Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 01.08.1985704-XI
Документ 704-XI, предыдущая редакция — Редакция от 11.06.2009, основание - 1254-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 33, ст.787 )
( Указ затверджено Законом
N 1407-XI ( 1407-11 ) від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001
Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що в справах про злочин, передбачений статтею
215-4 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими органів внутрішніх справ. У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР слово і цифри
"статтями 217" замінити словом і цифрами "статтями 215-4, 217". У статті 425 Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1003-05 ) слово і цифри "статтею 215-1" замінити словами і
цифрами "частиною 1 статті 215-1".
{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )
Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 серпня 1985 р.
N 704-XIвверх