Документ 718-2005-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2005 р. N 718
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження нового складу Міжгалузевої ради
з професійно-технічної освіти та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити новий склад Міжгалузевої ради з
професійно-технічної освіти, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1344 ( 1344-2003-п )
"Про затвердження нового складу Міжгалузевої ради з
професійно-технічної освіти" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 35, ст. 1890).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2005 р. N 718

СКЛАД
Міжгалузевої ради з
професійно-технічної освіти

Міністр освіти - голова Ради
і науки
НІКОЛАЄНКО - Міністр освіти і науки, заступник Станіслав Миколайович голови Ради
ІВАНОВА - заступник Міністра праці та Наталія Іванівна соціальної політики, заступник
голови Ради
ДЕСЯТОВ - директор департаменту Тимофій Михайлович професійно-технічної освіти МОН,
відповідальний секретар Ради
АФТАНАЗІВ - заступник Міністра транспорту та Зенко Семенович зв'язку - генеральний директор
Укрзалізниці
БАРАНЧУК - заступник Міністра промислової Віктор Миколайович політики
БЕРІЗКО - головний консультант Головної служби
Микола Михайлович гуманітарної політики Секретаріату
Президента України (за згодою)
ВАСИЛИНЕНКО - заступник начальника управління Віктор Михайлович освіти і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації
ГОЛОВІНОВ - головний консультант секретаріату Василь Петрович Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти (за згодою)
ГОРБУНОВА - заступник Міністра юстиції Лідія Миколаївна
ЗАЛІСЬКИЙ - начальник управління освіти і науки Анатолій Андрійович Чернігівської облдержадміністрації
КАЧАЛОВСЬКИЙ - директор Київського вищого Петро Іванович професійного училища будівництва і
архітектури, голова громадської ради
з професійно-технічної освіти
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів Володимир Макарович
МЕДВЕДЄВ - головний спеціаліст Управління Олександр Анатолійович науково-технічного та гуманітарного
розвитку Секретаріату Кабінету
Міністрів України
МЕЛЬНИК - заступник Міністра аграрної політики
Сергій Іванович
НИЧКАЛО - заступник директора Інституту Неля Григорівна педагогіки і психології
професійно-технічної освіти Академії
педагогічних наук
ПІДДУБНИЙ - заступник голови Федерації Василь Васильович роботодавців
САДОВИЙ - народний депутат України (за згодою)
Микола Ілліч
СОРОКА - заступник начальника управління Мирослав Ярославович освіти і науки Львівської
облдержадміністрації
ТУПІК - начальник служби професійного Іван Якович розвитку персоналу ЗАТ
"Ново-Краматорський машинобудівний
завод"
ШАПОВАЛОВ - директор департаменту стратегічного Олександр Едуардович розвитку та інвестиційної політики
Мінпаливенерго
ЩЕРБАК - директор Київського Ольга Іванівна професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка, керівник
Українського аналітичного центру
професійної освіти "Національна
обсерваторія"
ЯРОШЕНКО - директор Державного центру Валерій Станіславович зайнятості Мінпраці
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2005 р. N 718
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1998 р. N 458 ( 458-98-п ) "Про створення Міжгалузевої ради з
професійно-технічної освіти" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 14, ст. 539; 2003 р. N 35, ст. 1890; 2004 р., N 30 , ст. 2009):
в абзаці другому пункту 1 слова "Міжгалузеву раду очолює
Міністр освіти і науки" замінити словами "Міжгалузеву раду очолює
Перший віце-прем'єр-міністр України";
пункт 7 Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної
освіти, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій
редакції:
"7. Головою Міжгалузевої ради є Перший віце-прем'єр-міністр
України, заступниками голови - Міністр освіти і науки та перший
заступник (заступник) Міністра праці та соціальної політики. До
складу Міжгалузевої ради входять заступники керівників центральних
органів виконавчої влади, керівники об'єднань громадян,
підприємств, установ та організацій або їх заступники.
Персональний склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет
Міністрів України. Зміни до персонального складу Міжгалузевої ради
вносить у разі потреби її голова".
2. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2004 р. N 946 ( 946-2004-п ) "Про керівників
деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених
Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30 , ст. 2009) виключити.вверх