Документ 768-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.09.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.09.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. № 768
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 “Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 119), такі зміни:

абзац перший пункту 3 після слів “проводиться щороку” доповнити словами і цифрами “починаючи з 2019 року”;

абзац другий пункту 4 після слова “здійснюється” доповнити словами “щороку за період січень - грудень року, що передує року розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів,”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
вверх