Документ 759-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.07.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 2011 р. N 759
Київ
Про внесення змін у додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455) такі зміни:
у графі "Найменування посади" у позиції "Завідувач сектору у
складі управління, служби, відділу" слова "у складі управління,
служби, відділу" виключити;
доповнити додаток такою позицією:
----------------------------------------------------------------- |"Прес-секретар | 2295". | -----------------------------------------------------------------

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26вверх