Документ 715/97-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.10.2001, основание - 2766-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2766-III ( 2766-14 ) від 18.10.2001, ВВР, 2001, N 51-52,
ст. 265 )
Про внесення зміни до статті 34 Закону України
"Про вибори народних депутатів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 5, ст.16 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити частину п'яту статті 34 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 43, ст.280) новим реченням: "Час мовлення
(сітка мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на
право користування загальнонаціональними каналами мовлення,
змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів з метою
забезпечення обласним державним телерадіоорганізаціям можливостей
максимального розповсюдження їх програм та передач на території
відповідних виборчих округів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1997 року
N 715/97-ВРвверх