Документ 7247-XI, текущая редакция — Принятие от 14.03.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Українською РСР Протоколу
про боротьбу з незаконними актами насильства в
аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну
авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти
безпеки цивільної авіації
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 13, ст. 107 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Поданий Радою Міністрів Української РСР на ратифікацію
підписаний у Монреалі 24 лютого 1988 р. Протокол про боротьбу з
незаконними актами насильства в аеропортах, які обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації,
прийняту у Монреалі 23 вересня 1971 р. ( 995_269 ), ратифікувати.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 березня 1989 року
N 7247-XIвверх