Документ 79/96-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 12, ст. 57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 )
такі зміни і доповнення:
1. Назву статті 148-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу
цінних паперів".
2. Доповнити статтю 148-8 частинами третьою, четвертою і
приміткою такого змісту:
"Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим
шляхом підроблених недержавних цінних паперів -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно чи організованою групою, або якщо вони завдали великої
матеріальної шкоди інтересам держави, іншим юридичним особам або
громадянам, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Примітка. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених
частинами 3 і 4 статті 148-8 або статтею 79 цього Кодексу".
3. У частині другій статті 7-1 після слів і цифр "шахрайство
з фінансовими ресурсами (стаття 148-5 частина 2)" доповнити
словами і цифрами "порушення порядку випуску (емісії) та обігу
цінних паперів при обтяжуючих обставинах (стаття 148-8 частина
4)".
4. У примітці до статті 148-4 після цифр "148-7" доповнити
цифрами "148-8", а слова "мінімальний розмір заробітної плати"
замінити словами "неоподатковуваний мінімум доходів громадян на
місяць".
5. У частині третій статті 186 після цифр і слів "143 частини
2 і 3 (шахрайство при обтяжуючих обставинах)" доповнити цифрами і
словами "148-8 частини 3 і 4 (порушення порядку випуску (емісії)
та обігу цінних паперів)".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 1996 року
N 79/96-ВРвверх