Документ 756-2001-п, предыдущая редакция — Редакция от 04.09.2012, основание - 800-2012-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 2001 р. N 756
Київ
Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 638 ( 638-2002-п ) від 17.05.2002
N 645 ( 645-2002-п ) від 17.05.2002
N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002
N 1762 ( 1762-2002-п ) від 16.11.2002
N 1859 ( 1859-2002-п ) від 12.12.2002
N 204 ( 204-2003-п ) від 24.02.2003
N 797 ( 797-2003-п ) від 02.06.2003
N 846 ( 846-2003-п ) від 04.06.2003
N 990 ( 990-2003-п ) від 27.06.2003
N 1548 ( 1548-2003-п ) від 02.10.2003
N 267 ( 267-2004-п ) від 04.03.2004
N 307 ( 307-2004-п ) від 11.03.2004
N 772 ( 772-2004-п ) від 16.06.2004
N 819 ( 819-2004-п ) від 29.06.2004
N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004
N 322 ( 322-2005-п ) від 28.04.2005
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005
N 379 ( 379-2005-п ) від 26.05.2005
N 482 ( 482-2005-п ) від 16.06.2005
N 750 ( 750-2005-п ) від 18.08.2005
N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005
N 1250 ( 1250-2005-п ) від 21.12.2005
N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005
N 223 ( 223-2006-п ) від 01.03.2006
N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006
N 549 ( 549-2006-п ) від 19.04.2006
N 627 ( 627-2006-п ) від 11.05.2006
N 682 ( 682-2006-п ) від 17.05.2006
N 748 ( 748-2006-п ) від 25.05.2006
N 1433 ( 1433-2006-п ) від 18.10.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 80 ( 80-2007-п ) від 31.01.2007
N 1019 ( 1019-2007-п ) від 08.08.2007
N 1215 ( 1215-2007-п ) від 10.10.2007
N 1387 ( 1387-2007-п ) від 05.12.2007
N 90 ( 90-2008-п ) від 22.02.2008
N 382 ( 382-2008-п ) від 17.04.2008
N 434 ( 434-2008-п ) від 07.05.2008
N 668 ( 668-2008-п ) від 23.07.2008
N 725 ( 725-2008-п ) від 20.08.2008
N 879 ( 879-2008-п ) від 01.10.2008
N 1143 ( 1143-2008-п ) від 27.12.2008
N 296 ( 296-2009-п ) від 02.04.2009
N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009
N 829 ( 829-2009-п ) від 29.07.2009
N 964 ( 964-2009-п ) від 09.09.2009
N 1129 ( 1129-2009-п ) від 16.09.2009
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010
N 38 ( 38-2010-п ) від 20.01.2010
N 63 ( 63-2010-п ) від 27.01.2010
N 144 ( 144-2010-п ) від 17.02.2010
N 259 ( 259-2010-п ) від 03.02.2010
N 727 ( 727-2010-п ) від 25.08.2010
N 712 ( 712-2011-п ) від 22.06.2011
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012
N 699 ( 699-2012-п ) від 01.08.2012
N 705 ( 705-2012-п ) від 25.07.2012
N 800 ( 800-2012-п ) від 22.08.2012 }

{ Зміни до Переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого цією Постановою додатково
див. в Постанові КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що
додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756
ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

------------------------------------------------------------------ | |Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до | | | |заяви про видачу ліцензії для| | | | окремого виду господарської | | | | діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Виробництво та ремонт |засвідчена в установленому | | |вогнепальної зброї |порядку копія документа, що | | |невійськового призначення і |підтверджує право власності | | |боєприпасів до неї, холодної |суб'єкта господарювання або | | |зброї, пневматичної зброї |оренди ним приміщень для | | |калібру понад 4,5 міліметра і|провадження відповідного виду| | |швидкістю польоту кулі понад |господарської діяльності | | |100 метрів на секунду, | | | |торгівля вогнепальною зброєю |технічні умови на кожний вид | | |невійськового призначення та |зброї, боєприпасів та | | |боєприпасами до неї, холодною|патронів, а також спеціальних| | |зброєю, пневматичною зброєю |засобів, що вироблятимуться | | |калібру понад 4,5 міліметра і|суб'єктом господарювання | | |швидкістю польоту кулі понад | | | |100 метрів на секунду |дозвіл на відкриття об'єкта | | | |дозвільної системи, виданий | | | |органом внутрішніх справ | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Виробництво вибухових |відомості за підписом | | |матеріалів промислового |заявника - суб'єкта | | |призначення (згідно з |господарювання (за формою, | | |переліком, що затверджується |встановленою ліцензійними | | |спеціально уповноваженим |умовами) про: | | |центральним органом | | | |виконавчої влади з питань |освітній і кваліфікаційний | | |нагляду за охороною праці та |рівень працівників, | | |державного гірничого нагляду)|необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих площ (приміщень) | | | |для зберігання вибухових | | | |матеріалів; | | | | | | | |наявність власного або | | | |орендованого | | | |спецавтотранспорту для | | | |перевезення вибухових | | | |матеріалів; | | | | | | | |затверджені в установленому | | | |порядку технологічні | | | |регламенти виробництва | | | |вибухових матеріалів | | | | | | | |положення про керівництво | | | |роботами, пов'язаними з | | | |обігом вибухових матеріалів, | | | |за підписом заявника - | | | |суб'єкта господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Виробництво особливо |відомості за підписом | | |небезпечних хімічних речовин;|заявника - суб'єкта | | |операції у сфері поводження з|господарювання (за формою, | | |небезпечними відходами, |встановленою ліцензійними | | |збирання і заготівля окремих |умовами) про наявність: | | |видів відходів як вторинної | | | |сировини (згідно з |матеріально-технічної бази, | | |переліками, що визначаються |необхідної для провадження | | |Кабінетом Міністрів України) |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |власних або орендованих | | | |виробничих площ (приміщень) | | | | | | | |виробництво особливо | | | |небезпечних хімічних речовин | | | | | | | |копія технологічного | | | |регламенту виробництва | | | |особливо небезпечних хімічних| | | |речовин | | | | | | | |перелік особливо небезпечних | | | |хімічних речовин із | | | |зазначенням їх найменування | | | | | | | |копія сертифіката (свідоцтва)| | | |державної реєстрації | | | |небезпечного фактора | | | |хімічного походження | | | | | | | |операції у сфері поводження з| | | |небезпечними відходами | | | | | | | |перелік видів небезпечних | | | |відходів, на поводження з | | | |якими отримується ліцензія | | | | | | | |копія паспорта місця | | | |видалення відходів (у разі | | | |здійснення видалення чи | | | |захоронення небезпечних | | | |відходів) | | | | | | | |копія свідоцтва про | | | |страхування відповідальності | | | |на випадок настання | | | |негативних наслідків (у разі | | | |здійснення операцій з | | | |перевезення небезпечних | | | |відходів) | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання про наявність:| | | | | | | |позитивного висновку | | | |державної екологічної | | | |експертизи щодо проектної | | | |документації на об'єкти, на | | | |яких здійснюються операції з | | | |небезпечними відходами; | | | | | | | |позитивного висновку | | | |державної санітарно- | | | |епідеміологічної експертизи | | | |про дотримання вимог щодо | | | |забезпечення безпеки на | | | |об'єктах, на яких | | | |здійснюються операції з | | | |небезпечними відходами; | | | | | | | |реєстрової карти об'єкта | | | |оброблення та утилізації | | | |відходів (за формою 2) | | | |( z0169-99 ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Видобуток дорогоцінних |відомості за підписом | | |металів і дорогоцінного |заявника - суб'єкта | | |каміння, дорогоцінного |господарювання (за формою, | | |каміння органогенного |встановленою ліцензійними | | |утворення, напівдорогоцінного|умовами) про наявність: | | |каміння | | | | |технічного обладнання та | | | |фахівців, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | |-----------------------------| | | |власних або орендованих | | | |приміщень, необхідних для | | | |провадження господарської | | | |діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Виробництво лікарських |виробництво лікарських | | |засобів, оптова, роздрібна |засобів | | |торгівля лікарськими засобами| | | | |копія досьє виробничої | | | |дільниці, затвердженого | | | |суб'єктом господарювання (для| | | |промислового виробництва | | | |лікарських засобів) | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |матеріально-технічної бази та| | | |кваліфікаційний рівень | | | |працівників (для виробництва | | | |лікарських засобів в умовах | | | |аптеки) | | | | | | | |оптова, роздрібна торгівля | | | |лікарськими засобами | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |матеріально-технічної бази та| | | |кваліфікованого персоналу | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Виробництво ветеринарних |відомості за підписом | | |медикаментів і препаратів, |заявника - суб'єкта | | |оптова, роздрібна торгівля |господарювання (за формою, | | |ветеринарними медикаментами і|встановленою ліцензійними | | |препаратами |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Торгівля пестицидами та |відомості за підписом | | |агрохімікатами (тільки |заявника - суб'єкта | | |регуляторами росту рослин) |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власних або орендованих | | | |складських і торгових | | | |приміщень, матеріально- | | | |технічної бази та їх | | | |відповідність встановленим | | | |вимогам | | | | | | | |копії допусків (посвідчень) | | | |працівників на право роботи з| | | |пестицидами та агрохімікатами| | | |(тільки регуляторами росту | | | |рослин) | | | | | | | |гарантійний лист про | | | |утилізацію токсичних | | | |відходів, які виникають у | | | |процесі здійснення торгівлі | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Виробництво спеціальних |засвідчена в установленому | | |засобів, заряджених |порядку копія документа, що | | |речовинами сльозоточивої та |підтверджує право власності | | |дратівної дії, |суб'єкта господарювання або | | |індивідуального захисту, |оренди ним приміщення, де | | |активної оборони та їх |провадитиметься відповідний | | |продаж |вид господарської діяльності | | | | | | | |технічні умови на кожний вид | | | |зброї, боєприпасів та | | | |патронів, а також спеціальних| | | |засобів, що вироблятимуться | | | |суб'єктом господарювання | | | | | | | |дозвіл на відкриття об'єкта | | | |дозвільної системи, виданий | | | |органом внутрішніх справ | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Розроблення, виготовлення |відомості за підписом | | |спеціальних технічних засобів|заявника - суб'єкта | | |для зняття інформації з |господарювання (за формою, | | |каналів зв'язку, інших |встановленою ліцензійними | | |засобів негласного отримання |умовами) про наявність: | | |інформації, торгівля | | | |спеціальними технічними |матеріально-технічної бази, | | |засобами для зняття |необхідної для провадження | | |інформації з каналів зв'язку,|відповідного виду | | |іншими засобами негласного |господарської діяльності та | | |отримання інформації |її стан; | | | | | | | |спеціалістів із зазначенням | | | |їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня та | | | |допуску до державної | | | |таємниці, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія домовленості | | | |про співробітництво між | | | |заявником - суб'єктом | | | |господарювання та оперативним| | | |підрозділом, який провадить | | | |оперативно-розшукову | | | |діяльність | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10. |Надання послуг у галузі |відомості за підписом | | |криптографічного захисту |заявника - суб'єкта | | |інформації (крім послуг |господарювання (за формою, | | |електронного цифрового |встановленою ліцензійними | | |підпису), торгівля |умовами) про наявність: | | |криптосистемами і засобами | | | |криптографічного захисту |спеціалістів із зазначенням | | |інформації (згідно з |їх освітнього і | | |переліком, що визначається |кваліфікаційного рівня та | | |Кабінетом Міністрів України) |стажу роботи, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |відповідних приміщень, | | | |засобів обчислювальної | | | |техніки, інформаційних та | | | |телекомунікаційних систем | | | |(комплексів), необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності, | | | |згідно з вимогами | | | |нормативних документів з | | | |питань криптографічного | | | |та/або технічного захисту | | | |інформації (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |відповідних нормативно- | | | |правових актів, нормативних | | | |документів з питань | | | |стандартизації, а також | | | |внутрішніх положень та | | | |інструкцій, що регламентують | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |власних або орендованих | | | |службових, виробничих | | | |приміщень, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |державних замовлень, що | | | |пов'язані з криптографічним | | | |захистом інформації, до | | | |виконання яких передбачається| | | |залучити заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави) | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11. |Впровадження, ввезення, |відомості за підписом | | |вивезення голографічних |заявника - суб'єкта | | |захисних елементів |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність технічного | | | |обладнання, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |атестацію приміщень та/або | | | |об'єктів електронно- | | | |обчислювальної техніки (у | | | |разі провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, а | | | |також внутрішніх положень та | | | |інструкцій, які регламентують| | | |виконання робіт у межах | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих приміщень, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |завдання, програми та | | | |замовлення державних органів | | | |на проведення робіт з | | | |голографічного захисту, до | | | |виконання яких планується | | | |залучити заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |наявність спеціального | | | |дозволу на провадження | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |державною таємницею | | | | | | | |методика проведення | | | |сертифікаційних випробувань | | | |та експертизи за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження таких випробувань| | | |та експертизи) | | | | | | | |перелік надрукованих дописів,| | | |а також виконаних робіт, у | | | |тому числі наукових, науково-| | | |дослідних, дослідно- | | | |конструкторських, за підписом| | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |виконання робіт з розроблення| | | |голографічних захисних | | | |елементів) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |12. |Надання послуг у галузі |відомості за підписом | | |технічного захисту інформації|заявника - суб'єкта | | |(згідно з переліком, що |господарювання (за формою, | | |визначається Кабінетом |встановленою ліцензійними | | |Міністрів України) |умовами) про наявність: | | | | | | | |спеціалістів із зазначенням | | | |їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня та | | | |стажу роботи, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |засобів вимірювальної техніки| | | |та контролю, допоміжних | | | |засобів та обладнання, що | | | |забезпечують надання | | | |відповідних видів послуг, із | | | |зазначенням їх найменування, | | | |типу, заводського номера, | | | |дати проведення останньої | | | |повірки; | | | | | | | |атестованих приміщень та/або | | | |об'єктів електронно- | | | |обчислювальної техніки із | | | |зазначенням їх найменування | | | |та категорії, а також ким і | | | |коли проведена атестація (у | | | |разі потреби); | | | | | | | |нормативно-правових актів та | | | |нормативних документів з | | | |питань технічного захисту | | | |інформації, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | |----+-----------------------------+-----------------------------| |13. |Виготовлення бланків цінних |відомості за підписом | | |паперів, документів суворої |заявника - суб'єкта | | |звітності (згідно з |господарювання (за формою, | | |переліком, що визначається |встановленою ліцензійними | | |Кабінетом Міністрів України) |умовами) про наявність: | | | | | | | |обладнання із зазначенням | | | |його технічних характеристик;| | | | | | | |фахівців, які забезпечують | | | |здійснення всіх технологічних| | | |операцій відповідно до | | | |ліцензійних умов, із | | | |зазначенням їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня; | | | | | | | |технологій та матеріалів для | | | |виготовлення бланків, у тому | | | |числі фотоформ, пробних | | | |зразків, друкарських форм, | | | |нумерації, обробки бланків; | | | | | | | |спеціальних технологій та | | | |матеріалів, які забезпечують | | | |захист бланків від підробки | | | |та несанкціонованого | | | |тиражування; | | | | | | | |приладів та методик для | | | |здійснення контролю за якістю| | | |друку та наявністю захисних | | | |елементів бланків на всіх | | | |стадіях технологічного | | | |процесу їх виготовлення | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку інструкція про | | | |організацію перепусткового та| | | |внутрішньооб'єктового режиму | | | |на виробництві (дільниці) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку інструкція про | | | |порядок отримання, витрачання| | | |та зберігання у структурних | | | |підрозділах окремих видів | | | |матеріалів, які | | | |застосовуються під час | | | |виготовлення бланків | | | |(загальні положення) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія документа, що | | | |підтверджує охорону органами | | | |внутрішніх справ суб'єкта | | | |господарювання, який | | | |виготовляє бланки цінних | | | |паперів та документи суворої | | | |звітності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |14. |Транспортування нафти, |транспортування нафти, | | |нафтопродуктів магістральним |нафтопродуктів магістральним | | |трубопроводом, |трубопроводом | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу і газу |копії установчих документів | | |(метану) вугільних родовищ | | | |трубопроводами та їх розподіл|копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |або користування | | | |трубопроводами та спорудами | | | |на них, необхідними для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих трубопроводів та | | | |споруд на них, необхідних для| | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |за підписом керівника | | | |суб'єкта господарювання: | | | | | | | |перелік трубопроводів, що | | | |перебувають у користуванні | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання, їх технічна | | | |характеристика та інформація | | | |про річні обсяги | | | |транспортування, схема | | | |трубопроводів, нанесена на | | | |географічну карту місцевості;| | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення; | | | | | | | |відомості про наявність | | | |проектної і виконавчої | | | |документації на трубопроводи | | | |та споруди на них, необхідні | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відомості про чисельність | | | |працівників із зазначенням їх| | | |освітнього і кваліфікаційного| | | |рівня, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |копія дозволу на початок | | | |(продовження) виконання робіт| | | |підвищеної небезпеки та | | | |експлуатацію об'єктів, машин,| | | |механізмів, устаткування | | | |підвищеної небезпеки | | | | | | | |транспортування природного і | | | |нафтового газу трубопроводами| | | |та його розподіл | | | | | | | |копії установчих документів | | | | | | | |копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |або користування | | | |трубопроводами та спорудами | | | |на них, необхідними для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих трубопроводів, | | | |споруд на них, необхідних | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |за підписом керівника | | | |суб'єкта господарювання: | | | | | | | |перелік трубопроводів, що | | | |перебувають у користуванні | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання, їх технічна | | | |характеристика та інформація | | | |про річні обсяги | | | |транспортування, схема | | | |трубопроводів, нанесена на | | | |географічну карту місцевості;| | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення на території | | | |провадження господарської | | | |діяльності з розподілу | | | |природного, нафтового газу та| | | |газу (метану) вугільних | | | |родовищ між заявником - | | | |суб'єктом господарювання та | | | |ліцензіатами з | | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | |магістральними трубопроводами| | | |та/або розподілу природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ, у| | | |тому числі в точках | | | |розмежування балансової | | | |приналежності трубопроводів; | | | | | | | |відомості про наявність | | | |проектної і виконавчої | | | |документації на трубопроводи | | | |та споруди на них, необхідні | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відомості про чисельність | | | |працівників із зазначенням їх| | | |освітнього і кваліфікаційного| | | |рівня, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |копія затвердженого місцевим | | | |органом виконавчої влади | | | |плану газифікації населених | | | |пунктів, розташованих на | | | |території провадження | | | |господарської діяльності з | | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | |розподільними трубопроводами | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії актів і схем | | | |розмежування ділянок | | | |обслуговування між суб'єктами| | | |господарювання, трубопроводи | | | |яких з'єднані між собою | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія дозволу на | | | |початок (продовження) | | | |виконання робіт підвищеної | | | |небезпеки та експлуатацію | | | |об'єктів, машин, механізмів, | | | |устаткування підвищеної | | | |небезпеки | |----+-----------------------------+-----------------------------| |15. |Постачання природного газу, |постачання природного газу, | | |газу (метану) вугільних |газу (метану) вугільних | | |родовищ за регульованим та |родовищ за регульованим | | |нерегульованим тарифом |тарифом | | | | | | | |довідка про обсяги постачання| | | |природного газу, газу | | | |(метану) вугільних родовищ за| | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність | | | |матеріально-технічної бази, | | | |що використовуватиметься для | | | |провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, що | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |документ, що підтверджує | | | |наявність погодженої з | | | |газорозподільним | | | |(газотранспортним) | | | |підприємством абонентської | | | |бази споживачів природного | | | |газу, яка обов'язково | | | |повинна містити перелік | | | |споживачів, їх адреси, | | | |обсяг споживання, вузли | | | |комерційного обліку | | | |природного газу, їх тип і | | | |клас точності | | | | | | | |постачання природного газу, | | | |газу (метану) вугільних | | | |родовищ за нерегульованим | | | |тарифом | | | | | | | |копії установчих документів | | | | | | | |документ, що підтверджує | | | |достатність власних активів | | | |суб'єкта господарювання у | | | |заявлених обсягах | |----+-----------------------------+-----------------------------| |16. |Зберігання природного газу, |відомості за підписом | | |газу (метану) вугільних |заявника - суб'єкта | | |родовищ в обсягах, що |господарювання (за формою, | | |перевищують рівень, |встановленою ліцензійними | | |встановлений ліцензійними |умовами) про: | | |умовами | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |річні обсяги зберігання | | | |природного газу, газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | |----+-----------------------------+-----------------------------| |17. |Централізоване водопостачання|відомості за підписом | | |та водовідведення |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відповідність чисельності | | | |персоналу та його освітнього | | | |і кваліфікаційного рівня | | | |нормативним вимогам щодо | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність акредитованої | | | |лабораторії, яка здійснює | | | |виробничий контроль, або | | | |договору на виконання таких | | | |робіт з акредитованими | | | |лабораторіями інших | | | |організацій; | | | | | | | |потужність, річні обсяги | | | |видобування, виробництва та | | | |транспортування | | | | | | | |технологічний регламент | | | |експлуатації системи | | | |водопостачання та | | | |водовідведення за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |перелік приладів обліку та | | | |місць їх встановлення | | | | | | | |технічна характеристика | | | |мереж, споруд та інших | | | |об'єктів, їх схеми за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | |----+-----------------------------+-----------------------------| |18. |Розроблення, випробування, |засвідчена в установленому | | |виробництво, експлуатація |порядку копія документа, що | | |ракет-носіїв, космічних |підтверджує право власності | | |апаратів та їх складових |суб'єкта господарювання або | | |частин, наземного комплексу |оренди ним виробничих площ | | |управління космічними | | | |апаратами та його складових |відомості за підписом | | |частин |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень персоналу, який | | | |залучається до провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |обладнання, необхідне для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | |(виробниче, випробувальне | | | |обладнання, засоби | | | |вимірювання і контролю, | | | |обчислювальна техніка) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |19. |Культивування рослин, |відомості за підписом | | |включених до таблиці I |заявника - суб'єкта | | |Переліку наркотичних засобів,|господарювання (за формою, | | |психотропних речовин і |встановленою ліцензійними | | |прекурсорів |умовами) про: | | |( 770-2000-п ), розроблення, | | | |виробництво, виготовлення, |відповідність матеріально- | | |зберігання, перевезення, |технічної бази ліцензійним | | |придбання, реалізація |умовам провадження | | |(відпуск), ввезення на |відповідного виду | | |територію України, вивезення |господарської діяльності; | | |з території України, | | | |використання, знищення |наявність нормативно-правових| | |наркотичних засобів, |документів, у тому числі з | | |психотропних речовин і |питань стандартизації, | | |прекурсорів, включених до |необхідних для провадження | | |зазначеного Переліку |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, які мають| | | |чи будуть мати доступ | | | |безпосередньо до наркотичних | | | |засобів, психотропних речовин| | | |і прекурсорів | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва | | | |(посвідчення, сертифіката | | | |спеціаліста), що підтверджує | | | |професійну придатність | | | |керівника суб'єкта | | | |господарювання або керівника | | | |відповідного підрозділу | | | |суб'єкта господарювання до | | | |провадження окремого виду | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, що ліцензується | | | | | | | |довідка відповідного | | | |державного або комунального | | | |закладу охорони здоров'я про | | | |відсутність психічних | | | |розладів, пов'язаних із | | | |зловживанням алкогольними | | | |напоями, наркотичними | | | |засобами чи психотропними | | | |речовинами у працівників, які| | | |згідно із своїми службовими | | | |обов'язками мають чи будуть | | | |мати доступ безпосередньо до | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, а також про | | | |відсутність серед зазначених | | | |працівників осіб, визнаних не| | | |придатними до провадження | | | |окремих видів діяльності, | | | |пов'язаної з обігом | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії технічних та | | | |технологічних регламентів | | | |виробництва, виготовлення | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, розроблених та | | | |затверджених в установленому | | | |порядку (для підприємств- | | | |виробників) | | | | | | | |довідка МВС про відсутність у| | | |працівників, які згідно із | | | |своїми службовими обов'язками| | | |мають чи будуть мати доступ | | | |безпосередньо до наркотичних | | | |засобів, психотропних речовин| | | |і прекурсорів, не знятої чи | | | |не погашеної в установленому | | | |порядку судимості за вчинення| | | |злочину середньої тяжкості, | | | |тяжкого та особливо тяжкого | | | |злочину або злочину, | | | |пов'язаного з незаконним | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, у тому числі | | | |вчиненого за межами України | | | | | | | |дозвіл МВС на використання | | | |об'єктів і приміщень, | | | |призначених для провадження | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, та відповідність| | | |таких об'єктів і приміщень | | | |установленим вимогам | | | | | | | |висновок державної санітарно-| | | |епідеміологічної експертизи | | | |про відповідність наявних | | | |приміщень вимогам санітарних | | | |норм і правил щодо | | | |провадження господарської | | | |діяльності із зберігання | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів або засвідчена в | | | |установленому порядку його | | | |копія (видані за місцем | | | |провадження діяльності) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва | | | |відповідного державного | | | |органу про кондиційність та | | | |репродукційність насіння маку| | | |і конопель (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) ( 770-2000-п ) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія акта апробації | | | |для насінницьких посівів (у | | | |разі культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія накладної на | | | |відпуск насіння маку і | | | |конопель (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | |( 770-2000-п ) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія документа, що | | | |підтверджує право власності | | | |або оренди землі (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | | | | | |копія договору про охорону | | | |посівів, місць зберігання та | | | |переробки рослин (у разі | | | |культивування та/або | | | |використання рослин, | | | |включених до списку N 3 | | | |таблиці I переліку | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, крім рослин роду| | | |коноплі за умови використання| | | |насіння, зібраного із сортів | | | |рослин, у висушеній соломі | | | |яких вміст | | | |тетрагідроканнабінолу не | | | |перевищував 0,08 відсотка) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |20. |Медична практика |засвідчена в установленому | | | |порядку копія висновку | | | |державної санітарно- | | | |епідеміологічної експертизи, | | | |видана за місцем провадження | | | |діяльності, про відповідність| | | |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |здійснення медичної практики | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня та | | | |стажу роботи за | | | |спеціальністю, необхідного | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської діяльності| |----+-----------------------------+-----------------------------| |21. |Переробка донорської крові та|засвідчена в установленому | | |її компонентів, виготовлення |порядку копія висновку | | |з них препаратів, крім |державної санітарно- | | |діяльності банків пуповинної |епідеміологічної експертизи, | | |крові, інших тканин і клітин |видана за місцем провадження | | |людини |діяльності, про відповідність| | | |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |переробки донорської крові та| | | |її компонентів, виготовлення | | | |з них препаратів | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня, | | | |необхідного для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія договору про | | | |здійснення державного | | | |контролю за якістю донорської| | | |крові, її компонентів та | | | |виготовлених з них препаратів| | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії розроблених та | | | |затверджених пускових або | | | |промислових регламентів | |----+-----------------------------+-----------------------------| |22. |Діяльність банків пуповинної |засвідчена в установленому | | |крові, інших тканин і клітин |порядку копія висновку | | |людини згідно з переліком, |державної санітарно- | | |затвердженим МОЗ (діяльність |епідеміологічної експертизи, | | |банків пуповинної крові, |видана за місцем провадження | | |інших тканин і клітин |діяльності, про відповідність| | |людини) |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |провадження діяльності банків| | | |пуповинної крові, інших | | | |тканин і клітин людини | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня, | | | |необхідного для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |23. |Ветеринарна практика |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |24. |Випуск та проведення лотерей |список керівного складу | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (керівник, | | | |його заступники, головний | | | |бухгалтер) із зазначенням | | | |прізвища, імені та по | | | |батькові, займаної посади, | | | |освіти, номера робочого | | | |телефону за підписом | | | |керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленого | | | |печаткою | | | | | | | |аудиторський висновок про | | | |фінансовий стан суб'єкта | | | |господарювання, сформований | | | |розмір власного капіталу, в | | | |тому числі сплачений | | | |статутний фонд, із | | | |зазначенням документів, що їх| | | |підтверджують | | | | | | | |баланс і складені в | | | |установленому порядку звіти | | | |щодо фінансових результатів, | | | |руху грошових коштів та | | | |власного капіталу за останній| | | |звітний період | | | | | | | |умови випуску та проведення | | | |лотереї у двох примірниках за| | | |підписом суб'єкта | | | |господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| |25. |Надання послуг з перевезення |надання послуг з перевезення | | |пасажирів, небезпечних |пасажирів, небезпечних | | |вантажів, багажу повітряним, |вантажів, багажу повітряним | | |річковим, морським, |транспортом | | |автомобільним, залізничним | | | |транспортом |засвідчена в установленому | | | |порядку копія сертифіката | | | |експлуатанта | | | | | | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів, небезпечних | | | |вантажів, багажу річковим, | | | |морським транспортом | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність: | | | | | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціалістів, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів, небезпечних | | | |вантажів, багажу | | | |автомобільним транспортом | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власної або | | | |орендованої матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для проведення технічного | | | |обслуговування і ремонту | | | |автомобільних транспортних | | | |засобів, перевірки їх | | | |технічного стану, зберігання,| | | |забезпечення проведення | | | |медичного огляду водіїв або | | | |укладення договорів про | | | |закупівлю таких послуг з | | | |поданням їх завірених копій | | | |(для автомобільних | | | |перевізників, що | | | |використовують працю найманих| | | |водіїв); | | | | | | | |власні транспортні засоби | | | |(автобуси, вантажні та | | | |легкові автомобілі, | | | |вантажопасажирські | | | |автомобілі, таксі, причепи, | | | |напівпричепи) або | | | |транспортні засоби, які | | | |використовуються на інших | | | |законних підставах (для | | | |автомобільних перевізників, | | | |що мають намір надавати | | | |послуги з внутрішніх | | | |перевезень пасажирів, багажу,| | | |небезпечних вантажів), із | | | |зазначенням їх типу, марки, | | | |моделі, державного номера, | | | |повної маси | | | |(пасажиромісткості), року | | | |випуску, реквізитів | | | |реєстраційного документа; | | | | | | | |спеціальне обладнання | | | |легкового автомобіля, зокрема| | | |наявність розпізнавального | | | |ліхтаря, сигнальних ліхтарів,| | | |нанесені композиції з | | | |квадратів, марку, тип та | | | |серійний номер таксометра | | | |(для автомобільних | | | |перевізників, що мають намір | | | |надавати послуги з | | | |перевезення пасажирів на | | | |таксі); | | | | | | | |досвід роботи на внутрішніх | | | |перевезеннях на договірних | | | |засадах не менш як три роки | | | |(для автомобільних | | | |перевізників, що мають намір | | | |надавати послуги з | | | |міжнародних перевезень | | | |пасажирів, багажу, | | | |небезпечних вантажів) | | | | | | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів, небезпечних | | | |вантажів, багажу залізничним | | | |транспортом | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія сертифіката | | | |відповідності надання послуг | | | |з перевезення пасажирів, | | | |багажу, небезпечних вантажів | | | |залізничним транспортом | | | |регламентним технічним умовам| | | | | | | |копія регламентних технічних | | | |умов, засвідчена заявником - | | | |суб'єктом господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| |26. |Заготівля, переробка, |акт обстеження кожного | | |металургійна переробка |зазначеного у заяві | | |металобрухту кольорових і |спеціалізованого підприємства| | |чорних металів |або спеціалізованого | | | |металургійного переробного | | | |підприємства чи його | | | |приймального пункту на | | | |відповідність вимогам Закону | | | |України "Про металобрухт" | | | |( 619-14 ) | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власної або орендованої | | | |земельної ділянки (виробничої| | | |площі), необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |27. |Збирання, первинна обробка |відомості за підписом | | |відходів і брухту |заявника - суб'єкта | | |дорогоцінних металів та |господарювання (за формою, | | |дорогоцінного каміння, |встановленою ліцензійними | | |дорогоцінного каміння |умовами) про: | | |органогенного утворення, | | | |напівдорогоцінного каміння |наявність власних або | | | |орендованих нежитлових | | | |приміщень за місцем | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |стан охорони виробничих | | | |приміщень | |----+-----------------------------+-----------------------------| |28. |Надання послуг і виконання |відомості за підписом | | |робіт протипожежного |заявника - суб'єкта | | |призначення |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність: | | | | | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціалістів, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |суб'єкта господарювання або | | | |оренди ним обладнання та | | | |виробничих приміщень, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності, | | | |згідно з ліцензійними | | | |умовами | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують освітній і | | | |кваліфікаційний рівень | | | |спеціалістів, необхідний для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності, | | | |згідно з ліцензійними | | | |умовами | | | | | | | |проведення випробувань на | | | |пожежну небезпеку речовин, | | | |матеріалів, будівельних | | | |конструкцій, виробів і | | | |обладнання, а також пожежної | | | |техніки, пожежно-технічного | | | |озброєння, продукції | | | |протипожежного призначення на| | | |відповідність встановленим | | | |вимогам | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії методик | | | |проведення випробувань (у | | | |разі відсутності | | | |стандартизованих) та акта | | | |обстеження метрологічного | | | |забезпечення робіт | | | | | | | |порівняльні протоколи | | | |випробувань на пожежну | | | |безпеку, підтверджені | | | |Українським науково-дослідним| | | |інститутом цивільного захисту| |----+-----------------------------+-----------------------------| |29. |Туроператорська діяльність |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власного або орендованого | | | |службового приміщення (офісу)| | | | | | | |нотаріально засвідчена копія | | | |довідки банківської або іншої| | | |кредитної установи про | | | |підтвердження фінансового | | | |забезпечення відповідальності| | | |суб'єкта господарювання у | | | |розмірі, визначеному Законом | | | |України "Про туризм" | | | |( 324/95-ВР ) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія договору, | | | |укладеного із страховою | | | |компанією, про обов'язкове | | | |страхування (медичне та від | | | |нещасного випадку) туристів, | | | |що здійснюють туристичні | | | |подорожі | |----+-----------------------------+-----------------------------| |30. |Діяльність арбітражних |засвідчена в установленому | | |керуючих (розпорядників |порядку копія диплома про | | |майна, керуючих санацією, |вищу юридичну або економічну | | |ліквідаторів) |освіту | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва про | | | |присвоєння кваліфікації | | | |арбітражного керуючого | | | |(розпорядника майна, | | | |керуючого санацією, | | | |ліквідатора) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |31. |Посередництво у |відомості за підписом | | |працевлаштуванні на роботу за|заявника - суб'єкта | | |кордоном |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власного або орендованого | | | |приміщення, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |копія дозволу на | | | |працевлаштування громадян | | | |України, виданого | | | |уповноваженим органом держави| | | |працевлаштування(*) | | | |роботодавцеві, якщо такий | | | |документ передбачено | | | |законодавством такої держави | | | | | | | |копія документа, що | | | |підтверджує факт реєстрації | | | |іноземного суб'єкта | | | |господарювання в країні | | | |місцезнаходження(*) | | | | | | | |копія або витяг з документа | | | |іноземного суб'єкта | | | |господарювання, що визначає | | | |вид його господарської | | | |діяльності, якщо | | | |законодавством країни | | | |працевлаштування не | | | |передбачено видачу дозволів | | | |(ліцензій) на | | | |працевлаштування громадян | | | |України(*) | | | | | | | |копія документа, який | | | |підтверджує, що іноземний | | | |суб'єкт господарювання | | | |володіє суднами чи | | | |використовує їх на інших | | | |законних підставах та/або | | | |керує (постачає) екіпажами | | | |судна, якщо | | | |зовнішньоекономічний договір | | | |(контракт) передбачає тільки | | | |посередництво у | | | |працевлаштуванні громадян | | | |України на судна іноземних | | | |власників | | | | | | | |копія колективного договору | | | |(угоди), укладеного між | | | |іноземним роботодавцем та | | | |профспілковою організацією чи| | | |її профоб'єднанням (за | | | |наявності), або довідка, | | | |засвідчена іноземним | | | |роботодавцем, про те, що | | | |такий договір (угода) не | | | |укладався | | | | | | | |копія зовнішньоекономічного | | | |договору (контракту), | | | |укладеного з іноземним | | | |суб'єктом господарювання | | | | | | | |копія дозволу (ліцензії) на | | | |провадження посередницької | | | |діяльності з працевлаштування| | | |громадян України, виданого | | | |уповноваженим органом країни | | | |працевлаштування | | | |посередникові, якщо такий | | | |документ передбачено | | | |законодавством країни | | | |працевлаштування(*) | |----------------------------------------------------------------| |_______________ | | (*) Тут і далі - зазначені документи повинні бути| |засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та| |легалізовані в консульській установі України (можуть бути також| |засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та| |легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере| |участь Україна, не передбачено інше). | | | | Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та| |справжність підпису перекладача на їх перекладі українською| |мовою повинні бути нотаріально засвідчені. | |----------------------------------------------------------------| |32. |Проведення робіт із |засвідчені в установленому | | |землеустрою, землеоціночних |порядку копії | | |робіт та земельних торгів |кваліфікаційного свідоцтва | | | |оцінювача з експертної | | | |грошової оцінки земельних | | | |ділянок (у разі отримання | | | |ліцензії на виконання | | | |землеоціночних робіт) та | | | |витягу з Державного реєстру | | | |оцінювачів з експертної | | | |грошової оцінки земельних | | | |ділянок | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |33. |Діяльність митного брокера |засвідчена в установленому | | | |порядку копія договору | | | |страхування власної | | | |діяльності на суму не менш як| | | |2 тис. неоподатковуваних | | | |мінімумів доходів громадян | |----+-----------------------------+-----------------------------| |34. |Виробництво, експорт та |виробництво дисків для | | |імпорт дисків для лазерних |лазерних систем зчитування, | | |систем зчитування, матриць |матриць | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |керівний склад суб'єкта | | | |господарювання (керівник, | | | |його заступники, головний | | | |бухгалтер) із зазначенням | | | |прізвища, імені та по | | | |батькові, займаної посади, | | | |номера робочого телефону, а | | | |також довідка про | | | |засновників; | | | | | | | |керівника філії та керівників| | | |відокремлених підрозділів | | | |суб'єкта господарювання, які | | | |будуть провадити діяльність, | | | |пов'язану з виробництвом, | | | |зберіганням або | | | |розповсюдженням дисків для | | | |лазерних систем зчитування, | | | |матриць, із зазначенням | | | |прізвища, імені та по | | | |батькові, займаної посади, | | | |номера робочого телефону | | | | | | | |документально підтверджені | | | |дані про власне або | | | |орендоване виробниче | | | |обладнання із зазначенням | | | |його найменування та | | | |кількості ліній | | | | | | | |документально підтверджені | | | |дані про власні або | | | |орендовані виробничі та | | | |складські приміщення | | | | | | | |заява про отримання | | | |спеціального | | | |ідентифікаційного коду (в | | | |разі, коли такий код | | | |отриманий до моменту подання | | | |заяви) | | | | | | | |експорт та імпорт дисків для | | | |лазерних систем зчитування, | | | |матриць | | | | | | | |документально підтверджені | | | |дані про власні або | | | |орендовані складські | | | |приміщення | | | | | | | |документально підтверджені | | | |дані про приміщення, в яких | | | |здійснюватиметься оптова | | | |та/або роздрібна торгівля | | | |дисками для лазерних систем | | | |зчитування, матриць (згідно з| | | |ліцензією на імпорт дисків, | | | |матриць) | | | | | | | |список керівного складу | | | |суб'єкта господарювання | | | |(керівник, його заступники, | | | |головний бухгалтер) із | | | |зазначенням прізвища, імені | | | |та по батькові, займаної | | | |посади, номера робочого | | | |телефону та довідка про | | | |засновників за підписом | | | |керівника суб'єкта | | | |господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| |35. |Торгівля племінними |відомості за підписом | | |(генетичними) ресурсами, |заявника - суб'єкта | | |проведення генетичної |господарювання (за формою, | | |експертизи походження та |встановленою ліцензійними | | |аномалій тварин |умовами) про наявність: | | | | | | | |атестата про присвоєння | | | |суб'єкту господарської | | | |діяльності статусу суб'єкта | | | |племінної справи у | | | |тваринництві; | | | | | | | |власних або орендованих | | | |приміщень, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва про | | | |реєстрацію племінного стада в| | | |Державному племінному реєстрі| | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія документа | | | |відповідного державного | | | |органу щодо ветеринарно- | | | |санітарного стану суб'єкта | | | |господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| |36. |Проведення фумігації |відомості за підписом | | |(знезараження) об'єктів |заявника - суб'єкта | | |регулювання, визначених |господарювання (за формою, | | |Законом України "Про карантин|встановленою ліцензійними | | |рослин" ( 3348-12 ), які |умовами) про наявність | | |переміщуються через державний|матеріально-технічної бази, | | |кордон України та карантинні |необхідної для провадження | | |зони |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |копії допусків (посвідчень) | | | |працівників на право роботи з| | | |пестицидами та агрохімікатами| |----+-----------------------------+-----------------------------| |37. |Діяльність, пов'язана з |відомості за підписом | | |виробництвом, торгівлею |заявника - суб'єкта | | |піротехнічними засобами |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власного або орендованого | | | |приміщення, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |технічні умови на кожен вид | | | |піротехнічних засобів, що | | | |вироблятимуться суб'єктом | | | |господарювання | | | | | | | |затверджені в установленому | | | |порядку технологічні | | | |регламенти на виробництво | | | |піротехнічних засобів | |----+-----------------------------+-----------------------------| |38. |Діяльність, пов'язана з |відомості за підписом | | |наданням послуг стрільбищами |заявника - суб'єкта | | |невійськового призначення та |господарювання (за формою, | | |функціонуванням мисливських |встановленою ліцензійними | | |стендів |умовами) про наявність | | | |власного або орендованого | | | |приміщення, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |дозвіл на відкриття об'єкта | | | |дозвільної системи, виданий | | | |органом внутрішніх справ | |----+-----------------------------+-----------------------------| |39. |Розроблення, виготовлення, |відомості за підписом | | |реалізація, ремонт, |заявника - суб'єкта | | |модернізація та утилізація |господарювання (за формою, | | |озброєння, військової |встановленою ліцензійними | | |техніки, військової зброї і |умовами) про: | | |боєприпасів до неї | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази; | | | | | | | |наявність системи якості, | | | |нормативно-технічної | | | |документації, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня, | | | |необхідного для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |суб'єкта господарювання | | | |оренди об'єкта (приміщення, | | | |будівлі, споруди), де | | | |провадитиметься відповідний | | | |вид господарської діяльності | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують придатність | | | |об'єкта (приміщення, будівлі,| | | |споруди) для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | |(сертифікат відповідності, | | | |акт про прийняття в | | | |експлуатацію закінченого | | | |будівництвом об'єкта та/або | | | |документи, що підтверджують | | | |проведення обстеження та | | | |паспортизації об'єкта в разі | | | |його ремонту, реконструкції, | | | |перепрофілювання чи | | | |технічного переоснащення) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія спеціального | | | |дозволу на провадження | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |державною таємницею (у разі | | | |використання інформації, яка | | | |належить до державної | | | |таємниці, під час провадження| | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія відповідного | | | |дозволу (висновку) на початок| | | |(продовження) виконання робіт| | | |підвищеної небезпеки та на | | | |експлуатацію об'єктів, машин,| | | |механізмів, устаткування | | | |підвищеної небезпеки, які | | | |використовуються під час | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують дотримання | | | |замовником вимог | | | |природоохоронного | | | |законодавства під час | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія висновку органу| | | |державного пожежного нагляду | | | |про дотримання вимог | | | |законодавства у сфері | | | |пожежного захисту під час | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія позитивного | | | |висновку державної експертизи| | | |стосовно техногенної безпеки | | | |під час провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності, | | | |наданого Держтехногенбезпеки | |----+-----------------------------+-----------------------------| |40. |Виробництво теплової енергії,|виробництво теплової енергії | | |транспортування її | | | |магістральними і місцевими |засвідчена в установленому | | |(розподільчими) тепловими |порядку копія документа, що | | |мережами та постачання |підтверджує право власності | | |теплової енергії |суб'єкта господарювання або | | | |оренди ним виробничих | | | |об'єктів, де провадитиметься | | | |відповідний вид господарської| | | |діяльності | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих виробничих | | | |об'єктів, де провадитиметься | | | |відповідний вид господарської| | | |діяльності; | | | | | | | |наявність та стан | | | |технологічного обладнання і | | | |технічної бази для його | | | |обслуговування; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |транспортування теплової | | | |енергії магістральними та | | | |місцевими (розподільчими) | | | |тепловими мережами | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |технічний стан трубопроводів | | | |та споруд на них (на підставі| | | |експлуатаційної документації | | | |на такі об'єкти); | | | | | | | |наявність проектної і | | | |виконавчої документації на | | | |трубопроводи та споруди на | | | |них, які використовуються для| | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |перелік трубопроводів, що | | | |перебувають у користуванні | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання, їх технічна | | | |характеристика та річні | | | |обсяги транспортування | | | |теплової енергії | | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення | | | | | | | |схема трубопроводів, нанесена| | | |на географічну карту | | | |місцевості | | | | | | | |копія затвердженої місцевим | | | |органом виконавчої влади | | | |схеми теплопостачання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії актів і схем | | | |розмежування ділянок | | | |обслуговування між суб'єктами| | | |господарювання, трубопроводи | | | |яких з'єднані між собою | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії документів, що | | | |підтверджують освітній і | | | |кваліфікаційний рівень | | | |працівників, необхідний для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |постачання теплової енергії | | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення | | | | | | | |відомості про обсяги | | | |постачання теплової енергії | | | |за підписом керівника | | | |суб'єкта господарювання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | |----+-----------------------------+-----------------------------| |41. |Збирання та використання |довідка банку про | | |інформації, яка складає |підтвердження сплати | | |кредитну історію |статутного капіталу в | | | |розмірі, що передбачений | | | |Законом України "Про | | | |організацію формування та | | | |обігу кредитних історій" | | | |( 2704-15 ) | | | | | | | |положення про бюро кредитних | | | |історій | |----+-----------------------------+-----------------------------| |42. |Торгівля рідким паливом з |відомості за підписом | | |біомаси та біогазом |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власного або | | | |орендованого обладнання, | | | |споруд, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |прилади обліку, що | | | |перебувають у користуванні | | | |або власності заявника - | | | |суб'єкта господарювання, їх | | | |технічні характеристики | ------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 638
( 638-2002-п ) від 17.05.2002, N 645 ( 645-2002-п ) від
17.05.2002, N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002, N 1762
( 1762-2002-п ) від 16.11.2002, N 1859 ( 1859-2002-п ) від
12.12.2002, N 204 ( 204-2003-п ) від 24.02.2003, N 797
( 797-2003-п ) від 02.06.2003, N 846 ( 846-2003-п ) від
04.06.2003, N 990 ( 990-2003-п ) від 27.06.2003, N 1548
( 1548-2003-п ) від 02.10.2003, N 267 ( 267-2004-п ) від
04.03.2004, N 307 ( 307-2004-п ) від 11.03.2004, N 772
( 772-2004-п ) від 16.06.2004, N 819 ( 819-2004-п ) від
29.06.2004, N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004, N 322
( 322-2005-п ) від 28.04.2005, N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005, N 379 ( 379-2005-п ) від 26.05.2005, N 482
( 482-2005-п ) від 16.06.2005, N 750 ( 750-2005-п ) від
18.08.2005, N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005, N 1250
( 1250-2005-п ) від 21.12.2005, N 1254 ( 1254-2005-п ) від
21.12.2005, N 223 ( 223-2006-п ) від 01.03.2006, N 387
( 387-2006-п ) від 29.03.2006, N 549 ( 549-2006-п ) від
19.04.2006, N 627 ( 627-2006-п ) від 11.05.2006, N 682
( 682-2006-п ) від 17.05.2006, N 1433 ( 1433-2006-п ) від
18.10.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006, N 80
( 80-2007-п ) від 31.01.2007, N 1019 ( 1019-2007-п ) від
08.08.2007, N 1215 ( 1215-2007-п ) від 10.10.2007, N 1387
( 1387-2007-п ) від 05.12.2007, N 90 ( 90-2008-п ) від
22.02.2008, N 382 ( 382-2008-п ) від 17.04.2008, N 668
( 668-2008-п ) від 23.07.2008, N 725 ( 725-2008-п ) від
20.08.2008, N 879 ( 879-2008-п ) від 01.10.2008, N 1143
( 1143-2008-п ) від 27.12.2008, N 296 ( 296-2009-п ) від
02.04.2009, N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009, N 829
( 829-2009-п ) від 29.07.2009, N 964 ( 964-2009-п ) від
09.09.2009, N 1129 ( 1129-2009-п ) від 16.09.2009,
N 38 ( 38-2010-п ) від 20.01.2010, N 144 ( 144-2010-п ) від
17.02.2010, N 259 ( 259-2010-п ) від 03.02.2010, N 727
( 727-2010-п ) від 25.08.2010; в редакції Постанови КМ N 712
( 712-2011-п ) від 22.06.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 699
( 699-2012-п ) від 01.08.2012, N 705 ( 705-2012-п ) від
25.07.2012, N 800 ( 800-2012-п ) від 22.08.2012 }вверх