Документ 721-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 06.07.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 2011 р. N 721
Київ
Про затвердження переліку психотропних речовин
і прекурсорів, що використовуються
у ветеринарній медицині

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік психотропних речовин і прекурсорів, що
використовуються у ветеринарній медицині, згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1201 ( 1201-2007-п )
"Про затвердження переліку прекурсорів, що використовуються у
ветеринарній медицині" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78,
ст. 2883).
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
абзацу другого розділу "Психотропні речовини" переліку
психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у
ветеринарній медицині, затвердженого цією постановою, який набирає
чинності з 1 жовтня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2011 р. N 721
ПЕРЕЛІК
психотропних речовин і прекурсорів,
що використовуються у ветеринарній медицині

------------------------------------------------------------------ | Міжнародна | Хімічна назва | | незареєстрована назва | | |----------------------------------------------------------------| | Психотропні речовини | |----------------------------------------------------------------| |Пентобарбітал (етамінал натрію)|5-етил-5-(1- | | |метилбутил)барбітурова кислота | |-------------------------------+--------------------------------| |Кетамін |(+-)-2-(2-хлорфеніл)- | | |2-(метиламіно)циклогексанон) | |----------------------------------------------------------------| | Прекурсори | |----------------------------------------------------------------| |Ангідрид оцтової кислоти |оцтовий ангідрид | |-------------------------------+--------------------------------| |Антранілова кислота |2-амінобензойна кислота | |-------------------------------+--------------------------------| |Ацетон |2-пропанон | |-------------------------------+--------------------------------| |Етиловий ефір |діетиловий ефір | |-------------------------------+--------------------------------| |Калію перманганат |калій марганцевокислий | |-------------------------------+--------------------------------| |Метилетилкетон |2-бутанон | |-------------------------------+--------------------------------| |Піперидин |гексагідропіридин; | | |пентаметиленімін | |-------------------------------+--------------------------------| |Сірчана кислота |сульфатна кислота | |-------------------------------+--------------------------------| |Соляна кислота |хлористоводнева кислота | |-------------------------------+--------------------------------| |Толуол |метилбензол | |-------------------------------+--------------------------------| |Фенілоцтова кислота |альфа-толуїлова кислота | ------------------------------------------------------------------вверх