Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 22.06.19847194-X
Документ 7194-X, первая редакция — Принятие от 22.06.1984
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 27, ст. 512 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
"Строки виконання покарання у вигляді позбавлення права
займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюються
в порядку, встановленому Положенням про порядок і умови виконання
в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами
виправно-трудового впливу на засуджених, затвердженим Президією
Верховної Ради Української РСР".
2. У частині четвертій статті 35 і у вступній частині розділу
I Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком
(додаток до Кримінального кодексу Української РСР) виключити слова
"членів його сім'ї".
3. Статтю 37 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 37. Позбавлення військових та інших звань, а
також орденів, медалей, Почесної Грамоти
або Грамоти Президії Верховної Ради
союзної республіки і почесних звань
При засудженні за тяжкий злочин особа, яка має військове або
спеціальне звання, може бути за вироком суду позбавлена цього
звання.
При засудженні за тяжкий злочин особи, яка нагороджена
орденом або медаллю, Почесною Грамотою або Грамотою Президії
Верховної Ради Української РСР чи іншої союзної республіки або
має почесне звання, присвоєнне Президією Верховної Ради СРСР,
Президією Верховної Ради Української РСР чи іншої союзної
республіки, а також автономної республіки, або військове чи інше
звання, присвоєне Президією Верховної Ради СРСР, Радою Міністрів
СРСР, Радою Міністрів Української РСР чи іншої союзної республіки,
суд при постановленні вироку вирішує питання про доцільність
внесення подання в орган, що нагородив засудженого орденом,
медаллю, Почесною Грамотою чи Грамотою або присвоїв йому звання,
про позбавлення засудженого ордена, медалі, Почесної Грамоти чи
Грамоти або почесного, військового чи іншого звання".
4. У статті 132 слова "фабрично-заводських і місцевих
комітетів професійних спілок або їх уповноважених" замінити
словами "професійних спілок або їх органів".
5. Статтю 182 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 182. Утаювання майна, що підлягає конфіскації,
або утаювання чи розтрата майна, на яке
накладено арешт або яке описано
Утаювання майна, що підлягає конфіскації, - карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до двохсот карбованців.
Утаювання або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке
описано, вчинені особою, якій це майно ввірено, - карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до
п'ятисот карбованців".
6. У частині третій статті 186 слова "183 (втеча
ув'язненого)" замінити словами "183 (втеча з місця позбавлення
волі або з-під варти)".
II. Внести до Цивільного процесуального кодексу Української
РСР ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі зміни:
1. У підпунктах "а", "г" і "є" пункту 2 частини другої статті
136, пункті 12 частини першої статті 348 і пункті 4 статті 349
слова "фабричного, заводського, місцевого комітету професійної
спілки", "фабричним, заводським, місцевим комітетом професійної
спілки", "з фабричним, заводським, місцевим комітетом професійної
спілки", "фабричних, заводських, місцевих комітетів профспілок" і
"фабричних, заводських, місцевих комітетів професійних спілок"
замінити відповідно словами "профспілкового комітету підприємства,
установи, організації", "профспілковим комітетом підприємства,
установи, організації", "з профспілковим комітетом" і
"профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій".
2. У частині шостій статті 203 слова "суму в розмірі від 50
до 200 карбованців" замінити словами "суму в розмірі від 100 до
200 карбованців".
III. Внести до указів Президії Верховної Ради Української РСР
такі зміни:
1. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221):
у частині першій статті 3 слова "адміністративного або" і
"фабричними, заводськими, місцевими комітетами профспілок"
замінити відповідно словами "адміністративного стягнення або" і
"профспілковими комітетами";
у частині другій статті 5 слова "штрафом у розмірі до
п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста
карбованців";
у частині другій статті 8 слова "адміністративного чи"
замінити словами "адміністративного стягнення чи заходів".
2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
23 березня 1977 року "Про порядок застосування заходів
адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної
відповідальності згідно з статтею 51 Кримінального кодексу
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14,
ст. 129):
у статті 3 слова "штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "штраф у розмірі до ста карбованців";
у статті 10 слова "районних, міських Рад депутатів трудящих"
замінити словами "районних, міських, районних у містах Рад
народних депутатів".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 22 червня 1984 р.
N 7194-Xвверх