Документ 763-2008-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2017, основание - 130-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2008 р. N 763
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 763
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 130
( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

2. У пункті 5 Порядку справляння збору та використання коштів
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
2005 р. N 587 ( 587-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 29, ст. 1710; 2007 р., N 26, ст. 1055, N 81, ст. 3014),
доповнити:
абзац шостий після слів "бухгалтерських документів" словами
"; довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед
місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану
керівником та скріплену печаткою суб'єкта господарювання";
перше речення абзацу сьомого після слів "незаконного
одержання" словами "(за винятком одержання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство
погасить до 1 жовтня 2008 р.)".
3. У пункті 6 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
виробництва продукції рослинництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 256
( 256-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 515,
N 55, ст. 2223; 2008 р., N 15, ст. 393, N 48, ст. 1565):
доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) довідка про відсутність (наявність) заборгованості
перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб,
підписана керівником та скріплена печаткою сільськогосподарського
підприємства;";
доповнити перше речення підпункту 4 після слів "незаконного
отримання" словами "(за винятком отримання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство
погасить до 1 жовтня 2008 р.)".
4. У пункті 5 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами
аграрного ринку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2007 р. N 261 ( 261-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 14, ст. 520, N 52, ст. 2127; 2008 р.,
N 27, ст. 850), доповнити:
абзац п'ятий після слів "до Пенсійного фонду України" словами
", а також довідку про відсутність (наявність) заборгованості
перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб,
підписану в установленому порядку та скріплену печаткою
страхувальника";
перше речення абзацу сьомого після слів "незаконного
одержання" словами "(за винятком одержання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку страхувальник погасить до 1 жовтня
2008 р.)".
5. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 348
( 348-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 17, ст. 651,
N 33, ст. 1340, N 59, ст. 2349, N 66, ст. 2555; 2008 р., N 17,
ст. 455, N 47, ст. 1537), доповнити:
перше речення абзацу третього пункту 10 після слів "вирощеної
та проданої великої рогатої худоби," словами "довідка про
відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з
податку з доходів фізичних осіб, підписана керівником та скріплена
печаткою сільськогосподарського підприємства,", а після слів
"факту їх незаконного" - словами "(за винятком отримання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
перше речення абзацу третього пункту 14 після слів "завірена
в установленому порядку," словами "довідка про відсутність
(наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з
доходів фізичних осіб, підписана керівником та скріплена печаткою
сільськогосподарського підприємства,", а після слів "факту їх
незаконного отримання" - словами "(за винятком отримання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
у пункті 20:
абзац третій після слів "Севастопольської міської
держадміністрацій" словами "довідку про відсутність (наявність)
заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, підписану керівником та скріплену печаткою
сільськогосподарського підприємства, а також";
перше речення абзацу дев'ятого після слів "факту їх
незаконного отримання" словами "(за винятком отримання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
у пункті 25:
абзац сьомий після слів "завірену в установленому порядку"
словами ", довідку про відсутність (наявність) заборгованості
перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб,
підписану керівником та скріплену печаткою сільськогосподарського
підприємства";
перше речення абзацу десятого після слів "факту їх
незаконного одержання" словами "(за винятком одержання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
перше речення абзацу п'ятого пункту 29 після слів "завірена в
установленому порядку;" словами "довідка про відсутність
(наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з
доходів фізичних осіб, підписана керівником та скріплена печаткою
сільськогосподарського підприємства;", а після слів "факту їх
незаконного отримання" - словами "(за винятком отримання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
перше речення абзацу п'ятого пункту 32 після слів "завірена в
установленому порядку;" словами "довідка про відсутність
(наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з
доходів фізичних осіб, підписана керівником та скріплена печаткою
сільськогосподарського підприємства;", а після слів "факту їх
незаконного" - словами "(за винятком отримання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство
погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
у пункті 36:
абзац восьмий після слова "телиці" словами ", довідку про
відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з
податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та скріплену
печаткою сільськогосподарського підприємства";
перше речення абзацу дев'ятого після слів "факту їх
незаконного отримання" словами "(за винятком отримання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)";
перше речення абзацу другого пункту 40 після слів "наявних
овець," словами "довідка про відсутність (наявність)
заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, підписана керівником та скріплена печаткою
сільськогосподарського підприємства,", а після слів "факту їх
незаконного" - словами "(за винятком отримання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство
погасить до 1 жовтня 2008 р.)".
6. У пункті 8 Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 лютого 2008 р. N 126 ( 126-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 18, ст. 483, N 46, ст. 1498),
доповнити:
абзац одинадцятий після слів "до Пенсійного фонду України"
словами ", а також довідку про відсутність (наявність)
заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, підписану в установленому порядку та скріплену
печаткою позичальника";
абзац тринадцятий після слів "незаконного одержання" словами
"(за винятком одержання бюджетних коштів за наявності у нього
заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство погасить до
1 жовтня 2008 р.)".
7. У пункті 5 Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня
2008 р. N 269 ( 269-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 25, ст. 788), доповнити:
підпункт 1 після слів "та Пенсійного фонду України" словами
", а також довідка про відсутність (наявність) заборгованості
перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб,
підписана керівником та скріплена печаткою зазначеного
підприємства";
перше речення абзацу восьмого підпункту 5 після слів
"незаконного одержання" словами "(за винятком одержання бюджетних
коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом
з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське
підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)".
8. У пункті 8 Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2008 р. N 345 ( 345-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 29, ст. 925), доповнити:
абзац шостий після слів "за податковими зобов'язаннями та
платежами" словами ", а також довідку про відсутність (наявність)
заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів
фізичних осіб, підписану керівником та скріплену печаткою
зазначеного підприємства";
перше речення абзацу десятого після слів "незаконного
отримання" словами "(за винятком отримання бюджетних коштів за
наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку
з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарське підприємство
погасить до 1 жовтня 2008 року)".вверх