Документ 711-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.07.2010, основание - 564-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 711
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 р. N 167 і
від 14 липня 1999 р. N 1262
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 7, с. 57; 2002 р., N 20, ст. 979; 2004 р., N 15,
ст. 1044) і від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47,
ст. 2137) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 711
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) і
від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564
( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }

2. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та органів військового управління
Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ):
1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. Державним замовником на підготовку працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать
до першої - четвертої категорії посад державних службовців, є
Національна академія державного управління при Президентові
України, а на підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать
до першої - четвертої категорії посад державних службовців, -
Головдержслужба.";
2) в абзаці першому пункту 12:
слова "Українській Академії державного управління при
Президентові України" замінити словом "Головдержслужбі";
слова "погоджує її з Головдержслужбою" виключити;
3) в абзаці першому пункту 15 слова "Українська Академія
державного управління при Президентові України у взаємодії з
Головдержслужбою" замінити словами "Головдержслужба у взаємодії з
Національною академією державного управління при Президентові
України";
4) у тексті Порядку слова "Українська Академія державного
управління при Президентові України", "посади першої - четвертої
категорій державних службовців", "посади п'ятої - сьомої категорій
державних службовців" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Національна академія державного управління при Президентові
України", "перша - четверта категорія посад державних службовців",
"п'ята - сьома категорія посад державних службовців" у
відповідному відмінку.вверх