Документ 762_042, действует, текущая редакция — Ратификация от 04.07.2012, основание - 5033-VI
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 15.05.2013. Посмотреть в истории? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації

Дата підписання:

15.12.2011

Дата ратифікації Україною:

04.07.2012

Дата набрання чинності для України:

15.05.2013

{Протокол ратифіковано Законом № 5033-VI від 04.07.2012}

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан, далі - Сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1

Абзац другий статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації викласти у такій редакції:

"Уповноважені органи" - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Головне управління із захисту державних секретів при Уряді Республіки Таджикистан;".

Стаття 2

Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації в м. Душанбе 2 квітня 2004 року.

Стаття 3

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Вчинено в м. Київ 15 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні й застосуванні положень цього Протоколу переважну силу матиме текст, викладений російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд Республіки
Таджикистан

(підпис)вверх