Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Перечень от 22.09.2016714
Документ 714-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 17.01.2019, основание - 1191-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 714
Київ

Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 787 від 06.09.2017
№ 435 від 25.04.2018
№ 585 від 18.07.2018
№ 1079 від 28.11.2018
№ 1191 від 27.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів на Державне агентство інфраструктурних проектів України.

2. Затвердити Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, що додається.

3. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством фінансів підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо видатків, необхідних для забезпечення організації роботи Державного агентства інфраструктурних проектів.

4. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів та Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Державного агентства інфраструктурних проектів.

5. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект акта щодо визначення порядку фінансування деяких інфраструктурних об’єктів, підготовка яких здійснювалася в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів, запозичених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 766 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2280, № 94, ст. 3335), від 12 жовтня 2010 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2768), від 16 лютого 2011 р. № 104 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 506), від 6 квітня 2011 р. № 387 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1171), від 25 квітня 2012 р. № 347 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1232), від 7 листопада 2012 р. № 1034 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 86, ст. 3510).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 06.09.2017}

6. Дозволити Державному агентству інфраструктурних проектів спрямувати частину коштів, запозичених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 766 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2280, № 94, ст. 3335), від 12 жовтня 2010 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2768), від 16 лютого 2011 р. № 104 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 506), від 6 квітня 2011 р. № 387 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1171), від 25 квітня 2012 р. № 347 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1232), від 7 листопада 2012 р. № 1034 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 86, ст. 3510), для фінансування виконання завдань і здійснення заходів, передбачених додатком 2 до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 740), у тому числі у 2017 році - 800 млн. гривень, 2018 році - 810 млн. гривень та у 2019 році - 1671,22 млн. гривень.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 787 від 06.09.2017, № 585 від 18.07.2018, № 1079 від 28.11.2018, № 1191 від 27.12.2018}

7. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів розробити та затвердити механізм фінансування виконання завдань і здійснення заходів, передбачених додатком 2 до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126.

8. Державній казначейській службі забезпечити спрямування коштів, зазначених у пункті 6 цієї постанови, у тому числі 800 млн. гривень - у 2017 році, 810 млн. гривень - у 2018 році та 1671,22 млн. гривень - у 2019 році, державному підприємству “Фінансування інфраструктурних проектів” для фінансування виконання завдань і здійснення заходів, передбачених додатком 2 до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126, відповідно до погодженого з Міністерством фінансів плану фінансування та укладених договорів.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 787 від 06.09.2017, № 585 від 18.07.2018, № 1079 від 28.11.2018, № 1191 від 27.12.2018}

9. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством інфраструктурних проектів та Державною казначейською службою забезпечити контроль за цільовим та ефективним витрачанням коштів.

10. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

11. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 714

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство інфраструктурних проектів України

{Текст Положення після слів “річкового транспорту”, крім абзаців другого і третього підпункту 12 пункту 4, доповнено словами “, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм” згідно з Постановою КМ № 435 від 25.04.2018}

1. Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

2. Укрінфрапроект у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Укрінфрапроекту є:

1) реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

3) здійснення управління об’єктами державної власності.

4. Укрінфрапроект відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та вносить у встановленому порядку Міністрові інфраструктури пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

2) здійснює заходи з координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм та до законодавства;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 25.04.2018}

3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

4) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд Міністра інфраструктури;

5) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

6) розробляє і здійснює заходи з розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху та заходи щодо їх функціонування в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 25.04.2018}

7) проводить аналіз стану здійснення заходів з розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

8) здійснює заходи щодо створення організаційних і правових умов для залучення інвестицій з метою розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

9) забезпечує висвітлення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, широке інформування громадськості в Україні та за її межами про стан розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

10) співпрацює з громадськими об’єднаннями в рамках діяльності із забезпечення розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

11) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

12) забезпечує:

розвиток інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту;

будівництво та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту;

завершення реалізації інфраструктурних проектів, підготовка яких здійснювалася в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та введення в експлуатацію відповідних об’єктів;

реалізацію інфраструктурних проектів як замовник та/або виконавець державних цільових програм;

фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

{Підпункт 12 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 435 від 25.04.2018}

13) реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства щодо розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

14) вносить Міністрові інфраструктури пропозиції щодо пріоритетних напрямів, форм і методів державного регулювання у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм в рамках виконання державних цільових програм, замовником та/або виконавцем яких визначено Укрінфрапроект;

15) проводить відповідно до законодавства роботу із залучення додаткових (позабюджетних) джерел (у тому числі запозичень від міжнародних фінансових організацій, резидентів та нерезидентів України) для фінансування розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

16) проводить на основі деталізованих, інтегрованих графіків підготовки об’єктів та системи ризик-менеджменту моніторинг стану виконання державних цільових програм, замовником та/або виконавцем яких визначено Укрінфрапроект;

17) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Укрінфрапроект з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укрінфрапроекту;

2) здійснює добір кадрів в апарат Укрінфрапроекту і на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укрінфрапроекту;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності їх використання, здійснення внутрішнього контролю за взяттям бюджетних зобов’язань і витрачанням бюджетних коштів та організацію, ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту.

6. Укрінфрапроект для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Укрінфрапроект під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Укрінфрапроект у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

9. Укрінфрапроект очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду Голови Укрінфрапроекту за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

10. Голова Укрінфрапроекту:

1) очолює Укрінфрапроект, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укрінфрапроект у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо формування державної політики із забезпечення розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, зокрема розроблені Укрінфрапроектом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Укрінфрапроекту Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури;

4) забезпечує виконання Укрінфрапроектом наказів і доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту;

5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Укрінфрапроекту;

6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укрінфрапроекту та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрінфрапроекту, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укрінфрапроекту;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укрінфрапроекту;

10) забезпечує взаємодію Укрінфрапроекту із структурним підрозділом Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Укрінфрапроектом;

11) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укрінфрапроектом і своєчасність її подання;

12) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укрінфрапроекту (якщо інше не передбачено законом);

13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укрінфрапроекту;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту;

15) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту;

16) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрінфрапроекту;

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укрінфрапроекту, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

18) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укрінфрапроекту до відзначення державними нагородами;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) підписує накази Укрінфрапроекту;

21) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Укрінфрапроекту доручення;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Укрінфрапроекту має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Укрінфрапроекту звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укрінфрапроекті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрінфрапроекту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрінфрапроекті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрінфрапроекту.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Укрінфрапроекту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Укрінфрапроекту затверджує його Голова за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис, кошторис апарату Укрінфрапроекту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Укрінфрапроект є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 714

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743):

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:

“Державне агентство інфраструктурних проектів України”;

2) пункт 8 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

“Державне агентство інфраструктурних проектів України”.

2. У Положенні про Міністерство інфраструктури України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2016 р., № 55, ст. 1911):

1) абзац другий пункту 1 після слів “а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України” доповнити словами “, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту”;

2) підпункт 2 пункту 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

3) у пункті 4:

підпункт 6 після слів “міського електричного транспорту” доповнити словами “, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту”;

підпункт 7 після слів “міського електричного транспорту” доповнити словами “, а також розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту”;

доповнити пункт підпунктом 10-1 такого змісту:

“10-1) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у залученні інвестицій, проведенні аукціонів з відбору інвесторів для забезпечення реалізації проектів розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, у тому числі на концесійних умовах;”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 766 “Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов’язаннями Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2280, № 72, ст. 2578, № 94, ст. 3335):

1) у назві та тексті постанови слова і цифри “Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство інфраструктурних проектів” у відповідному відмінку;

2) у Порядку та умовах надання у 2010 році державних гарантій за зобов’язаннями Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та реалізації інфраструктурних проектів, затверджених зазначеною постановою:

у назві Порядку та умов слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”;

у пункті 1 слово “Укрєвроінфрапроектом” замінити словом “Укрінфрапроектом”;

в абзаці другому пункту 3 слово “Укрєвроінфрапроект” замінити словом “Укрінфрапроект”.

4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 936 “Питання здійснення запозичень для фінансування проектів у рамках виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2768, № 94, ст. 3335) слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 104 “Про надання у 2011 році державних гарантій за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 506, № 55, ст. 2179, № 67, ст. 2593):

1) у назві та тексті постанови слова і цифри “Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство інфраструктурних проектів” у відповідному відмінку;

2) у Порядку та умовах надання у 2011 році державних гарантій за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, затверджених зазначеною постановою:

у назві Порядку та умов слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”;

у пункті 1 слово “Укрєвроінфрапроекту” замінити словом “Укрінфрапроекту”;

в абзацах другому і третьому пункту 3 слово “Укрєвроінфрапроект” замінити словом “Укрінфрапроект”.

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 387 “Деякі питання здійснення у 2011 році запозичення для виконання зобов’язань у рамках завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1171) слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 347 “Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1232, № 68, ст. 2777, № 97, ст. 3921):

1) у назві та тексті постанови слова і цифри “Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство інфраструктурних проектів” у відповідному відмінку;

2) у Порядку та умовах надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління  Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, затверджених зазначеною постановою:

у назві Порядку та умов слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”;

у пункті 1 слово “Укрєвроінфрапроекту” замінити словом “Укрінфрапроекту”;

у пункті 3 слово “Укрєвроінфрапроект” замінити словом “Укрінфрапроект”.

8. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1034 “Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 86, ст. 3510) слова і цифри “Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 944 “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 63):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “Міністерство інфраструктури” замінити словами “Державне агентство інфраструктурних проектів”;

2) у Концепції, схваленій зазначеною постановою, у розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми”:

в абзаці десятому слово “Мінінфраструктури” замінити словом “Укрінфрапроекту”;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“передачі аеродромних та аеропортових об’єктів, що збудовані або реконструйовані під час виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, до сфери управління Укрінфрапроекту;”.

10. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) позицію

“Укрєвроінфрапроект

7

7”замінити такою позицією:

“Укрінфрапроект

36

36”.11. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 740):

1) пункт 2 після слів “Міністерству інфраструктури” доповнити словами “, Державному агентству інфраструктурних проектів”;

2) у пункті 3 слова і цифри “Національним агентством з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” замінити словами “Державним агентством інфраструктурних проектів”, а слова “Міністерства інфраструктури” - словами “Державного агентства інфраструктурних проектів”;

3) в абзаці першому пункту 4 слова “Міністерству інфраструктури” замінити словами “Державному агентству інфраструктурних проектів”;

4) у підпунктах 1 і 2 пункту 5 слова “Міністерство інфраструктури” в усіх відмінках замінити словами “Державне агентство інфраструктурних проектів” у відповідному відмінку;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Державному агентству інфраструктурних проектів:

розробити в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання Програми.”;

6) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою, у розділі “Шляхи і способи досягнення мети”:

абзац десятий викласти в такій редакції:

“- створення та розвитку єдиної державної мережі аеродромів у результаті їх об’єднання та передачі аеродромів державної і комунальної форми власності до сфери управління Укрінфрапроекту з подальшим закріпленням аеродромів та аеродромних об’єктів на праві господарського відання за визначеним Укрінфрапроектом державним підприємством;”;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“передача аеродромних та аеропортових об’єктів, що збудовані або реконструйовані під час виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, до сфери управління Укрінфрапроекту;”;

у додатках до Програми:

у додатку 1:

у пункті 3 слово “Мінінфраструктури” замінити словом “Укрінфрапроект”;

у пункті 4 слова “Міністр інфраструктури” замінити словами “Голова Укрінфрапроекту”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

5319,38

2485,42

1521,06

621,9

342,5

87

87,5

87

87

Місцеві бюджети

563,54

253,35

52,94

107,75

67,3

22,3

22,30

18,3

19,3

Інші джерела
(власні кошти підприємства)

1467,08

828,18

319,7

235,7

36,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Інші джерела (кошти інвестора)

1347,3

890,9

201,31

61,95

110,62

41,81

20,71

10

10

Усього

8697,3

4457,85

2095,01

1027,3

557,12

162,81

142,21

127

128”;

додаток 2 викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 714)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку авіаційної діяльності

кількість утворених підприємств

1

1
1) створення та забезпечення розвитку єдиної національної мережі аеродромів шляхом об’єднання аеродромів в одне підприємство

Укрінфрапроект

не потребує додаткового фінансування


кількість актів приймання-передачі аеродромних та аеропортових об’єктів, що перебувають у сфері управління Мінінфраструктури, до Укрінфрапроекту

2


22) забезпечення передачі із сфери управління Мінінфраструктури до сфери управління Укрінфрапроекту аеродромних та аеропортових об’єктів, що перебувають у сфері управління Мінінфраструктури

Мінінфраструктури 

 


Укрінфрапроект 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Фонд державного майна

 

кількість договорів з фінансово-правових відносин між підприємством - балансоутримувачем аеродромів та експлуатантом аеропортів щодо експлуатації та утримання аеродромів

17

1

6

6

4

3) визначення фінансово-правових відносин між підприємством - балансоутримувачем  аеродромів та експлуатантом аеропортів щодо експлуатації та утримання аеродромів

 

 


2. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Бориспіль”

збільшення кількості місць стоянки автотранспортних засобів біля термінального комплексу “D”, кількість машино-місць

2038

2038
1) будівництво паркінгу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії 

 

місцевий бюджет


 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

182

182
 

збільшення кількості місць стоянки повітряних суден біля термінального комплексу “D”, кількість місць

1414


2) реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу “D”

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантіїмісцевий бюджет


  

 

інші джерела (власні кошти)

502

102

200

200


  

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

потужність насосно-фільтраційної станції, куб. метрів на годину


3) будівництво насосно-фільтраційної станції централізованої заправної станції

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 


 

 

місцевий бюджет


 


 

 

інші джерела (власні кошти)

200

200
 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


4) реконструкція огорожі по периметру території аеропорту (із сигналізацією, системою відеоспостереження)

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)

200

115

85 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


__________
Разом за завданням 2

 


 

 

 

1084

599

285

200


у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)

902

417

285

200


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)

182

182
3. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького

рух повітряних суден, тис. літако-вильотів

42,1

4,4

4,6

4,9

5,1

5,4

5,6

5,9

6,2

1) реконструкція аеродрому, в тому числі встановлення систем охорони по периметру території аеропорту та проведення робіт з демонтажу примусово вилученого майна

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

157,99

157,99
 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)


 

кількість обслугованих пасажирів, тис. осіб

3046,9

319,1

335

351,8

369,4

387,8

407,2

427,6

449

2) будівництво нового аеровокзалу

-“-

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

67,69

67,69
 

 


 


місцевий бюджет


 

 


 


інші джерела (власні кошти)


 

 


 


інші джерела (кошти інвестора)


 

 


3) реконструкція існуючого пасажирського термінала та зовнішніх інженерних мереж в частині будівництва зовнішніх інженерних мереж

-“-

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

62,06

62,06
 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)


__________
Разом за завданням 3

 


 

 

 

287,74

287,74
у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

287,74

287,74
 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)


4. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Харків”

 


1) реконструкція, будівництво аеродромного комплексу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

124,9

124,9
 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


2) будівництво, реконструкція та проведення капітального ремонту термінального комплексу

-“-

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор ТОВ “Нью Системс АМ”

інші джерела (кошти інвестора)

51

15

6

3

3

15

3

3

3

__________
Разом за завданням 4

 


 

 

 

175,9

139,9

6

3

3

15

3

3

3

у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

124,9

124,9
 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)

51

15

6

3

3

15

3

3

3

5. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”

кількість відправлених рейсів

52457

5561

6396

6500

6600

6700

6800

6900

7000

1) реконструкція аеродрому

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

22

22
 

 


2) реконструкція об’єктів інфраструктури та інженерного забезпечення

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

67

67
 

кількість обслугованих пасажирів, тис. осіб

2866

280

336

350

360

370

380

390

400

3) забезпечення підвищення пропускної спроможності аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

472

472
__________
Разом за завданням 5

 


 

 

 

561

561
у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)

561

561
6. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)

рух повітряних суден, тис. літако-вильотів

212

19

20

23

25

27

30

33

35

1) реконструкція перону та місць стоянки повітряних суден

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 


 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

133,4

133,4
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


2) будівництво пожежного депо

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)

0,9

0,9
 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

зберігання повітряних суден, діб

5750

710

720

720

720

720

720

720

720

3) будівництво ангару для повітряних суден (дві одиниці)

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти ТОВ “Мастер Авіа”)

23

23
__________
Разом за завданням 6

 


 

 

 

157,3

157,3
у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет

133,4

133,4
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)

0,9

0,9
 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)

23

23
7. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”

кількість зльотів-посадок на рік

26136

2426

2233

2456

2947

3389

3897

4287

4501

1) реконструкція аеродрому

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

611,27

5,37

392,5

178,9

34,5

 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

пропускна спроможність, осіб на годину

360
360

2) проектування та будівництво нового термінала

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

Запорізька міська рада

кошти інвестора під державні гарантії

304,8

99,6

159,6

45,6


 

 


3) будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів допоміжної наземної інфраструктури

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

кількість об’єктів інфраструктури, одиниць

7


2

1

2

1

1 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

151,9


11,56

3,2

107,62

11,81

17,71 

реконструкція складу пально-мастильних матеріалів, одиниць

1
1

4) забезпечення аеропорту паливом

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

27,7527,75


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

кількість об’єктів інженерного забезпечення, одиниць

3


1

2


5) інженерне забезпечення аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

22,64


9,84

12,8


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

загальна площа: кв. метрів/пропускна спроможність, тонн на добу

6000/ 501600/ 13,3


2400/ 20


1000/ 8,3

1000/ 8,3

6) будівництво вантажного термінала

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

3910


15


7

7

 

загальна довжина периметра, погонних метрів

8000

8000
7) будівництво огорожі по периметру території аеропорту з установленням технічних засобів спостереження

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

18,3

10,3

8 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

загальна площа існуючого аеровокзального комплексу, що підлягає ремонту, кв. метрів

4834

8) проведення капітального ремонту існуючого аеровокзального комплексу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

8,5

8,5
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

загальна площа покриття злітно-посадкової смуги, що підлягає ремонту, кв. метрів

4000

9) проведення капітального ремонту злітно-посадкової смуги

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

4

4
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1

10) придбання детектора вибухових речовин

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

0,65

0,65
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

-“-

2

11) придбання двох технологічних автомобілів

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

1,42

1,42
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1

12) придбання установки наземного живлення

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

1,3

1,3
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

-“-

1

13) придбання установки повітряного запуску

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

2,5

2,5
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

-“-

3

14) проведення капітального ремонту снігоприбиральних машин

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

4

4
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

кількість спеціальної техніки та обладнання, одиниць

1

15) придбання машини для антикригової обробки повітряних суден

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

6,5

6,5
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

загальна площа реконструйованої будівлі, кв. метрів

185

16) реконструкція приміщення для воєнізованої охорони аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

0,47

0,47
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


__________
Разом за завданням 7

 


 

 

 

1205

144,61

581,5

278,25

142,12

26,81

17,71

7

7

у тому числі

 


 

 

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

611,27

5,37

392,5

178,9

34,5

 

 


 

 

місцевий бюджет

98,03

39,64

17,84

40,55


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

 

інші джерела (кошти інвестора)

495,7

99,6

171,16

58,8

107,62

26,81

17,71

7

7

8. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту “Херсон”

 


1) розроблення документації щодо землеустрою для надання в установленому порядку земельних ділянок у постійне користування

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)

0,6

0,3

0,15

0,15


 

 


2) розроблення технічних паспортів будівель та споруд

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

0,55

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


3) виготовлення проектної документації на виконання робіт з проведення капітального ремонту покриття злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

317,9

46,1

31,8

40

40

40

40

40

40

 

 


 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

0,6
 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


4) реконструкція будівель та споруд аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

88,2

18,2

10

10

10

10

10

10

10

 

 


 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

17,5

3,5

2

2

2

2

2

2

2

 

 


 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

8,95

1,95

1

1

1

1

1

1

1

 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


5) реконструкція інженерних мереж аеропорту

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

91,84

21,84

10

10

10

10

10

10

10

 

 


 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,75

0,35

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 


 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

8

1,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


6) проведення капітального ремонту аварійно-рятувальної станції та пожежного депо, придбання спеціальних автотранспортних засобів

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,92

0,22

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 


 

 

інші джерела (власні кошти)


 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


7) будівництво митного ліцензійного складу

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії


 

 


 

 

місцевий бюджет


 

 


 

комунальне підприємство Херсонської обласної ради “Херсонські авіалінії”

інші джерела (власні кошти)

65

30

5

5

5

5

5

5

5

 

 


 

інвестор

інші джерела (кошти інвестора)


 

 


8) проведення капітального ремонту світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги

Укрінфрапроект

державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

4,7

2

1,7

1