Документ 703_086, действует, текущая редакция — Подписание от 15.04.2010

               Протокол 
про співробітництво
між Міністерством закордонних справ України
та Міністерством закордонних справ
Словацької Республіки

Дата підписання: 15.04.2010 Дата набрання чинності для України: 15.04.2010
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Словацької Республіки (далі - Сторони),
керуючись устремлінням розвивати дружні відносини та
співробітництво між двома державами;
бажаючи підтримувати та розвивати нові форми співробітництва
з метою розвитку відносин, які ґрунтуються на принципах
партнерства й взаємовигоди;
ураховуючи підтримку Словацькою Республікою євроінтеграційних
устремлінь України;
декларуючи волю до співробітництва на двосторонньому рівні, а
також у рамках міжнародних організацій та зустрічей з метою
розвитку багатостороннього співробітництва,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Сторони проводитимуть консультації з метою обговорення
двосторонніх відносин та міжнародних питань, що становлять
взаємний інтерес.
2. У разі необхідності Сторони проводитимуть консультації,
зазначені в пункті 1 цієї статті, на рівні міністрів, заступників
міністрів (державних секретарів), керівників підрозділів
міністерств і на рівні експертів. Консультації проводитимуться
почергово в Києві та Братиславі або в рамках міжнародних заходів.
Рівень делегацій, порядок денний і терміни консультацій
погоджуватимуться дипломатичними каналами.
Стаття 2
1. Консультації зосереджуватимуться здебільшого на:
a) питаннях, що стосуються розширення та поглиблення
двостороннього співробітництва у сферах політики, економіки,
енергетики, культури, науки, технологій, освіти й досліджень,
охорони здоров'я та навколишнього середовища, транскордонного
співробітництва й підтримки міжлюдських контактів,
b) питаннях глобальної та регіональної безпеки,
c) питаннях, що стосуються інтеграції України до
Європейського Союзу,
d) глобальних питаннях та загальному розвитку міжнародних
відносин, особливо тих, що стосуються Організації Об'єднаних
Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших
міжнародних і регіональних організацій,
e) обміні інформацією про стан реалізації двосторонніх угод
між Україною та Словацькою Республікою,
f) інших питаннях, що становитимуть спільний інтерес та
будуть погоджені в конкретних випадках.
2. Представники Сторін в структурах Організації Об'єднаних
Націй та інших міжнародних організаціях підтримуватимуть
розширення та зміцнення відносин та співробітництва шляхом
проведення консультацій стосовно питань, які становлять взаємний
інтерес, у рамках діяльності Організації Об'єднаних Націй та інших
міжнародних організацій.
Стаття 3
1. Сторони надаватимуть одна одній опубліковані офіційні
заяви та інші публічні міністерські публікації, що стосуються
питань, які становлять взаємний інтерес, обмінюватимуться
інформаційними документами, у яких висловлюватиметься позиція
Сторін стосовно різних регіональних і міжнародних проблем.
2. Сторони обмінюватимуться інформацією та даними стосовно
політичної, економічної, соціальної, культурної,
освітньо-наукової, природоохоронної галузей, сприятимуть
встановленню контактів з обміну інформацією між різними урядовими
організаціями та агентствами держав Сторін з метою поліпшення
громадської думки та поінформованості про розвиток в обох
державах.
Стаття 4
Цей Протокол набирає чинності з дня підписання та укладається
на невизначений строк, якщо одна зі Сторін письмово не повідомить
про свій намір припинити дію Протоколу. У такому разі Протокол
припиняє свою чинність через три місяці з дати отримання такого
повідомлення.
Учинено в м. Києві 15 квітня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, словацькою та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час
тлумачення положень цього Протоколу, перевага віддається текстові
англійською мовою.
За Міністерство За Міністерство
закордонних справ закордонних справ
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вверх