Документ 775-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.03.2011, основание - 233-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2008 р. N 775
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2011-п ) від 09.03.2011 }
Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність
проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
у сфері загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, згідно з додатком.
2. Пенсійному фондові України привести у тримісячний строк
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 775
КРИТЕРІЙ,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
у сфері загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання -
страхувальниками, які відповідно до закону набули статусу
платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування (далі - страхові внески), є повнота
нарахування та сплати таких внесків.
2. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та
незначний.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться ті, що:
1) використовують працю найманих осіб без нарахування
страхових внесків;
2) не подають територіальним органам Пенсійного фонду України
відомості, передбачені законодавством;
3) систематично порушують встановлені строки сплати страхових
внесків;
4) не нараховують та не сплачують страхові внески (за
інформацією підрозділів податкової міліції, інших державних
органів чи третіх осіб).
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться ті, що:
1) здійснюють нарахування страхових внесків у розмірі меншому
від мінімального;
2) порушують встановлені строки подання територіальним
органам Пенсійного фонду України відомостей, передбачених
законодавством;
3) порушують встановлені строки сплати страхових внесків;
4) допускають помилки, неузгодженість у звітах (відомостях),
які подаються територіальним органам Пенсійного фонду України.
5. Суб'єкти господарювання, що не мають жодної з ознак,
передбачених пунктами 3 і 4, вважаються суб'єктами господарювання
з незначним ступенем ризику.
6. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем)
за нарахуванням та сплатою суб'єктами господарювання страхових
внесків, здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять
років.вверх