Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.08.2005769
Документ 769-2005-п, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2013, основание - 1193-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2005 р. N 769
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 769
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

3. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку ведення Державного реєстру
обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 830 ( 830-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1770), викласти у
такій редакції:
"реєстратори - суб'єкти, уповноважені держателем Реєстру
надавати послуги з державної реєстрації відомостей про виникнення,
зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет
обтяження, приймати заяви, видавати завірені витяги з Реєстру та
виконувати інші функції, передбачені цим Порядком".вверх