Документ 773-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 06.09.2016, основание - 546-2016-п
( Последнее событие — Утрата силы, произойдет 26.06.2020, основание - 523-2019-п. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2004 р. N 773
Київ

Про розміри та порядок зарахування плати
за видачу, переоформлення, видачу дубліката,
копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій і продовження строку її дії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 890 ( 890-2010-п ) від 29.09.2010
N 797 ( 797-2013-п ) від 30.10.2013
N 380 ( 380-2016-п ) від 24.06.2016
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }

Відповідно до статті 53 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розміри плати за видачу ліцензії на провадження
діяльності у сфері телекомунікацій, що справляється у межах
території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і
Севастополя, а також за переоформлення, видачу дубліката, копії
зазначеної ліцензії і продовження строку її дії згідно з додатками
1 і 2.
2. Установити, що плата за видачу, переоформлення, видачу
дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій і продовження строку її дії зараховується на
рахунки з обліку надходжень державного бюджету, відкриті у
відповідних органах Державного казначейства.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 546
( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 515 ( 515-2001-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29
листопада 2000 р. N 1755" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 20, ст. 889).
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773
РОЗМІР
плати за видачу ліцензій на провадження діяльності
в сфері телекомунікацій, що справляється у межах
території Автономної Республіки Крим, однієї області,
мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------ Вид діяльності |Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ 1. Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування
каналів електрозв'язку (відповідно до виду
діяльності, на який видається ліцензія):
міжнародного (на всю територію України) 8 993 000
міжміського (не менше ніж на два регіони), 340000
місцевого:
з ємністю мережі до 1 тис. номерів 1 700
з ємністю мережі до 10 тис. номерів 8 500
з ємністю мережі понад 10 тис. номерів 51 000
з використанням безпроводового доступу 102 000
з використанням безпроводового доступу із 5 800
застосуванням технології DECT
у сільській місцевості 340
2. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 340 000
зв'язку з правом технічного обслуговування та
експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв'язку
3. Надання послуг з технічного обслуговування і
експлуатації телекомунікаційних мереж ефірного
теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення
та телемереж:
ефірного телемовлення 1 700
ефірного радіомовлення 1 700
проводового радіомовлення 340
телемереж (на територію окремого населеного 4 250
пункту)
4. { Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 797
( 797-2013-п ) від 30.10.2013 }

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2010-п ) від 29.09.2010 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773
РОЗМІР
плати за переоформлення, видачу дубліката,
копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій та продовження строку її дії

------------------------------------------------------------------ Назва процедури | Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ Переоформлення ліцензії 170
Видача дубліката ліцензії 170
Видача копії ліцензії 170
Продовження строку дії ліцензії 30 відсотків розміру
плати за видачу
відповідної ліцензії,
встановленого на дату
прийняття рішення про
її продовження

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2016-п ) від 24.06.2016 }вверх