Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация, План, Мероприятия от 20.08.2008717
Документ 717-2008-п, действует, текущая редакция — Редакция от 17.03.2014, основание - 632-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. № 717
Київ

Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 499 від 06.06.2012
№ 235 від 08.04.2013
№ 408 від 12.06.2013
№ 632 від 28.08.2013}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент мийних засобів та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити застосування Технічного регламенту.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 499 від 06.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 408 від 12.06.2013}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 717
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 408)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
мийних засобів

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону N 3164-IV від 01.12.2005}

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу.

Технічний регламент розроблено з урахуванням Регламенту № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про мийні засоби.

2. Уведення в обіг мийних засобів та поверхнево-активних речовин можливе тільки в разі, коли вони не загрожують безпеці навколишнього природного середовища та відповідають вимогам щодо:

рівня біологічного розкладу поверхнево-активних речовин;

маркування мийних засобів;

інформації, яка надається на запит визначених законодавством органів виконавчої влади;

обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - біологічна трансформація (структурна зміна) поверхнево-активної речовини за допомогою мікроорганізмів, що призводить до втрати її поверхнево-активних властивостей;

здатність до повного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - повне перероблення поверхнево-активної речовини мікроорганізмами під впливом кисню з утворенням вуглекислого газу, води, мінеральних солей, будь-яких наявних у водному розчині елементів та нових мікробних (бактеріальних) компонентів (біомаси);

інгредієнт - будь-яка хімічна речовина синтетичного або натурального походження, що входить до складу мийного засобу;

мийний засіб - будь-яка речовина або препарат, що містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення та використання в побуті і промисловості, у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

мило тверде - продукт, вироблений з жирової сировини тваринного та рослинного походження, гідрованих жирів або їх сумішей та синтетичних жирних кислот методом лужного омилювання;

очищення - відокремлення забруднень від основи з переведенням їх у стан розчину чи дисперсії;

поверхнево-активна речовина - будь-яка органічна речовина та/або препарат, що використовуються в мийних засобах, мають поверхнево-активні властивості та складаються з однієї або більше гідрофільних груп і однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, які можуть знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати мономолекулярні шари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також можуть адсорбуватися на межі між водою і твердою поверхнею;

пральний порошок - синтетичний порошкоподібний мийний засіб загального користування для побутового прання, зокрема в громадських пральнях;

прання - видалення різноманітних забруднень з тканин;

препарат - суміш або розчин, який складається з двох або більше речовин;

промисловий мийний засіб - засіб, що використовується спеціальним персоналом поза побутовою сферою для миття та очищення із застосуванням спеціальних засобів;

речовина - хімічний елемент та його сполуки в природному стані або ті, що отримані в результаті будь-якого технологічного процесу, включаючи будь-які добавки, необхідні для забезпечення їх стійкості, та будь-які домішки, що утворюються під час технологічного процесу, крім будь-якого розчинника, що може бути відокремлений, не впливаючи на їх стійкість або не змінюючи їх складу.

Терміни “введення в обіг”, “вилучення продукції з обігу”, “користувач”, “розповсюджувач”, “уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національні стандарти” - у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”; терміни “орган з оцінки відповідності”, “технічний регламент” - у значенні, наведеному в Законі України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”; терміни “випробувальна лабораторія”, “виробник”, “декларація про відповідність” - у значенні, наведеному в Законі України “Про підтвердження відповідності”.

4. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на:

мийні засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на території України для потреб споживача (користувача);

мийні засоби, призначені для замочування, полоскання, підкрохмалювання, апретування, пом’якшування або вибілювання виробів з тканин;

мийні засоби, призначені для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміжного обладнання, інструментарію, апаратури тощо;

інші мийні засоби, призначені для використання під час прання та очищення.

5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

мило тверде;

косметичні засоби;

поверхнево-активні речовини, які мають дезінфікуючі властивості;

мийні засоби, що містять не більш як 0,2 відсотка поверхнево-активних речовин.

6. Ідентифікаційною ознакою мийного засобу є його призначення. Інформація про призначення зазначається в маркуванні та інструкції із застосування мийного засобу.

Рівень біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, які входять до складу мийного засобу

7. Рівень повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити за 28 днів не менш як 60 відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним вуглецем).

У разі коли рівень повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, є менш як 60 відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним вуглецем), для промислових мийних засобів повинна застосовуватися вимога щодо первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу.

8. Рівень первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити не менш як 80 відсотків.

9. Вимоги, установлені пунктами 7 і 8 цього Технічного регламенту, не застосовуються до інгредієнтів, які не є поверхнево-активними речовинами.

Обмеження щодо вмісту фосфатів та інших фосфорних сполук у мийних засобах

10. На окремі мийні засоби застосовуються обмеження щодо вмісту в них фосфатів та інших фосфорних сполук згідно з додатком 1.

Маркування мийного засобу

11. Мийний засіб маркується шляхом нанесення на зовнішню поверхню паковання чи етикетку напису чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу, із зазначенням:

найменування та інформації про призначення мийного засобу;

торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, найменування, місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його уповноваженого представника;

інформації про склад мийного засобу згідно з додатком 2;

адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), та номера телефону, за якими можна одержати технічний опис інгредієнтів;

інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно із законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 “Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги”;

маси нетто чи об’єму;

дати виготовлення;

строку придатності;

умов зберігання (в разі потреби).

У разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, інформація, зазначена в абзацах другому, третьому і п’ятому цього пункту, повинна міститися в супровідній документації.

12. Маркування пральних порошків і мийних засобів для побутових посудомийних машин повинне містити інформацію про дозування мийного засобу згідно з додатком 2.

13. Маркування мийного засобу здійснюється згідно із законодавством про мови.

14. Маркування паковання рідкого мийного засобу не повинне містити графічного зображення продуктів харчування, зокрема фруктів, у разі, коли таке зображення може ввести споживача (користувача) в оману стосовно його застосування, крім випадків зображення продуктів харчування разом з речами побуту, що прямо вказують на призначення засобу.

15. Національний знак відповідності згідно з описом та правилами його застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188), наноситься на зовнішню поверхню паковання чи етикетку мийного засобу, що пройшов оцінку відповідності згідно з цим Технічним регламентом.

Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу

16. Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться акредитованими відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних лабораторій” випробувальними лабораторіями згідно з національними стандартами, перелік яких офіційно публікується Мінекономрозвитку.

Інформація, яка надається виробниками мийних засобів

17. Виробник мийного засобу забезпечує зберігання документації, що містить:

1) результати випробувань біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу;

2) результати випробувань мийного засобу щодо вмісту в ньому фосфатів та інших сполук фосфору;

3) технічний опис інгредієнтів згідно з додатком 2.

Процедура оцінки відповідності

18. Для визначення відповідності мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 “Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175).

Для проведення оцінки відповідності мийних засобів застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника модуль оцінки відповідності А1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції) або модуль F1 (установлення відповідності продукції за результатами перевірки) згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності.

19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту за формою згідно з додатком 3 та наносить у встановленому порядку національний знак відповідності на зовнішню поверхню паковання чи етикетку.

20. Виробник або його уповноважений представник обов’язково формує комплект технічної документації, що підтверджує відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту та включає такі документи:

нормативний документ, згідно з яким виробляється мийний засіб, або специфікацію виробника на мийний засіб;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, виданий у встановленому порядку;

опис та інструкцію із застосування мийного засобу;

інформацію про склад мийного засобу із зазначенням переліку інгредієнтів, які застосовані під час виробництва такого засобу, типу (аніонні, катіонні, амфотерні, неіоногенні, дезінфектант тощо), молекулярної маси та кількості поверхнево-активних речовин;

протоколи випробувань біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, та сертифікат відповідності, виданий призначеним органом з оцінки відповідності (у разі застосування модуля F1 (установлення відповідності продукції за результатами перевірки);

декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту.

21. Виробник або його уповноважений представник зберігає комплект технічної документації протягом п’яти років після виготовлення останньої партії мийного засобу і надає його для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.

22. У разі коли виробник не є резидентом України та відсутній уповноважений представник, комплект технічної документації зберігається особою, що відповідає за введення мийного засобу в обіг.

{Технічний регламент в редакції Постанови КМ № 408 від 12.06.2013}Додаток 1
до Технічного регламенту

ОБМЕЖЕННЯ
щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах

Найменування мийного засобу

Обмеження

Дата застосування обмеження

1. Пральний порошок

загальний вміст фосфору не повинен становити чи перевищувати 0,5 грама в рекомендованій кількості та/або дозуванні прального порошку для використання в основному циклі процесу прання у жорсткій воді для стандартного завантаження пральної машини

через 12 місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 408

2. Мийний засіб для побутових посудомийних машин

загальний вміст фосфору не повинен становити чи перевищувати 0,3 грама в стандартній дозі мийного засобу для використання в основному циклі миття для завантаження посудомийної машини столовим набором на 12 персон

1 січня 2017 р.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 408 від 12.06.2013}Додаток 2
до Технічного регламенту

МАРКУВАННЯ
та інгредієнти мийного засобу

Інформація про склад мийного засобу

1. У разі коли масова частка фосфатів, фосфонатів, аніонних, катіонних, амфотерних, неіоногенних поверхнево-активних речовин, вибілювачів на основі кисню або хлору, етилендіамінтетраоцтової кислоти та її солей, нітрилтриоцтової кислоти та її солей, фенолів, зокрема галогенізованих, парадихлорбензолу, ароматичних, аліфатичних, галогенізованих вуглеводнів, мила, цеолітів, полікарбоксилатів становить більш як 0,2 відсотка складу мийного засобу, інформація про наявність у складі мийного засобу даних інгредієнтів зазначається в маркуванні у такому діапазоні масової частки:

менш як 5 відсотків;

від 5 до 15 відсотків;

від 15 до 30 відсотків;

понад 30 відсотків.

2. Інформація про наявність у складі мийного засобу таких інгредієнтів, як ензими, дезінфектанти, оптичні вибілювачі, запашні речовини (ароматизатори), консерванти, зазначається незалежно від їх масової частки.

Інформація про дозування мийного засобу

3. Маркування прального порошку повинне містити:

інформацію про рекомендовану кількість та/або дозування мийного засобу в мілілітрах або грамах залежно від способу прання та/або миття, а також ступеня забруднення тканин та використання води різної жорсткості (м’якої, середньої та жорсткої) для одного чи двох циклів процесу прання;

розмітку щодо дозування мийного засобу із застосуванням мірного кухля (за наявності) залежно від використання води різної жорсткості.

У разі використання мийних засобів, призначених для видалення складних забруднень, маса стандартного завантаження в пральну машину сухих тканин становить 4,5 кілограма, а засобів, призначених для прання делікатних тканин, - 2,5 кілограма (у разі прання у воді середньої жорсткості).

4. Маркування мийного засобу для побутових посудомийних машин містить інформацію про стандартну дозу засобу в грамах або мілілітрах чи кількості таблеток для використання в основному циклі миття для завантаження посудомийної машини столовим набором на 12 персон, а також води різної жорсткості.

Технічний опис інгредієнтів

5. У технічному описі інгредієнтів зазначається їх перелік у такому діапазоні масової частки:

понад 10 відсотків;

від 1 до 10 відсотків;

від 0,1 до 1 відсотка;

менш як 0,1 відсотка.

Домішки, що утворюються в мийному засобі під час технологічного процесу його виробництва, не вважаються інгредієнтами.

Ароматизатор, ефірна олія або барвник вважаються єдиним інгредієнтом та жодний з їх складових компонентів не зазначається, крім тих алергенних ароматичних речовин, загальна концентрація яких у мийному засобі перевищує граничне значення, визначене в пункті 1 цього додатка.

У технічному описі зазначається загальна хімічна назва кожного інгредієнта або його назва відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії (International Union of Pureand Applied Chemistry/IUPAC), реєстраційний номер інгредієнта, установлений Хімічною реферативною службою (Chemical Abstracts Service Registry/CAS), і назва інгредієнта відповідно до номенклатури Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients/INCI) (за наявності), назва інгредієнта, визначена Державною фармакопеєю України та/або Європейською фармакопеєю (за наявності).

Публікація технічного опису інгредієнтів

6. Виробники мийних засобів розміщують на веб-сайті технічний опис інгредієнтів, крім інформації про:

діапазони масової частки;

компоненти ароматизаторів, ефірних олій та барвників.

Для промислових мийних засобів така інформація зазначається у довідкових листках технічних даних.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 408 від 12.06.2013}Додаток 3
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту мийних засобів

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013; в редакції Постанови КМ № 408 від 12.06.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 717
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 499)

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту мийних засобів

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Створення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту мийних засобів (далі - Технічний регламент), який функціонує на засадах самоокупності

Мінекономрозвитку

2012 рік

2. Розроблення національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів

-“-

постійно

3. Формування та публікування переліку національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту

-“-

-“-

4. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держспоживінспекція

2012 рік

5. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо

Мінекономрозвитку

-“-

6. Призначення органів з оцінки відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту

-“-

постійно

7. Підготовка у разі потреби та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до Технічного регламенту

-“-

-“-

8. Забезпечення обов’язкового застосування та додержання суб’єктами господарювання вимог Технічного регламенту в частині:

Держспоживінспекція


вимог щодо маркування мийного засобу


починаючи з 2012 року

обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах


згідно з додатком 1 до Технічного регламенту

інших вимог


починаючи з 2013 року

{План в редакції Постанови КМ № 499 від 06.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 408 від 12.06.2013, № 632 від 28.08.2013}вверх