Документ 7373-XI, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 17, ст. 148 )
{ Указ затверджено Законом
N 8314-XI ( 8314-11 ) від 28.10.89, ВВР) 1989, N 45, ст. 633 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 квітня
1989 року "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про
кримінальну відповідальність за державні злочини" і деяких інших
законодавчих актів СРСР" та з метою вдосконалення законодавства
Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1989 р.
N 7373-XIвверх