Документ 707/2007, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.01.2008, основание - 1322/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1322/2007 ( 1322/2007 ) від 28.12.2007 }
Про зупинення дії постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 року N 895
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0016100-07 ) від 13.08.2007 }

Кабінетом Міністрів України 11 липня 2007 року видано
постанову N 895 ( 895-2007-п ) "Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228".
Зазначеною постановою ( 895-2007-п ) державне підприємство
"Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" (м. Київ)
уповноважується на діяльність, прямо пов'язану із забезпеченням
національної безпеки і оборони держави, а саме: здійснення у
повному обсязі експорту та імпорту товарів військового призначення
і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Таке рішення Кабінету Міністрів України не відповідає
основним принципам державної політики у сфері військово-технічного
співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного
експортного контролю, створює передумови для витоку державної
таємниці та порушення міжнародних зобов'язань України, пов'язаних
з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки
та обмеженням передач звичайних видів озброєння, що становить
загрозу національній безпеці України. У зв'язку з цим зазначена
постанова Кабінету Міністрів України ( 895-2007-п ) не відповідає
статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення
економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави,
статті 18 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою
зовнішньополітична діяльність України має бути спрямована на
забезпечення її національних інтересів і безпеки.
За наведених обставин постанова Кабінету Міністрів України
N 895 ( 895-2007-п ) не відповідає й частині другій статті 8
Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою
нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і відповідати їй.
Видаючи постанову ( 895-2007-п ) всупереч Основному Закону
( 254к/96-ВР ) держави, Кабінет Міністрів України порушив частину
другу статті 6 та частину другу статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якими органи державної влади зобов'язані
здійснювати свої повноваження в установлених Конституцією України
( 254к/96-ВР ) межах та на її підставі, а також частину третю
статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), яка зобов'язує Уряд
керуватися у своїй діяльності Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 15 і 17
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2007 року N 895 ( 895-2007-п ) "Про внесення зміни до
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р.
N 1228" як такої, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ).
2. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
при підготовці для розгляду на засіданні Ради питання про
вдосконалення системи військово-технічного співробітництва
забезпечити опрацювання та підготовку пропозицій щодо оптимізації
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 серпня 2007 року
N 707/2007вверх