Документ 703_047, утратил силу, текущая редакция — Подписание от 02.12.2002
( Последнее событие — Приостановление действия, произошло 01.01.2008. Посмотреть в истории? )

                План 
співробітництва між Міністерством культури і
мистецтв України та Міністерством культури
Словацької Республіки на 2003 - 2007 роки

Дата підписання: 02.12.2002 Дата набуття чинності: 02.12.2002
Міністерство культури і мистецтв України та Міністерство
культури Словацької Республіки, далі "Сторони",
прагнучи розвивати партнерські та добросусідські відносини
між Україною і Словацькою Республікою,
відповідно до Договору між Міністерством культури і мистецтв
України та Міністерством культури Словацької Республіки про
співробітництво у галузі культури від 23 січня 1996 року
( 703_028 ),
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть обміну мистецькими колективами в рамках
міжнародних музичних і театральних фестивалів, великих музичних,
музично-драматичних, кінематографічних або інших великих
культурних заходів за пропозицією однієї Сторони і на запрошення
іншої Сторони.
Сторони домовляються, що відбір мистецьких колективів, їхній
репертуар, програма, а також терміни і маршрут гастролей
визначатимуться на підставі однакових критеріїв.
При відборі мистецьких колективів буде враховуватися думка
експертів іншої Сторони.
Стаття 2
Сторони сприятимуть обміну виставками сучасного мистецтва та
музейними експозиціями на умовах взаємності.
Строки, обсяг та умови експонування виставок визначатимуться
кожного разу окремо протоколом між безпосередніми їх
організаторами.
Стаття 3
З метою покращення культурного співробітництва Сторони
сприятимуть обміну делегаціями спеціалістів, експертів та митців.
Склад, терміни та програму делегацій Сторони погоджуватимуть
додатково.
Загальний термін перебування за обміном делегацій для обох
Сторін становить не більше 20 днів на кожний рік.
Стаття 4
Сторони сприятимуть обміну спостерігачами та учасниками на
фестивалях, конкурсах, симпозіумах та конференціях у галузі
культури на підставі запрошення організаторів цих заходів.
На початку кожного календарного року Сторони обмінюватимуться
планами проведення культурних заходів.
Протягом року Сторони і надалі інформуватимуть одна одну про
визначні культурні заходи, строк проведення або програма яких не
були остаточно визначені на початку календарного року.
Стаття 5
Сторони підтримуватимуть співробітництво в галузі
кінематографії між національними кіноархівами, кіновиробниками,
дистриб'юторами кінопродукції та кінематографічними закладами.
Сторони сприятимуть обміну кінострічками та взаємній участі у
кінофестивалях і показах кінофільмів, які проводитимуться іншою
Стороною.
Стаття 6
Сторони в межах своєї компетенції підтримуватимуть
організацію книжкових виставок, складовою частиною яких буде обмін
делегаціями письменників.
Стаття 7
Сторони сприятимуть поверненню культурних цінностей, які
незаконно потрапили на територію держави іншої Сторони, відповідно
до норм міжнародного права та чинного законодавства обох держав.
Стаття 8
Сторони співробітничатимуть у галузі охорони культурної
спадщини.
Шляхи співпраці, визначення груп експертів та їхня робота
обумовлюватимуться окремими угодами відповідних державних установ
України та Словацької Республіки.
Стаття 9
Сторони інформуватимуть одна одну про заходи, присвячені
слов'янській культурі та писемності, які проводить інша Сторона.
Стаття 10
Сторони підтримуватимуть пряме співробітництво між театрами,
концертними організаціями, музеями, бібліотеками, центрами
народної творчості тощо.
Стаття 11
Сторони сприятимуть створенню умов для розвитку та вираження
національної самобутності осіб, що належать до української
національної меншини в Словацькій Республіці, та осіб, що належать
до словацької національної меншини в Україні.
З цією метою кожна із Сторін на території своєї держави, в
межах своїх можливостей, підтримуватиме діяльність культурних
союзів і товариств національних меншин, надаватиме методичну
допомогу у підготовці працівників культури для роботи в
українських культурних союзах і товариствах у Словацькій
Республіці та, відповідно, словацьких в Україні.
Стаття 12
Сторони домовились підтримувати співробітництво між регіонами
держав Сторін у галузі культури.
Стаття 13
У галузі непрофесійного мистецтва Сторони підтримуватимуть
обмін аматорськими колективами і фахівцями у сфері просвітницької
роботи та регіональної культури.
Сторони підтримуватимуть безпосереднє співробітництво між
державними культурно-просвітницькими центрами, які визначать форми
та обсяги такої співпраці.
Стаття 14
Культурний обмін між Сторонами здійснюватиметься за таких
умов:
1. Обмін делегаціями.
- Сторона, що направляє, оплачує витрати, пов'язані з
проїздом до місця запрошення та у зворотному напрямку, за винятком
окремих випадків, які обумовлюватимуться окремою угодою;
- Сторона, що приймає, оплачує витрати, пов'язані з
проживанням та харчуванням, транспортними послугами на території
своєї держави, забезпеченням перекладача, відповідно до програми
перебування делегацій.
2. Умови здійснення обміну мистецькими колективами та
виставками обумовлюватимуться додатково.
3. При обміні музейними виставками та виставками сучасного
мистецтва Сторони діятимуть відповідно до Статті 2 цього Плану.
Стаття 15
Вся діяльність, що проводитиметься відповідно до цього Плану,
здійснюватиметься згідно із чинним законодавством держав Сторін.
Стаття 16
Спори, які виникатимуть при тлумаченні положень цього Плану,
вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 17
До цього Плану можуть вноситися зміни та доповнення, що
будуть оформлюватися окремими протоколами, виконуватися у
письмовій формі і становитимуть невід'ємну частину цього Плану.
Стаття 18
Цей План набуває чинності з дати його підписання і діє до 31
грудня 2007 року.
Вчинено у м. Київ 2 грудня 2002 року, у двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство культури За Міністерство культури
і мистецтв України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вверх