Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 22.06.19847194-X
Документ 7194-X, текущая редакция — Редакция от 01.09.2005, основание - 1618-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 27, ст. 512 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )
III. Внести до указів Президії Верховної Ради Української РСР
такі зміни:
1. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221):
у частині першій статті 3 слова "адміністративного або" і
"фабричними, заводськими, місцевими комітетами профспілок"
замінити відповідно словами "адміністративного стягнення або" і
"профспілковими комітетами";
у частині другій статті 5 слова "штрафом у розмірі до
п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста
карбованців";
у частині другій статті 8 слова "адміністративного чи"
замінити словами "адміністративного стягнення чи заходів".
2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
23 березня 1977 року "Про порядок застосування заходів
адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної
відповідальності згідно з статтею 51 Кримінального кодексу
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14,
ст. 129):
у статті 3 слова "штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців"
замінити словами "штраф у розмірі до ста карбованців";
у статті 10 слова "районних, міських Рад депутатів трудящих"
замінити словами "районних, міських, районних у містах Рад
народних депутатів".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 22 червня 1984 р.
N 7194-Xвверх