Документ 792_077, текущая редакция — Подписание от 11.05.2011

             Спільна заява 
Міністра закордонних справ Туреччини А.Давутоглу
та Міністра закордонних справ України К.Грищенка,
попереднього Голови та наступного Голови
Комітету міністрів РЄ
11 травня 2011 року

На завершення 121-го засідання Комітету Міністрів Ради Європи
попередній та наступний Голови Комітету Міністрів оприлюднили таку
заяву:
(a) Міністри закордонних справ 47 країн - членів Ради Європи
зібралися в Стамбулі 11 травня 2011 року для оцінки спільних
досягнень та пошуку відповідей на виклики, з якими зіткаються
сьогодні наші демократичні суспільства.
(b) За 62 роки міжурядової співпраці Рада Європи поступово
поширила серед та поза межи своїх країн-членів здобутки спільних
правових інструментів та експертизи. Європейська конвенція з прав
людини ( 995_004 ), щодо дотримання якої всі держави-члени
погодилися визнати юрисдикцію міжнародного суду, залишається
наріжним каменем цих інструментів. Постійна мета нашої
Організації, як було підтверджено Варшавським саммітом 2005 року,
полягала і полягає у досягненні єдності та стабільності на нашому
континенті на основі цінностей прав людини, демократії та
верховенства права.
(c) Наші досягнення у різних сферах відображають нашу
спроможність вирішувати політичні проблеми. Вони демонструють
здобутки спільних дій на основі принципів і стандартів. Створення
зони, вільної від смертної кари в Європі, це підтверджує, так само
як і відкриття сьогодні до підписання Конвенції про попередження
та боротьбу з насильством щодо жінок та побутовим насильством, а
також успішна робота в галузі захисту дітей та заохочення їхніх
прав.
(d) Сьогоднішнє засідання мало місце в час безпосередніх змін
в сусідстві Європи. У Північній Африці та на Близькому Сході
народні рухи проголошують закономірну вимогу демократії та
соціальної справедливості. Ми висловлюємо нашу надію, що ці події
дадуть народження мирним, стабільним та демократичним
суспільствам.
(e) Не може існувати тривалого миру та стабільності без
поваги до цінностей, які створюють основу Ради Європи. Однак ці
цінності ніколи не можуть сприйматися як дані. Повсякденні реалії
європейських суспільств засвідчили значний прогрес та незаперечні
досягнення, але й виникнення нових сфер напруги. Деякі наслідки
глобалізації та економічного спаду підпитують відчуття
незахищеності, що призводить до закритості суспільств. Слова
ненависті, нетерпимості та ізоляціонізму підривають основи
демократії, принципи рівних прав та гідності людини. Вразливі
групи опиняються в ізоляції. Тероризм, організована злочинність,
корупція, торгівля людьми та наркотиками є загрозою безпеці та
верховенству права.
(f) Ми залишаємося стурбованими тим, що триваючі нерозв'язані
конфлікти, які стосуються окремих частин нашого континенту,
ставлять під загрозу безпеку, єдність та демократичну стабільність
країн-членів і позбавляють їх населення фундаментальних прав і
свобод. Ми підтверджуємо нашу підтримку і повагу принципів
міжнародного права, зафіксованих в Статуті ООН ( 995_010 ),
Заключному акті ОБСЄ ( 994_055 ) та інших відповідних документах.
(g) Ми впевнені, що Європа буде ефективно реагувати на ці
проблеми і зможе направити необхідні засоби та демократичну
зрілість, щоб досягти успіху. Ми зробимо все можливе для зміцнення
соціальної структури нашого суспільства і гарантувати, що
цінності, закріплені в Європейській конвенції з прав людини
( 995_004 ), доступні всім.
1. Тому ми стверджуємо, що політична місія Ради Європи
сьогодні актуальна як ніколи і що ми повинні активізувати свої
дії, щоб побудувати стабільну Європу без розподільчих ліній,
об'єднану нашими спільними цінностями щодо забезпечення прав
людини, демократії та верховенства права.
2. Ми вважаємо, що, загальноєвропейський характер, низка
прийнятих обов'язкових правових документів, політичних
зобов'язань, ефективний спільний моніторинг, а також важливий
досвід у наданні допомоги для забезпечення демократичного
функціонування держав-членів роблять Раду Європи належним
політичним форумом, необхідним нашому континентові для розробки та
здійснення спільних кроків, аби ефективно відповідати на виклики,
що стоять перед нами.
3. Саме тому реформа Організації має особливе значення, і ми
рішуче підтримуємо зусилля, щоб надати нового імпульсу цій роботі
і оптимізувати політичний потенціал і значущість Організації для
громадян Європи.
4. В черговий раз ми беремо на себе зобов'язання забезпечити
верховенство права в кожній країні - члені РЄ і гарантувати
створення ефективного загальноєвропейського єдиного правового
простору на основі стандартів і принципів Ради Європи.
Ми знову підтверджуємо нашу рішучість продовжувати розвиток і
зміцнення демократії на всьому континенті.
5. Ми будемо продовжувати надавати підтримку у встановленні
більш тісних відносин між Радою Європи та Білоруссю, що будуть
засновані виключно на повазі до європейських цінностей і
принципів.
6. Ми вважаємо, що Європейська конвенція з прав людини
( 995_004 ) та механізм контролю за виконанням її положень
становлять важливу основу, на якій повинні бути побудовані наші
дії у галузі захисту прав людини, і тому ми підтверджуємо нашу
непохитну прихильність щодо цієї системи. Сповнені рішучості, ми
прагнемо гарантувати довгострокову ефективність Європейського суду
з прав людини та правової системи Конвенції, що можливо буде
забезпечити шляхом суттєвих реформ, які базуються на висновках,
прийнятих в Інтерлакені і в Ізмірі.
7. Ми прагнемо якнайшвидшого завершення переговорів про
приєднання Європейського Союзу до Конвенції ( 995_004 ), що
дозволить завершити процес будівництва цілісної структури захисту
прав людини по всій Європі. Приймаючи до відома досягнутий
прогрес, ми закликаємо всі сторони якомога швидше довести до кінця
роботу над проектом угоди про приєднання ЄС.
8. Ми вважаємо, що міжкультурний діалог, освіта, взаємна
повага і розуміння - в межах і за межами наших кордонів - це
ключові аспекти для подолання нетерпимості та ефективні
інструменти для створення стійкого миру. Із вдячністю ми приймаємо
до уваги вагомий внесок, що був зроблений в рамках доповіді "Жити
разом - поєднуючи різноплановість та свободу в 21 столітті в
Європі", підготовленої Групою Видатних Осіб для зміцнення нашого
суспільства на основі спільних цінностей та активної участі всіх
осіб без дискримінації. Відтак ми просимо заступників міністрів
розглянути доповідь Групи Видатних Осіб.
9. Ми переконані, що обмін нашими цінностями із сусідніми
регіонами сприятиме європейській стабільності і безпеці. Ми
запрошуємо заступників, на основі пропозицій Генерального
секретаря, і через органи Ради Європи, активно розвивати співпрацю
із третіми країнами, які прагнуть нашої підтримки в процесі
переходу до демократичних режимів. Ми також закликаємо до
зміцнення співпраці із іншими міжнародними організаціями, в тому
числі пропонуємо розвивати партнерство із Європейським Союзом, у
галузях, що становлять спільний інтерес.
10. Приймаючи цю декларацію, ми підтверджуємо нашу
прихильність обов'язкам Ради Європи та відданість її
загальноєвропейській місії. Ми як і раніше переконані, що в
складний період викликів і змін ми зможемо сприяти миру,
укріпленню демократії та добробуту нашого населення, тільки будучи
вірними нашим спільним цінностям.вверх