Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 03.10.2018791
Документ 791-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.10.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2018 р. № 791
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 жовтня 2018 р. № 791

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий підпункту “г” пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1295 “Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1232), виключити.

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144 “Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 1998 p., № 7, ст. 243; 2005 р., № 20, ст. 1062) виключити.

3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2017 р., № 44, ст. 1367) доповнити абзацом такого змісту:

“Преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, заступників сільських, селищних, міських голів, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням сільського, селищного, міського голови.”.

4. У додатку 2 до  постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2018 р., № 12, ст. 417) у позиції “Начальник відділу у складі управління, інституту” цифри “8 900” замінити цифрами “9 800”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2018 р., № 12, ст. 417):

1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженій зазначеною постановою, у позиції “Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник департаменту, головного управління, служби” цифри “7 700” виключити;

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

позицію “Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів” після слів “головні інспектори” доповнити словами “, головні державні аудитори”;

позицію “Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів” після слів “провідні казначеї” доповнити словами “, провідні державні аудитори”;

позицію “Група 9. Посади спеціалістів державних органів” після слова “інспектори” доповнити словами “, державні аудитори”;

3) додаток до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених зазначеною постановою, після позиції

“Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6 400”доповнити такою позицією:

“Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6 100”.


вверх