Документ 780-99-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.11.2000, основание - 1755-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 травня 1999 р. N 780
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1755 ( 1755-2000-п ) від 29.11.2000 )
Про внесення змін і доповнень до розмірів плати
за видачу та переоформлення ліцензій на провадження
певних видів підприємницької діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до розмірів плати за видачу та переоформлення ліцензій
на провадження певних видів підприємницької діяльності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня
1999 р. N 6 ( 6-99-п ) "Про розміри та порядок зарахування плати
за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 1, ст. 16), із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1999 р. N 496 ( 496-99-п ) та від 14 квітня
1999 р. N 592 ( 592-99-п ), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 780
ЗМІНИ,
що вносяться до розмірів плати за видачу та
переоформлення ліцензій на провадження певних видів
підприємницької діяльності ( 6-99-п )
1. У пункті 1:
а) абзаци* десятий і одинадцятий викласти в такій редакції: ______________ * Абзац - тут частина тексту, яка
розпочинається з великої літери.
"Пересилання грошових переказів у
межах території Автономної Республіки
Крим, однієї області, мм. Києва і
Севастополя 15 15
Пересилання листів вагою до 20 грамів,
поштових карток у межах території
Автономної Республіки Крим, однієї
області, мм. Києва і Севастополя 10 3";

б) абзац п'ятдесят другий викласти в такій редакції: "Надання послуг телефонного зв'язку
(крім відомчих об'єктів) у межах
території Автономної Республіки Крим,
однієї області, мм. Києва і Севастополя:
міжміського 20000 20000
аудіотекс 200 200
місцевого:
з ємністю мережі до 1000 номерів 60 30
з ємністю мережі понад 1000 номерів 200 100
у сільській місцевості 15 7,5
у мережах стільникового зв'язку 20000 20000
у мережах радіотелефонного зв'язку 200 200
міжнародного (видається тільки на
діяльність на території України) 529000 529000'';
в) доповнити пункт новим абзацом п'ятдесят третім такого
змісту:
"Технічне обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводового мовлення в межах
промислової експлуатації на території
Автономної Республіки Крим, однієї
області, мм. Києва і Севастополя:
мереж телемовлення 60 60
мереж радіомовлення 60 60
мереж проводового мовлення 60 60".
У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят третій, п'ятдесят четвертий,
п'ятдесят п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятдесят четвертим,
п'ятдесят п'ятим, п'ятдесят шостим;
г) позицію "Використання радіочастот, вид зв'язку" викласти в
такій редакції:
"2. Розміри плати за видачу ліцензій на
провадження діяльності з використання радіочастот ------------------------------------------------------------------ | | Розмір плати з | | юридичних осіб та | | громадян-підприємців | | у межах території | | Автономної Республіки Вид радіозв'язку | Діапазон | Крим, однієї області, | | мм. Києва і | | Севастополя | | (в неоподатковуваних | | мінімумах доходів | | громадян) ------------------------------------------------------------------
Фіксована служба радіозв'язку
Радіозв'язок сухопутної та 30-300 кГц
радіомовної служб 20
Радіозв'язок сухопутної та 300-3000 кГц
радіомовної служб 20
Радіозв'язок сухопутної та 3-30 МГц
радіомовної служб 20
Радіорелейний зв'язок 30-300 МГц 5
Передача та ретрансляція
телевізійного зображення
потужністю:
від 1 Вт до 10 Вт включно 10
від 10,1 Вт до 100 Вт
включно 20
від 101 Вт до 1 кВт
включно 50
від 1,1 кВт до 5 кВт
включно 100
від 5 кВт до 20 кВт
включно 500
від 20,1 кВт 800
Передавання звуку у
смугах 66-74 МГц
потужністю:
до 100 Вт включно 20
від 101 Вт до 1 кВт 50
від 1,1 кВт до 10 кВт 80
від 10,1 кВт 100
Передавання звуку у смугах
87,5-108 МГц потужністю:
до 100 Вт включно 50
від 101 Вт до 1 кВт 100
від 1,1 кВт до 10 кВт 200
від 10,1 кВт 300
Інші види передавання 200
Радіорелейний зв'язок 300-2500 МГц 5
Радіотелефонний зв'язок
на базі технологій:
CDMA (стандарт IS-95) 4500
D-AMPS, Е-TDMA 9000
Системи стандарту DECT 1
Радіоподовжувачі та
системи охоронної
сигналізації 100
Передавання даних з
використанням шумоподібного
сигналу 2

Передавання та ретрансляція
телевізійного зображення у
смугах 301-2000 МГц
потужністю:
від 1 Вт до 10 Вт включно 30
від 10,1 Вт до 100 Вт
включно 50
від 101 Вт до 1 кВт
включно 80
від 1,1 кВт до 5 кВт
включно 100
від 5 кВт до 20 кВт
включно 150
від 20,1 кВт 200
Радіорелейний зв'язок 2,5-3 ГГц 5
Передача та ретрансляція
телевізійного зображення,
передавання звуку:
м. Київ 32
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська,
Київська, Луганська області 24
Запорізька, Львівська,
Полтавська Вінницька,
Житомирська, Миколаївська,
Сумська, Херсонська,
Хмельницька області,
Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь 16
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська,
Тернопільська, Черкаська,
Чернігівська,
Чернівецька області 12
Радіорелейний зв'язок 3-30 ГГц 5
Передача та ретрансляція
телевізійного зображення,
передавання звуку:
м. Київ 8
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська,
Київська, Луганська області 6
Запорізька, Львівська,
Полтавська, Вінницька,
Житомирська, Миколаївська,
Сумська, Херсонська,
Хмельницька області,
Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь 4
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська,
Рівненська, Тернопільська,
Черкаська, Чернігівська,
Чернівецька області 3
Супутниковий зв'язок:
одиночна стаціонарна
передавальна станція
(для всіх видів
передавання) 150
мережа VSAT станцій
(за мережу з кількістю
станцій):
до 3 включно 10
до 10 включно 20
до 30 включно 60
до 100 включно 200
до 300 включно 600
більше 300 1000
Радіорелейний зв'язок 30-400 ГГц 5
Для всіх видів передавання 1
Рухома служба радіозв'язку
Транкинговий радіозв'язок
(всі стандарти) 30-300 МГц 2000
Радіопошуковий зв'язок (всі
стандарти) 4000
Радіальний радіотелефонний
зв'язок 1000
Інші системи радіозв'язку
рухомої сухопутної,
морської та повітряної
служб 500
Радіолокація та
радіонавігація 300-3000 МГц 2
Транкинговий радіозв'язок
(всі стандарти) 2000
Інші системи радіозв'язку
рухомої сухопутної,
морської та повітряної
служб 1000
Стільниковий радіозв'язок:
Стандарт GSM-900:
м. Київ 80000
Автономна Республіка Крим,
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська області 40000
Запорізька, Київська,
Луганська,Львівська,
Полтавська області 30000
Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь 20000
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська,
Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська,
Чернівецька області 10000
Стандарт NMT-450:
м. Київ 15000
Автономна Республіка Крим,
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська області 10000
Запорізька, Київська,
Луганська, Львівська,
Полтавська області 9000
Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь 7500
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська,
Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька
області 5000
Стандарт DCS-1800:
м. Київ 20000
Автономна Республіка Крим,
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська області 13000
Запорізька, Київська,
Луганська, Львівська,
Полтавська області 10000
Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь 8000
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська,
Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька
області 5000
CDMA (стандарт IS-95):
м. Київ 30000
Автономна Республіка Крим,
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська
області 20000
Запорізька, Київська,
Луганська, Львівська,
Полтавська області 10000
Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь 8000
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська,
Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька
області 5000
CDMA (інші стандарти):
м. Київ 10000
Автономна Республіка Крим,
Дніпропетровська, Донецька,
Одеська, Харківська області 8000
Запорізька, Київська,
Луганська, Львівська,
Полтавська області 5000
Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь 4000
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська,
Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька
області 3000
Супутниковий зв'язок 200
Супутниковий зв'язок 3-400 ГГц 200

Оплаті підлягає кожний 1 МГц смуги частот кожного з видів
зв'язку, що використовується в межах території Автономної
Республіки Крим, кожної області, мм. Києва та Севастополя".
2. Пункт 2 вважати пунктом 3, доповнивши абзац перший цього
пункту словами "але не більше п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".вверх