Документ 762/98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.06.2019, основание - 418/2019

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 418/2019 ( 418/2019 ) від 20.06.2019 }
Про впорядкування справляння плати
за вчинення нотаріальних дій

З метою збільшення надходжень до державного бюджету і
впорядкування діяльності приватного нотаріату та відповідно до
пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що розмір плати, яка справляється за вчинення
нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від
розміру ставок державного мита, яке справляється державними
нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
2. Установити, що до сукупного оподатковуваного доходу,
одержаного громадянами в період, за який здійснюється
оподаткування, не включаються суми, одержані в результаті
відчуження майна, що належить громадянам на праві власності за
договорами, посвідченими в установленому законом порядку.
3. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 1998 року
N 762/98вверх