Документ 7445-XI, текущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення і Кримінального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 19, ст. 182 )
( Указ затверджено Законом
N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

З метою дальшого вдосконалення республіканського
законодавства Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553;
1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057;
N 25, ст. 453; N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33,
ст. 808) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 155 доповнити частиною другою такого змісту:
"Продаж товарів зі складів, з баз, підсобних приміщень
підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування, а
так само приховування товарів від покупців працівниками
підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти
карбованців, а на службових осіб - від п'ятдесяти до ста
карбованців".
2. Статтю 157 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою
наживи у невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв, а
так само товарів народного споживання і продуктів сільського
господарства, касових і товарних чеків, талонів, квитків до
видовищних та інших підприємств, книг, нот, грампластинок,
магнітофонних і відеофонних касет та інших цінностей, якщо розмір
наживи не перевищує ста карбованців, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста карбованців з
конфіскацією предметів спекуляції.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині
першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
двохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією
предметів спекуляції".
3. Статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:
"Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими
товарами - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
до п'ятдесяти карбованців".
4. Доповнити Кодекс статтею 160-2 такого змісту:
"С т а т т я 160-2. Незаконний продаж товарів або інших
предметів
Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не
вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні
роздрібні ціни на ці товари або інші предмети, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
до ста карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині
першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до
двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні
роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням
двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".
5. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2".
6. В абзаці другому пункті 1 частини першої статті 255 цифри
"156 - 160-1" замінити цифрами "156 - 160-2".
7. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "платіжними
документами" доповнити словами "незаконного продажу товарів або
інших предметів".
8. Частину другу статті 268 після цифр "157" доповнити
цифрами "160-2", а після цифр "185" - цифрами "185-1".
9. Частину другу статті 277 і частину першу статті 294 після
цифр "157" доповнити цифрами "160-2".
10. Пункт 1 статті 313 після цифр "160-1" доповнити цифрами
"160-2".
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 27 квітня 1989 р.
N 7445-XIвверх