lupulus L. (hops), intended for planting, except seeds, seeds of Medicago sativa (alfalfa)

Viruses

HARMFUL ORGANISMS

CONTAMINATION MATERIAL

Arabis mosaic nepovirus

Plants of Fragaria L. (strawberry), Rubus L. (raspberry) and Vitis L. (grapevine), intended for propagation, except seeds

Beet leaf curl nucleorhabdovirus

Plants of Beta vulgaris L. (beet), intended for planting, except seeds

Cherry leaf roll nepovirus

Plants of Rubus L. (raspberry), Olea spp. (olive), Prunus L. (drupes) and Ulmus L. (elm), intended for planting

Citrus tristeza closterovirus

Plant species and hybrids of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf., intended for planting, except seeds and fruits

Citrus vein enation virus

Plant species and hybrids of Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf., intended for planting, except seeds and fruits

Grapevine fanleaf nepovirus

Plants of Vitis L. (grapevine), intended for propagation, except seeds

Grapevine leafroll associated closterovirus

Plants of Vitis L. (grapevine), intended for propagation, except seeds

Plum pox potyvirus

Plants of Prunus L. (drupes), intended for planting, except seeds

Potato A potyvirus

Plants of Solanum tuberosum L. (potato), intended for planting, except seeds

Potato leafroll polerovirus

Plants of Solanum tuberosum L. (potato), intended for planting, except seeds

Potato М carlavirus

Plants of Solanum tuberosum L. (potato), intended for planting, except seeds

Potato X potexvirus

Plants of Solanum tuberosum L. (potato), intended for planting, except seeds

Potato Ypotyvirus (including Yo, Yn and Yc)

Plants of Solanum tuberosum L (potato), intended for planting, except seeds

Prune dwarf ilarvirus

Plants of Prunus L. (drupes), intended for planting

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Plants of Rubus L. (raspberry), Prunus L (drupes) and Rosa spp, (rose) intended for planting

Raspberry ringspot nepovirus

Plants of Rubus L. (raspberry) and Fragaria L (strawberry), intended for planting

Satsuma dwarf nepovirus

Plant species and hybrids of Citrus L (citrus), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. intended for planting, except seeds and fruits

Strawberry latent ringspot nepovirus

Plants of Rubus L (raspberry) and Fragaria L (strawberry), intended for planting

Tomato black ring nepovirus

Plants of Rubus L (raspberry) and Fragaria L. (strawberry) and Vitis (grapevine), intended for planting

Tomato spotted wilt tospovirus

Plants of Apium graveolens L (celery)., Capsicum annuum L (pepper)., Cucumis melo L (melon)., Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L (lettuce)., Lycopersicon esculentum Mill., (tomato)., Nicotiana tabacum L (tobacco), Solanum melongena L. (eggplant) and Solanum tuberosum L. (potato), intended for propagation, except seeds

Tomato yellow leaf curl begomovirus

Plants of Lycopersicon esculentum Mill, (tomato), intended for propagation, except seeds
вверх