Документ 7445-XI, текущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення і Кримінального
кодексу Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 19, ст. 182 )
 
( Указ затверджено Законом N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     З метою дальшого вдосконалення республіканського законодавства Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; N 25, ст. 453; N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:
 
     1. Статтю 155 доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Продаж товарів зі складів, з баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти карбованців, а на службових осіб - від п'ятдесяти до ста карбованців".
 
     2. Статтю 157 викласти в такій редакції:
 
     "С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
 
     Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв, а так само товарів народного споживання і продуктів сільського господарства, касових і товарних чеків, талонів, квитків до видовищних та інших підприємств, книг, нот, грампластинок, магнітофонних і відеофонних касет та інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, -
 
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів спекуляції".
 
     3. Статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців".
 
     4. Доповнити Кодекс статтею 160-2 такого змісту:
 
     "С т а т т я 160-2. Незаконний продаж товарів або інших предметів
 
     Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні роздрібні ціни на ці товари або інші предмети, -
 
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".
 
     5. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2".
 
     6. В абзаці другому пункті 1 частини першої статті 255 цифри "156 - 160-1" замінити цифрами "156 - 160-2".
 
     7. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "платіжними документами" доповнити словами "незаконного продажу товарів або інших предметів".
 
     8. Частину другу статті 268 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2", а після цифр "185" - цифрами "185-1".
 
     9. Частину другу статті 277 і частину першу статті 294 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2".
 
     10. Пункт 1 статті 313 після цифр "160-1" доповнити цифрами "160-2".
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
    Голова Президії
Верховної Ради Української РСР           В.ШЕВЧЕНКО 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 27 квітня 1989 р.
N 7445-XIвверх