Документ 765-2007-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.05.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.07.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2007 р. N 765
Київ
Про доповнення Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ) "Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України,
1996 р., N 1, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39,
с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48,
ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20,
ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9,
ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р., N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50,
ст. 3327), доповнити:
абзац перший пункту 13 реченням такого змісту: "У разі
виникнення до 1 грудня 2006 р. заборгованості з платежів за
житлово-комунальні послуги субсидія призначається за умови
укладення громадянином з підприємствами-надавачами
житлово-комунальних послуг договорів про реструктуризацію
заборгованості.";
пункт 20 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"У разі коли через несплату громадянином відповідної частки
житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин
набуває право на її призначення на наступний період після подання
документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла
після 1 грудня 2006 р. за період отримання субсидії.".
У зв'язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим-дев'ятим.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21вверх