Документ 730-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.10.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2017 р. № 730
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2017 р., № 44, ст. 1367) і від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1305).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2017 р. № 730

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268:

1) у додатку 50:

після позиції

“Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради

6 100

6 000

5 900

5 800

4 800”доповнити такою позицією:

“Начальник управління

5 500

5 400

5 300

5 200

3 900

3 900”;


позиції

“Начальник відділу, головний бухгалтер

4 500

4 400

4 300

4 200

3 500

3 400

3 300


Завідувач сектору

4 100

4 000

3 900

3 805

3 400”замінити такими позиціями:

“Начальник відділу, головний бухгалтер

4 500

4 400

4 300

4 200

3 500

3 400

3 400

Завідувач сектору

4 100

4 000

3 900

3 850

3 400

3 400”;


2) у додатку 51:

назву додатка викласти в такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад”;

позиції

“Начальник управління, відділу у складі департаменту

5 500

5 400

5 300

5 200

3 900

       

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4 500

4 400

4 300

4 200

3 500


Завідувач сектору

4 100

4 000

3 900

3 805

3 400

3 400”

замінити такими позиціями:

“Начальник управління, відділу у складі департаменту

5 500

5 400

5 300

5 200

3 900

3 900

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

4 500

4 400

4 300

4 200

3 500

3 500

Завідувач сектору

4 100

4 000

3 900

3 850

3 400

3 400”;

3) у додатку 54 позицію

“Спеціаліст I категорії

2 400

2 400

2 300

2 250”


замінити такою позицією:

“Спеціаліст I категорії

2 400

2 400

2 300

2 250

2 250”;

4) у додатку 55 позицію

“Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2 144

2 089”

замінити такою позицією:

“Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

2 275

2 118”.

2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці” позицію “Група 9. Посади спеціалістів державних органів” після слів “третій секретар” доповнити словами “; консульський агент”.вверх