Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Журнал, Отчет, Сообщение от 09.10.2013738
Документ 738-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.10.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.10.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 738
Київ

Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій

Відповідно до частини другої статті 131 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 738

ПОРЯДОК
ведення обліку надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає вимоги до ведення обліку надзвичайних ситуацій, крім пожеж (далі - надзвичайні ситуації).

2. Обліку підлягають надзвичайні ситуації, що виникли на території України, у тому числі ті, коли постраждалими є громадяни, іноземці, особи без громадянства та коли заподіяна шкода майну інших держав.

Надзвичайна ситуація, яка поширилася на територію кількох адміністративно-територіальних одиниць, підлягає обліку ДСНС як одна надзвичайна ситуація, при цьому облік такої надзвичайної ситуації у відповідних адміністративно-територіальних одиницях здійснюється окремо для кожної з них.

Пожежі обліковуються згідно з Порядком обліку пожеж та їх наслідків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802).

3. Облік надзвичайних ситуацій ведеться з метою отримання об’єктивних даних для оцінки стану техногенної і природної безпеки на території держави, її регіонів, населених пунктів та на об’єктах, проведення аналізу причин та умов виникнення надзвичайних ситуацій, їх прогнозування, розроблення запобіжних заходів.

4. Облік надзвичайних ситуацій в Україні ведуть ДСНС та її територіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

5. ДСНС та її територіальні органи ведуть журнали обліку надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 1. Облік надзвичайних ситуацій у ДСНС та її територіальних органах ведеться у такому порядку:

1) заповнюється розділ 1 журналу обліку надзвичайних ситуацій на підставі повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації;

2) ведеться первинний облік надзвичайних ситуацій шляхом заповнення в автоматизованому електронному масиві даних про надзвичайні ситуації, який є інформаційно-довідковою системою обліку та оброблення інформації про надзвичайні ситуації, картки обліку надзвичайної ситуації, що містить записи реєстраційного номера надзвичайної ситуації, облікової інформації про її класифікацію, записи основних характеристик надзвичайної ситуації тощо.

У разі надходження до ДСНС або її територіального органу, яким проведено первинний облік надзвичайної ситуації, додаткової інформації про її обставини і наслідки, заповнений електронний варіант картки обліку надзвичайної ситуації доповнюється такими даними;

3) заповнюється розділ 2 журналу обліку надзвичайних ситуацій відповідно до прийнятих ДСНС рішень щодо визначення рівня надзвичайної ситуації.

6. Територіальні органи ДСНС подають апарату ДСНС інформаційні звіти про надзвичайні ситуації за формою згідно з додатком 2.

7. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання ведуть облік надзвичайних ситуацій, що виникають на їх територіях та об’єктах, у такому порядку:

1) обліковують надзвичайні ситуації в журналі обліку надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 3;

2) подають ДСНС або її територіальним органам повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 4.

8. Облікові дані про надзвичайні ситуації надаються ДСНС, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та громадянам на їх запити.

9. ДСНС та її територіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання на підставі облікових даних про надзвичайні ситуації проводять аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій і вживають заходів до їх недопущення.Додаток 1
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку надзвичайних ситуацій

Розділ 1. Реєстрація надзвичайних ситуацій

Порядковий номер

Дата та час виникнення надзвичайної ситуації

Дата та час ліквідації надзвичайної ситуації

Місце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації)

Код надзвичайної ситуації та класифікаційна ознака

Рівень надзвичайної ситуації

Стислий опис надзвичайної ситуації

Дата і час отримання інформації про надзвичайну ситуацію, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації

Розділ 2. Облік надзвичайних ситуацій

Обліковий номер надзвичайної ситуації

Код надзвичайної ситуації

Рівень надзвичайної ситуації

Уточнені наслідки надзвичайної ситуації

Дата, реєстраційний номер відповідного рішення ДСНСДодаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про надзвичайні ситуації*

Дата/час

Місце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації)

Код надзвичайної ситуації

Рівень надзвичайної ситуації

Опис надзвичайної ситуації, причини виникнення**

Жертви

Роботи з ліквідації надзвичайної ситуації

Залучені організації

Сили, що залучалися до ліквідації

Збитки,
тис. гривень

загинуло
(з них дітей)

постраждало
(з них дітей)

евакуйовано
(врятовано)

особовий склад
(з них ДСНС)

техніки
(з них ДСНС)

початок

ліквідація

надзвичайні ситуації техногенного характерунадзвичайні ситуації природного характерунадзвичайні ситуації соціального характеруУсього
__________
* Надається керівниками територіальних органів ДСНС щомісяця до 5 числа наступного періоду.
** Обов’язково зазначити номер класифікаційної ознаки надзвичайної ситуації та стислий опис наслідків надзвичайної ситуації (категорії та відповідні кількісні характеристики збитків), у тому числі:
для надзвичайної ситуації на залізниці - строк порушення руху;
для надзвичайної ситуації на хімічно- (радіаційно-) небезпечних об’єктах - вид або назву небезпечного фактора ураження та обсяг викиду;
для надзвичайної ситуації на продуктопроводах, каналізаційних мережах - обсяг речовин, що потрапили у навколишнє природне середовище;
для метеорологічних та геологічно небезпечних явищ (зсуви, провали, обвали) - кількість зруйнованих (пошкоджених, підтоплених) будинків, площу пошкодження посівів, обсяг або площу руйнування (зсуву);
для лісових, торф’яних, степових пожеж - площу пожеж;
для надзвичайної ситуації на електроенергетичних мережах - кількість знеструмлених населених пунктів, пошкоджених ліній електропередачі та їх потужність, трансформаторних підстанцій.Додаток 3
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку надзвичайних ситуацій

Порядковий номер

Дата та час виникнення надзвичайної ситуації

Дата та час ліквідації надзвичайної ситуації

Місце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації)

Код надзвичайної ситуації та класифікаційна ознака

Стислий опис надзвичайної ситуації

Дата і час отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала повідомлення про її виникнення

ПриміткаДодаток 4
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення надзвичайної ситуації

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

1.

Код надзвичайної ситуації (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації2.

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3.

Початок надзвичайної ситуації (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)4.

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, дата, час5.

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6.

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7.

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо)8.

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належать ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань9.

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10.

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11.

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175), тис. гривень12.

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень13.

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14.

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу15.

Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер телефону, телефаксуКерівник або уповноважена посадова особа
центрального органу виконавчої влади,
територіального органу ДСНС,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої держадміністрації,
органу місцевого самоврядування,
суб’єкта господарювання_____________
(підпис)___________________
(ініціали та прізвище)
вверх