Документ 774-2011-п, первая редакция — Принятие от 06.07.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 2011 р. N 774
Київ
Про удосконалення порядку призначення
та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,
N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;
2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869,
N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914), зміни, що додаються.
2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та
вугільної промисловості і Міністерству соціальної політики внести
протягом трьох місяців на розгляд Кабінету Міністрів України
узгоджені пропозиції щодо відкриття особових рахунків для оплати
житлово-комунальних послуг зареєстрованим у житловому приміщенні
(будинку) особам, що не є власниками такого приміщення (будинку).
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту,
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства і Міністерству соціальної
політики внести пропозиції щодо визначення переліку
житлово-комунальних послуг, для оплати яких особам, що проживають
у студентських гуртожитках, надається субсидія.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. N 774
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива ( 848-95-п )

1. Абзац третій пункту 4 після другого речення доповнити
реченням такого змісту: "Прийняте рішення про призначення субсидій
незалежно від розміру загальної площі житла у випадках, коли у
житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише непрацездатні
особи, які не мають інших доходів, крім доходів від особистого
селянського господарства, земельних ділянок, наданих для потреб
городництва, сінокосіння і випасання худоби, пенсії та інших
соціальних виплат, переглядається, зокрема, у разі зміни складу
осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного стану,
працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел
доходів.".
2. Підпункт 4 пункту 5 викласти у такій редакції:
"4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, якому відкрито особовий рахунок, та особи,
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають
у своєму володінні чи володінні їх дружин (чоловіків,
неповнолітніх дітей) два або більше транспортних засобів
(механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в
Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби,
одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та
соціального захисту населення, а також транспортні засоби
вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом
більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що
перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати
випуску.
Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених
осіб іншого житлового приміщення (будинку) та транспортних засобів
(механізмів) декларується під час подання заяви про призначення
субсидії;".
3. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії
вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія
розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, за
наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб
з числа зареєстрованих, або на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї. До зазначених документів
належать, зокрема, довідки, що підтверджують перебування особи в
іншому місці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням,
довготривалим відрядженням, відбуванням покарання.".
4. В абзаці першому пункту 12 слова "зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку)" замінити словами "зазначених у
пункті 7 цього Положення".
5. У пункті 13:
1) друге речення абзацу першого виключити;
2) абзац десятий після слів "безоплатно отримувати" доповнити
словами і цифрами "у строк до 15 календарних днів".
6. Друге речення абзацу третього пункту 14 викласти у такій
редакції: "У разі коли оплата послуг з централізованого опалення
проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим
тарифом, субсидія призначається на зазначений період починаючи з
місяця звернення за її призначенням.".
7. В абзаці сьомому пункту 20 слова і цифри "після 1 грудня
2006 р." виключити.вверх