Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.2012711
Документ 711-2012-п, действует, текущая редакция — Принятие от 06.08.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.08.2012. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2012 р. № 711
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2012 р. № 711

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2006 р., № 20, ст. 1466; 2008 р., № 34, ст. 1147; 2011 р., № 17, ст. 710, № 24, ст. 1001, № 41, ст. 1676, № 79, ст. 2909; 2012 р., № 12, ст. 454, № 39, ст. 1463), після слів “тимчасово до затвердження уточнених проектів та титулів будов і” доповнити словами і цифрами “державного підприємства “Держекоінвест” для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій “Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова у м. Свердловськ Луганської області”, “Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Реконструкція котельні кварталу № 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області” та “Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів “Сонячний” і “Будівельник” в м. Горлівка, Донецька обл.”, а також”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 “Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2012 р., № 56, ст. 2251):

1) пункт 2 постанови виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

абзац перший після слова “Держекоінвестагентству” доповнити словами “у паперовій та електронній формі”;

в абзаці третьому слова “у разі, коли не передбачаються капітальні вкладення” виключити;

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

“Для реалізації проекту також подаються:

у разі проведення капітального будівництва (нове будівництво, реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств) - затверджений в установленому порядку проект будівництва та письмовий звіт експертної організації державної форми власності, виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674);

у разі проведення капітального та поточного ремонту об'єктів соціальної сфери - затверджена в установленому порядку кошторисна документація та письмовий звіт експертної організації, виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674);”;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“у разі реалізації проектів, які не передбачають проведення будівництва або капітального чи поточного ремонту, - затверджений кошторис, цінову експертизу кошторису Торгово-промислової палати України та/або науково-технічну експертизу, виконану відповідно до вимог законодавства;”.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

у другому реченні пункту 5 цифри “10” замінити цифрами “15”;

доповнити Порядок пунктом 9-1 такого змісту:

“9-1. Передача балансоутримувачу вартості виконаних робіт з капітального ремонту або поточного ремонту об'єктів соціальної сфери здійснюється на підставі підписаного акта прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, за формою № ОЗ-2 (бюджет), затвердженою наказом Державного казначейства та Державного комітету статистики від 2 грудня 1997 р. № 125/70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 р. за № 612/2416.”;

у пункті 10 слово “щокварталу” замінити словом “щороку”.

3. На часткову зміну пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 3, ст. 85, № 20, ст. 743, № 31, ст. 1142, № 50, ст. 1973), надати, як виняток, право на затвердження за погодженням з Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономрозвитку:

Державному управлінню справами - проекту будівництва “Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ “Міжнародний дитячий центр “Артек”;

Донецькій облдержадміністрації - проекту будівництва “Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів “Сонячний” і “Будівельник” в м. Горлівка, Донецька обл.”.вверх