Документ 7373-XI, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 17, ст. 148 )
 
( Указ затверджено Законом N 8314-XI ( 8314-11 ) від 28.10.89, ВВР) 1989, N 45, ст. 633 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 квітня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні злочини" і деяких інших законодавчих актів СРСР" та з метою вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 )
 
     II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
 
     1. У пункті 1 статті 34 цифри "58 - 65" замінити цифрами "58 - 62, 62-1, 63 - 65", у пункті 2 цієї статті цифри "66 - 68" замінити цифрами "66, 66-1, 67, 68"; з пункту 3 виключити цифри "187-1".
 
     2. Частину першу статті 112 після цифр "66" доповнити цифрами "66-1", а після цифр "56 - 62" - цифрами "62-1"; з цієї частини виключити цифри "187-1".

 
         Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1989 р.
N 7373-XIвверх